Devlet Memuru İçin Özlük Dosyası Ne Anlama Gelir? [caption id="attachment_2190" align="alignleft" width="458"] DEVLET MEMURU ÖZLÜK DOSYALARI BAŞARI ÜSTÜN BAŞARI VE PARA ÖDÜLÜ[/caption]

Her memur için ayrı ayrı tutulan ve memurun tüm bilgilerinin işlendiği dosyalar özlük dosyalarıdır.

Özlük Dosyasında Hangi Bilgiler Yer Alır?

Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.

NE KADAR MAAŞ ALIYORSUNUZ? SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Memur İçin Özlük Dosyaları Neden Tutulur?

Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur

Özlük Dosyalarının Taşıması Gereken Özellikler Hangi Kurumca Belirlenir?

Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.

Devlet Memuruna Başarı Belgesi Verilme Şartları Nelerdir?

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir

Memura Üstün Başarı Belgesi Hangi Durumlarda Verilir?

Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün Başarı Belgesi Verilen Memura Para Ödülü Verilir mi?

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.