1-Devlet Memurlarının Haftalık Çalışma Süresi Kaç Saattir?

Devlet memurlarının haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.Bu süre düzenlenirken Cumartesi ve Pazar günleri tatil günleri olarak hesap edilir.Yani memurun  günlük çalışma süresi 40/5=8 saattir.

[caption id="attachment_1973" align="alignleft" width="356"] DEVLET MEMURLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ[/caption]

2-Devlet Memurları İçin Belirlenen Sürelerden Başka Çalışma Süresi Belirlenebilir mi?

Devlet memurları için özel kanunlarla ve ya  657 Sayılı kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

EMEKLİ SANDIĞI TESCİL KAYDINIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

3-Devlet Memuru Hafta Sonu Çalıştırılabilir mi?

   Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.

4-Memurların Günlük Çalışma Sürelerini Hangi Kurum Tespit Eder?

Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

5-Özürlü Memurların Günlük Çalışma Süreleri Nasıl Belirlenir?

Özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

6-Günün 24 Saati Çalışma Gerektiren İşlerde Memurun Çalışma Saatlerini Hangi Kurum Düzenler?

Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

7-Kadın Memurlara Hamilelik Halinde Gece Nöbeti Verilebilir mi?

Kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

NE KADAR MAAŞ ALIYORSUNUZ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

8-Özürlü Memur Gece Vardiyasında Çalıştırılabilir mi?

Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Editör: TE Bilisim