Devlet desteği ile seracılık, dönemsel olarak genç çiftçilerin teşviklendirilmesi için yapılan bir faaliyettir. Öncelikle bu destekleme kapsamında projelerin gerçekleştirilip, gerekli desteklemenin yapılabilmesi için sera projelerinin incelenmesi devlet tarafından yapılır.

Bu inceleme ile üretici olarak yepyeni bir sera kurulumuna başvuruda bulunan kişilere devlet tarafından verilen destekleyici ödemeler içeren paketler sunulur. Bu projelerin gerçekleştirilmesi için verilen teşvik paketleri geri ödemesiz olarak kişilere verilir.

Devlet Destekli Seracılık Şartları Nelerdir?

Devlet destekli seracılık kurulumu için gerekli olan şartlar ise aşağıda sıralanmıştır:

 1. Üreticinin istediği arazinin büyüklüğü 1 dekardan fazla olmalıdır.
 2. Sera olarak işleme tabi tutulacak olan arazinin öncesinde örtü altı kayıt sisteminde yer alması gerekir.
 3. Destekleme ödemesine daha öncesinde başvurulmaması gerekmektedir. Aksi halde devlet tarafından verilen seracılık desteğinden yararlanılamaz.
 4. Kimyasal gübre ile tarım yapacak kişiler asla bu kredi destek sisteminden yararlanamaz. Çünkü bu devlet tarafından yasaklanan bir faaliyettir.
 5. Gübrelerin mutlak süratle biyolojik olarak alımını gerçekleştirip, yetiştiricilik yapan kişiler bu destekten yararlanır.

Sera Kurmak için Devlet Tarafından verilen Destek ve Teşvikler Nelerdir?

Seracılık için devlet desteği ve teşvikler, tarım ve çiftçiliğe karşı ilginin artması ve serasını büyütmek isteyen kişiler için oluşturan kapsamlı sistemlerdir. Bu sistemler faiz koşulu aranmaksızın 7 yıl vade süresi ve 2 yıl geri ödemesiz şekillerde kişilere verilir.

Sıfır faiz oranı ile sera büyütmek isteyen kişiler başvuru kriterler ve belgeleri sağlaması dahilinde onay sürecine alınır.

Temel olarak bu bölgeler şu şekilde özetlenmektedir:

 1. Çiftçiliğe ait kayıt belgesi,
 2. Seracılık için örnek proje,
 3. Yapılacak harcamanın tahmini tutarlarını gösteren fatura,
 4. Yapılan harcamalara dair giderleri gösteren fatura ya da makbuzlardır.

Bu belgeler ile birlikte kişilerin mutlaka başvuru yapmasan önce çiftçi kayıt sistemine üye olmaları gerekir. Bu üye işleminin tamamlanmasından sonra kabul edilen kişiler 2 yıla kadar bir ödeme yapma şartı bulunur.

Toplam yatırım oranı üstünden, %75 olan pay devlet tarafından desteklenirken, geriye kalan %25’lik kısım ise kişilerin kendi bütçesinden karşılanır.

Devlet Destekli Sera Kurmak Ve Hibe Almak

Devlet desteği ile sera kurma ve hibe alma da verilen en yüksek hesap miktarı 25 milyon TL’dir. 3 farklı tipte destek paketi mevcut olup, aranan kriterlere göre kişiler bu sistemlere yönlendir.

Bu paketler sırasıyla şunlardır:

 1. Çiftçiler için,
 2. Esnaf için,
 3. Gençlere yönelik olmak üzere 3 ayrı şekilde kategorize edilmektedir.

Örtü altı seracılık faaliyetleri ise tamamen farklı bir kredi destek sistemi uygulansa da, üst limit yine devlet tarafından 25 milyon TL olarak belirlenir. Bu kapsamda çiftçinin sera faaliyetlerinde işletme dönemine ait belli yaptırımlar uygulanır. Bu uygulamalar 2 farklı dönem ve faiz oranı içerir.

Bu uygulamalar:

 1. İşletme dönemi için %50,
 2. Yatırım dönemi için ise % 50 faiz oranını kapsamaktadır.

Devlet desteğini alarak sera kurulumunu gerçekleştirmek isteyen kişiler gerekli şartları sağlanması dahilinde Ziraat bankası dahil, birçok yerden başvuru yapabilir.

Toplam verilen hibe desteğini içeren konular şunlardır:

 1. Kapalı tarım olarak tanımlandırılan ve yenilikçi bir seracılık faaliyeti olan örtü altı tarım,
 2. Kırsal desteklenmenin artması amacı ile yenilebilir enerji kaynaklarına sahip seraların yapımı,
 3. Gübre yapımı ve işlenmesi,
 4. Gübrelerin paketleme ve depolanması,
 5. Ekipman kullanımı için ayrılan bölümler,
 6. Elde edilebilecek olan ürünlerin satım işlemleridir.

Seracılık Yatarım Teşvikleri Veren Kurumlar Nelerdir?

Seracılık için yatırım teşviklerini veren kurumlar, kendi içerisinde amaç ve bütçelerin saptanmasına uygun olarak 3 farklı kategori de kişiler değerlendirilir. Her bir kategori farklı şartlar içerir.

Bu paketler de esnaf, çiftçi ve gençlere yönelik olarak 100.000 TL ile başlatılan düşük faizli işletme kredileri sistemleri bulunur. Bu teşvikler ile amaç sera kredisi verilen kişiler tarafından, modern seracılığın yaygınlaştırılır.

Bu yatırım için teşvik veren kurumların başlıcaları:

 1. Tarım ve Orman Bakanlığı,
 2. Tarımda Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,
 3. Ziraat Bankası,
 4. KOSGEB,
 5. Finansbank gibi kurumlar ve özel bankalardır.

Devlet destekli seracılık alarak yatırım teşviklerinden faydalanmak isteyen kişilere öncelikle 3 dekar üzeri alan ve %50 oranında hibe şartı sağlanır. Örtü altı tarım için başvuruda bulunacak kişilere ise toplam göstermiş oldukları dekar alanı başına 150 TL olarak destek verilir.

Seraya yapılan yatırım bedeli dahilinde %75’i devletin desteği ile karşılanmakta olup, 120 aylık bir vadelendirme sistemine göre ilerlenir. Proje içeriğine bağlı olarak ise yapılan yatırım bedelleri 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz olarak değerlendirmeye alınır.

Devlet Destekli Sera Sigortası Nedir?

Devlet destekli sera sigortası, başvurusu kabul edilen kişilerin sera içerisinde karşılaşabilecekleri olumsuz etkenlere karşı ürünlerinin zararlarının karşılanmasını içeren bir pakettir. Çiftçi kayıt sistemine üye olan kişilerin ürünlerinin yetiştirme sırasında zarar görebileceği etkenler belirlenir.

Bu etkenler şunlardır:

 1. fırtına,
 2. hortum,
 3. kontrükasyon ve örtünün olumsuz etkilenmesi gibi olayların devlet tarafından karşılanması durumudur.

Devlet tarafından teminat altına alınmayan ve sigorta tarafından desteklenmeyen durumlar ise şunlardır:

 1. Soğuk ve don gibi hava olayları,
 2. 24 saat içinde alınmayan önlemlerden dolayı hasarın giderek artması,
 3. Projelerin yapılandırılmasında bazı yerlerde kusurun bulunması ya da uygulanma şeklinin yanlış olması,
 4. Malzemelerin, sera yapımında kalitesiz olarak değerlendirilmesi,
 5. Yetersiz işçilik ile projelerin faaliyete geçmesi,
 6. Ürün verimini ve kalitesini olumsuz olarak etkileyecek olan hastalık ve zararları etkenlerin tespiti
 7. Savaş, istila, her türlü savaş olayları
 8. Nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu yangın olayının meydana gelmesi
 9. Sera dışımda bulunan her türlü teknik donanımdan meydana gelen zararlar
 10. Fırtına ve deprem gibi olaylardan sonra gelen deniz kabarması gibi durumlarda oluşan zararlar
 11. İş durması nedeni ile meydana gelen kayıpları içeren durumlardır.

Devlet Destekli Sera Kredisi Nedir?

Devlet destekli sera kredisi, devletin kendi içerisinde bulundurduğu Kamu Bankaları ile ya da diğer anlaşma yaptığı özel bankalar aracılığı ile sera faaliyeti kapsamında projesi bulunan kişilerin sıfır faiz oranı ile vermiş oldukları kredi sistemidir. Bu kapsamda devlet destekli hibe kredi projeleri oluşturulur.

Devlet desteği alarak seracılık yapmak isteyen genç kişiler ise, 7 yıl vadeli ve 2 yıl geri ödemeli olarak kredi başvurusunda bulunabilir.

Bunun için istenen koşullar ise aşağıda sıralanmıştır.

 1. Alınması istenen arazinin 1 dönümden fazla olması,
 2. Daha önceden destek alınmamış olması,
 3. Sera yapılması planlanmış ise öncelikle olan örtü altı sistemine kayıt sistemine başvuru yapılması,
 4. Kimyasal gübre yerine organik gübre kullanılmasıdır.

Bu şartları yerine getiren kişiler, Ziraat Bankası gibi devlet desteği ile sera kredisi veren yerlere başvuruda bulunabilir. Başvuru sonrasında bakanlık tarafından ilgili şartları yerine getiren kişiler fizibilite raporları ile onaylama sürecinde girmiş olur.

Devlet Destekli Sera Kredisine Başvuru Yapılırken İstenen Belgeler Nelerdir?

Devlet destekli sera kredisi başvurusu onaylama süreci ile birlikte iki yıl boyunca ödemesiz olarak kazanç sağlanmaya başlanır. Bu şekilde sera kurulumu yapacak olan kişiler, 2 yıl kredi taksitlerini erteleme imkanına sahip olurlar.

Sera kredisini almak isteyen kişiler için gerekli belgeler ise şunlardır:

 1. Çiftçilik belgesi (Kişinin çiftçilik yaptığının kanıtlanmasına ilişkin belge)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Satın alınması planlanan sera için uzman tarafından verilen inceleme belgesi
 4. Yeni yapılması planlanan sera için tadilatını gösteren ayrıntılı fatura belgesi
 5. Kontrollü örtü altı kayıt sistemi belgesi istenmektedir.

Seracılık Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Seracılık hibe desteği, fizibilite raporları dahilinde en az 1 dönüm büyüklüğüne sahip sera yapma şartını sağlayan kişilere sağlanan bir imkandır. KOSGEB kurumu tarafından olumlu olarak değerlendirilen başvurular sonucunda kişilerin 32 saatlik bir kursa katılımı sağlanır. Bankalar aracılığı ile başvuru yapan kişilerden istenen belgeler ile hibe verilir.

Bu belgeler şunlardır:

 1. Kredi için başvuru yapan kişilerin çiftçilik belgesi,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Seraya ait arazinin tapu ya da sözleşme belgesi,
 4. Bir taşınmaza ait, kredi karşılığında verilen tapu belgesidir.

Devlet destekli seracılık başvuru onaylanarak, verilen hibeden yaralanma şartları ise şu şekildedir:

 1. Genç girişimci olarak hibe desteğini alacak kişilerin 18-40 yaş arasında olması,
 2. Başvuru yapan kişilerin köy, kasaba ya da ilçe nüfusuna ait sayısının 20 binden az olması,
 3. En az 1 dönümlük sera yapımı için kullanılacak arsanın bulundurulması,
 4. Domates, muz, patlıcan, biber ve salatalık gibi ürünlerin sera da yetiştirilebiliyor olması gerekmektedir.

Sıfır Faizli Tavuk Çiftliği Kredisi Nasıl Alınır

Esnaf Kefalet Kredisi Başvurusu ve Hesaplama

Ziraat Bankası Çiftçi Yem Kredisi

Editör: TE Bilisim