Çalışanların işe başlama tarihinden itibaren çalıştıkları sürece sigorta bildirimlerinin yapılması ve gerekli sigorta primlerinin ödenmesi esastır. İş sözleşmesinde deneme süresi düzenlenmiş olması veya başka bir nedenle sigorta bildirimi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz. Sigorta bildirimlerinin yapılmaması veya eksik bildirim hallerinde, bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması gerekmektedir.

ÇALIŞANLARIN SİGORTASI İŞE BAŞLAMADAN BİR GÜN ÖNCE YAPILIR

5510 sayılı Kanunu’nun 8 inci maddesine göre; “İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür…”. Bu yükümlülüğe uymayan işverenlere de sigortasız işçi çalıştırdığı için hem işe giriş bildirgesi cezası hem de aylık prim hizmet belgesi cezası verilir.

DENEME SÜRESİ İŞ KANUNUNDA VARDIR

Çalışanların sosyal güvenliklerini değil, işyerinde çalışma ilişkilerini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 15 inci maddesine göre; “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.  

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.”

Sonuç olarak;  deneme süresinde sigortanın yapılması zorunludur. Deneme süresi İş Kanununda düzenlemiş olup,  bu sürede hiç bir suretle sigortasız işçi çalıştırılamaz.

****

SORU: İş görüşmesine gittiğimde bir ay deneme süremiz var. Beğenirsek deneme  süresinden sonra sigortanızı başlatırız dediler. Böyle bir durum var mıdır? Deneme süresinde sigorta yapöa zorunluluğu yok mudur?

CEVAP: Sigortalı her ne şekilde olursa olsun işe başlamadan bir gün önce SSK'sının bildirilmesi gerekir.  Deneme süresinde de sigorta yapılmak zorundadır. Böyle bir durum var ise bağlı bulunduğunuz SGK'ya giderek veya ALO 170'i arayarak şikayetinizi iletebilirsiniz.

---

Editör: TE Bilisim