Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere basın – enformasyon personeli ile mütercim tercüman kadrolarına yeni kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İlanda açıklanan başvuru şartlarını taşıyan adayların yüksek maaşa sözleşmeli memur statüsünde görevlendirileceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam edilecek mütercim tercüman ve basın – enformasyon personeli alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısı üzerinden yayımlanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanında adayların hangi kadrolarda istihdam edileceği de açıklandı. Yayımlanan ilanda, “İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; (1) Basın, yayın ve enformasyon faaliyetlerinde ve özellikle simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere iki (2) adet Basın-Enformasyon Personeli, (2) İngilizce (3), Fransızca (1), Almanca (1), Çince (1), Arapça (1), Rusça (1), dillerinden toplam sekiz (8) adet Mütercim-Tercüman, olmak üzere toplam on (10) adet sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilecek basın – enformasyon personeli pozisyonu için adaylarda aranan genel ve özel başvuru şartları Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda şu şekilde sıralandı:
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak
  • Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz Dili/Dil Bilimi/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviri bilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde İngilizce bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak
  • İkinci bir dil bilmek tercih sebebi sayılacaktır
  • Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam memur alımı yapılacak mütercim tercüman kadrosu için adaylarda aranan başvuru şartları da şu şekilde açıklandı:
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak
  • Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak
  • Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz, Fransız, Alman, Çin, Rus ve Arap Dili/Dil Bilimi/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviri Bilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Rusça ve Arapça bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
  • 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak
  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde İngilizce bildiğini belgelemek
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların 22 Mayıs 2020 tarihine kadar müracaatlarını, başvuruya ilişkin İş Talep Formu ve istenilen diğer belgeleri İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının [email protected] e-posta adresine göndererek tamamlamaları gerektiği açıklandı.
Editör: TE Bilisim