Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda Paris Başkonsolosluğunda görevlendirilmek üzere 2 adet sözleşmeli sekreter alımı yapılacaktır. Adayların ilgili pozisyona başvuru yapmaları için sınava girmeleri gerekmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular için en son tarih 25 Eylül 2020 tarihidir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yolu vb. diğer yollardan kaynaklı gecikmelerden konsolosluk sorumlu tutulmayacaktır.
 • Başvurular posta ya da şahsen yapılacaktır. Bunun dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi için 44, rue de Sevres, 92100 Boulogne-Billancourt Paris adresine belgelerin posta ya da şahsen ulaştırılması gerekmektedir.
 • Başvuru için adayların şu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir;
 • Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi ve bu dilekçede kişinin doğru ve açık bir şekilde belirtilmiş kimlik bilgileri, adres, telefon numarası, eposta bilgileri,
 • Güncel özgeçmiş,
 • Türk pasaportunun onaylı sureti ya da aslı ile işlem görmüş sayfalarının fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı sureti,
 • Son mezun olunan okulu gösterir belge ya da diplomanın aslı, yurtdışında eğitim görenler için eğitim müşavirliklerinden ya da ataşeliklerden alınacak denklik belgesi,
 • Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge; bu kapsamda kesin terhis belgesi ya da askerlikle ilişiği olmayan belge,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf ile başvuru yapılacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Sınava başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
 • En az lise ya da dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanman yabancı okullardan mezun olmak,
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiğinin olmaması, terhis ya da ilişiği yoktur belgesi,
 • Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya yönelik herhangi bir engelinin olmadığını gösterir sağlık belgesi,
 • Kanıtlanacak şekilde çok iyi Fransızca ya da Türkçe bilmek,
 • Bilgisayar ve daktilo kullanmak gerekmektedir.
 • Adayların tüm belgeler ile birlikte başvuru yapmalarına istinaden, uygun görülen adaylar için sınav yapılacaktır. Sınav iki şekilde yapılacaktır; yazılı yeterlilik sınavı ve sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı.
 • Yazılı yeterlilik sınavı 13 Ekim 2020 tarihinde Paris Başkonsolosluğunda yapılacaktır. Bu kapsamda sınavda çıkacak sorular; Türkçe’den Fransızca’ya çeviri, Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri, Türkçe kompozisyon, matematik alanları olup adaylara her bir başlık için 1 saat verilecektir.
 • Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olmuş adaylara son olarak sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. 20 Ekim tarihinde Paris Başkonsolosluğunda yapılacak olan sözlü ve uygulamalı yarışma sınavında, sözlü sınav konuları olarak genel kültür, Türkiye ve Dünya coğrafyası, Osmanlı tarihi ve Türk İnkılap tarihi soruları yöneltilecektir. Bilgisayarda ise adaylara daktilo sınavı yapılacak olup yazma hızları ve imlalarına bakılacaktır.
 • Sınavlardan başarı ile geçmiş adaylar konsolosluk bünyesinde çalışmaya başlayacaktır.
 • İlana, ilgili şartları taşıyan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilirler. Başvuru yapmak için Fransa’da ikamet etme zorunluluğu yoktur.
 • Başvuruların değerlendirmesi esnasında yanlış ya da eksik bilgi veren adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
Editör: TE Bilisim