DEVLET MEMURLARI İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

Memurların aylık göstergesi bulundukları derece ve kademeye göre farklılık göstermektedir.Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil eden Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki Cetvelde gösterilmiştir.

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU           Kademeler    =  1            2             3            4            5            6             7            8             9  Dereceler 1                     1320      1380      1440       1500        –             –            –             –            – 2                     1155      1210      1265       1320     1380       1440         –             –             – 3                     1020      1065      1110       1155     1210       1265      1320       1380           – 4                       915        950        985       1020     1065       1110      1155       1210      1265 5                       835        865        895         915       950         985      1020       1065      1110 6                       760        785        810         835       865         895        915         950        985 7                       705        720        740         760       785         810        835         865        895 8                       660        675        690         705       720         740        760         785        810 9                       620        630        645         660       675         690        705         720        740 10                       590        600        610         620       630         645        660         675        690 11                       560        570        580         590       600         610        620         630        645 12                       545        550        555         560       570         580        590         600        610 13                       530        535        540         545       550         555        560         570        580 14                       515        520        525         530       535         540        545         550        555 15                       500        505        510         515       520         525        530         535        540
Editör: TE Bilisim