Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından, en az ilköğretim mezunu adayların başvuruda bulunabileceği personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanında, kurum bünyesinde daimi olarak çalışmak isteyen adayların 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren müracaat işlemlerini yapabilecekleri bildirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ilanında Ankara ili için ilan edilen meslek kollarına Ankara’da ikamet edenler, İstanbul ili için ilan edilen meslek kollarına İstanbul’da ikamet edenler başvuru yapabileceği açıklandı. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı personel alım ilanı hakkında bilinmesi gereken detayları haberimizde bulabilirsiniz. Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyurulan Cumhurbaşkanlığı personel alımı ilanında, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Ankara ve İstanbul hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan listede, adayların sadece bir il ve bu il için ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuruda bulunabileceği kaydedildi. Kurum bünyesinde istihdam edilecek işçilerin deneme süresinin 60 gün (2 ay) olduğu ve deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdinin bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedileceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
  • Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak
  • Özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
  • Başvurunun son günü itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmak
  • Duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden 22 Haziran 2020 ile 26 Haziran 2020 tarihleri arasında sistem üzerinden online başvuru yapmaları gerektiği açıklandı. Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Personel Alımı Başvuru Kura İşlemi

Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler için sınav süreci idare tarafından her aşamada sonlandırılabileceği ve adayların vardiyalı çalışma düzenine engel bir durumunun bulunmaması gerektiği açıklandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 03/07/2020 tarihinde Devlet Arşivleri Başkanlığında (ANKARA) gerçekleştirileceği duyuruldu. Kura çekimi sonucunda belirlenen asil adaylar sözlü sınava alınacağı, sözlü sınav yeri ve tarihleri internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağı bildirildi.
Editör: TE Bilisim