Nakdi ücret desteği sürerken konuyla ilgili pek çok sorun da gün yüzüne çıkıyor. Bu noktalardan birisi ise nakil yapılan işçinin nakdi ücret desteğinden yararlanıp yararlanamayacağı oluyor. Nakil yapılmış çalışanın nakdi ücret durumunda belirli noktalar bulunuyor.

Nakil Yapılan İşçinin Nakdi Ücret Durumu

Koronavirüs salgını yüzünden ekonomi zor zamanlar geçirirken, ekonomik olarak zorlukları bir nebze azaltmak için uygulanan nakdi ücret desteğinde gün geçtikçe yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Ekonomik olarak küçülmeler, özellikle birden fazla şubesi olan işletmeler için verimsiz olan şubeleri kapatma, projeleri küçültme ya da sonlandırma yoluna gidiliyor. Böylece şirket maliyetlerini azaltma hedefleniyor. Bu şekilde ise şubenin kapatılması ya da fesih yasağı yüzünden çalışanların çıkışlarının yapılarak merkez işyerine yahut diğer şubelere transfer edildikleri ve gittikleri şubelerde de salgın ücretsiz iznine çıkarıldıkları görülüyor. Esasında bu durum yakın zamanda çok farklı sektörler arasında görülüyor. Giyim, gıda, hizmet sektörü başta olmak üzere işten çıkarma yasağı olduğu için yakın zamanda bir banka da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmıştı. Temelde ücretsiz izne çıkarılmak, işten çıkarma yasağı kalkınca, maalesef pek çok çalışanın işinden olacağı anlamına geliyor.

Binlerce Çalışan Yararlanamıyor

Firmalarda yıllardır çalışmakta olan ama 17 Nisan 2020 tarihinden sonra aynı firmanın başka şubelerinde ya da farklı projelerinde ataması yapılmış çalışanlar için ücretsiz izin nakdi ücret desteği bildirimi de alamıyorlar. Bu bakımdan temelde uzun zamandır çalışıyor olmasına ve salgın ücretsiz izin hakkından yararlanması gerekirken, sistemin 17 Nisan 2020 sonrası işe giriş olarak değerlendirmesi sonrasında binlerce çalışan bu haktan yararlanamıyor. Çalışanlar uzun süredir aynı işverenin farklı işyerlerinde kesintisiz olarak sistemde görünmelerine rağmen nakil ya da transferleri 17 Nisan sonrasında olduğu için nakdi ücretten yararlanamıyorlar. Bunun doğal sonucu olarak da çalışanların bu zamanlarda ekonomik olarak çok daha zorlandıkları görülüyor. Temelde zaten günlük olarak alacakları ücret 39,24 TL iken bu tutardan da mahrum bırakılıyorlar. Bu durum yüzünden pek çok işçi için büyük sorunlar yaşanırken SGK’nın ve İŞKUR’un bu sorunu çözebilmesi için adım atması gerekiyor.

Fesih Olmayan İşçiye Nakdi Ücret Desteği

Öte yandan 7244 sayılı Kanun kapsamında işverenlerin 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren işverenler tarafından yapılmış olan iş sözleşmelerinde sınırlama yapıldı. İşverenler bu bakımdan 17 Nisan 2020 tarihinden geçerli olacak şekilde bu süreçte çalışanın ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları, belirli süreli iş sözleşmesinin kendiliğinden sonra ermesi ve işyerinin kapanması ya da işin tamamlanması halinde işveren tarafından çalışanların çıkış işlemlerinin de yapılmasını öngörüyor. Bunun dışında ise fesih yapılamıyor. 7244 sayılı kanun kapsamında yapılan düzenleme bakımından işveren feshinin yapılamayacağı süreler ile kısıtlanacak şekilde işveren çalışanlarını tam zamanlı ya da kısmi zamanlı olarak ücretsiz izne çıkarma hakkına sahip. Çalışanın işveren tarafından ilgili kanun kapsamında ücretsiz izne çıkarılmak için işçilere iş sözleşmelerini haklı nedenler ile sona erdirme hakkı tanınmamaktadır. Fakat çalışanlar bu süre boyunca istifa ederek iş sözleşmelerini sona erdirebilmektedir. Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için de ücretsiz izin kullanan çalışanlara ilişkin aylık bildirimler İşveren Sistemi üzerinden SGK üzerinden yapılmalıdır. Ücretsiz iznin verilmiş olduğu ayı takip edecek ayın 3’üne kadar işverenler tarafından işlemlerin muhakkak yapılması gerekiyor. Bu kapsama alınan çalışanlar için aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirimlerinin de 28 – pandemi ücretsiz izin şeklinde seçilmesi gerekmektedir. Uygulamanın bitişi ise yakın görünmüyor. Bu durum salgın devam ettikçe ve ekonomik olarak diğer sorunlar da çözülmedikçe devam edecek gibi duruyor.
Editör: TE Bilisim