Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda T.C. Salzburg Başkonsolosluğunda görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Adayların başvuru yapabilmek için gereken şartları sağlamanın yanında 15 Eylül 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Sekreter Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Adayların başvurularını posta ya da şahsen Konsolosluk Strubergasse 9-A, 5020 Salzburg/AVUSTURYA adresine yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda postadan kaynaklı gecikmelerden konsolosluk sorumlu değildir.
 • Başvuru yapmak için gereken belgeler;
 • Sekreterlik sınavına katılma isteğini gösteren başvuru dilekçesi, bu kapsamda dilekçede adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi güncel kişisel ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir.
 • Güncel özgeçmiş,
 • Türk pasaportunun aslı ya da onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların bulunduğu fotokopileri,
 • Nüfus cüzdanının aslı ve onaylı sureti,
 • Son mezun olunan okuldan alınmış olan diploma aslı ya da noter tarafından onaylanmış sureti,
 • Yurtdışında eğitim görmüş olanlar için Eğitim Ataşeliklerinden alınmış denklik belgesi,
 • Erkek adaylar için kesin terhis belgesi ya da askerlik ile ilişiğinin olmadığını gösterir belge,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ile başvurularını belirtilen adrese yapabileceklerdir.

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Sekreter Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu şartları yerine getiriyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde yoksun bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamında belirlenmiş olan Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik ile herhangi bir ilişiğinin olmaması,
 • En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
 • Yapılacak sınav günü itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
 • Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya herhangi bir sorununun olmadığını belirten sağlık raporu almak,
 • Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe biliyor olmak,
 • Daktilo ve bilgisayar kullanımına hakim olmak,
 • Gereken ilgili eğitim, dil şartlarını sağlamak,
 • Farklı bölgelerde yapılacak görevlendirmeleri kabul edebilecek,
 • Yurtdışında yaşamayanlar için yurtdışında yaşayabilecek kişilerin başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • İlgili şartları taşıyan adaylar için kurum tarafından yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. Buna göre yazılı yeterlilik sınavı adaylara 1 Ekim 2020 tarihinde Salzburg Konsolosluğu’nda gerçekleştirilecektir. Sınav konuları;
 • Türkçe’den Almanca’ya çeviri
 • Almanca’dan Türkçe’ye çeviri
 • Türkçe Kompozisyon
 • Matematik alanlarından oluşmaktadır. Her alan için adaylara 1 saat süre verilecek olup en fazla adaylar toplam 4 saat boyunca sınavda bulunabileceklerdir.
 • Yazılı sınavda yeterli olan adaylar için de 8 Ekim 2020 tarihinde yine konsolosluk binasında sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü sınav konuları ise genel kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı tarihi, Türk İnkılap tarihi alanlarından olacaktır. Uygulamalı sınav ise bilgisayarda yazma yeteneklerinin ve hızının ölçülmesine dayanacaktır.
 • Tüm bu şartları sağlayan adaylar konsolosluk bünyesinde sözleşmeli sekreter olarak görev yapmaya hak kazanacaklardır.
 • Sözleşmeli personel ilgili mevzuat gereğince son 1 yıl içerisinde herhangi bir kamu kurum ve kuruluşundan sözleşmeli çalışarak, sözleşmesini mücbir haller dışında feshetmiş ya da feshedilmiş kimseler pozisyona başvuru yapamaz.
 • Deneme süresi boyunca meslek tanımını ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri kurum tarafından tek taraflı feshedilebilecektir.
 • Konsolosluk hafta içi çalışma saatleri 09.00 – 16.30’tur.
Editör: TE Bilisim