DEVLET MEMURU HANGİ FAALİYETLERDEN KAZANÇ ELDE EDEBİLİR?

[caption id="attachment_3026" align="aligncenter" width="302"] DEVLET MEMURU TARIM DESTEĞİ ALABİLİR Mİ ZİRAİ FAALİYET YAPABİLİR Mİ[/caption]

Memur olan kişilerin en büyük çekingenliklerinden biri de memurluk haricinde bir işle uğraştıklarında memuriyetlerinin zarara uğrayacağı konusu.Memur ek gelir elde edebilir mi, devlet memuru başka bir işle uğraşabilir mi sorularına hepimiz hayır cevabı veririz çünkü bilip bilmeden araştırmadan her şeyi kulaktan dolma haberlerle kabullenmiş bir toplumuz.

Buradan hareketle memurlar açısından ışık tutulması gereken bir konu doğmaktadır.Devlet memuru resmi olarak zirai faaliyetlerle uğraşarak gelir elde edebilir mi, ziraat odalarında çiftçilik kaydı olabilir mi,bundan dolayı tarım desteği alabilir mi soruları devlet memurlarının en çok merak ettiği sorulardandır.

Kanuna Göre Kazanç ve Gelir Çeşitleri Nelerdir?

Kanuna göre kazanç ve gelir çeşitleri şunlardır:

  1. 1. Ticari kazançlar,
  2. Zirai kazançlar,
  3. Ücretler,
  4. Serbest meslek kazançları,
  5. Gayrimenkul sermaye iratları,
  6. Menkul sermaye iratları,
  7. Diğer kazanç ve iratlarıdır.

Devlet Memurlarına Yasaklanan Kazanç ve Gelirler Nelerdir?

657 Sayılı Devlet memurları kanununda “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç)” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca “Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır”hükmü de yer almaktadır.

Dolayısıyla yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı üzere devlet memuruna yasaklanan işler 657 sayılı Kanunda net olarak belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere devlet memuruna yasaklanan işler arasında zirai faaliyet kazançları sayılmamıştır.

Bundan dolayı devlet memuru kendisi ya da bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin mal durumundaki değişiklikleri kanundaki mal bildirimi sürelerine uyarak zamanında yaptığı sürece ziraat odalarına kayıt olabilmekte, tarım desteği alabilmekte çiftçilikle uğraşabilmekte ve bundan gelir elde edebilme hakkına sahip olmaktadır.

Editör: TE Bilisim