Bu  yazımızda çıraklık yapanlar ve mesleki öğrenim görenlerin hangi kapsamda sigortalı oldukları ve sigortalılık işlemleri ile ilgili tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Çırak ve Mesleki Öğrenim Görenlerin Hangi Sigorta Primleri Yatar?

5510 sayılı Kanuna göre 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır

Çırak ve Mesleki Öğrenim Görenlerin Bu Kapsamdaki Sigorta Girişleri Emeklilikte Sayılır mı?

Çıraklık yapan ve mesleki öğrenim görenlerin sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık primleri yatmaktadır. Uzun vade primlerinden olan yaşlılık, malulluk ve ölüm sigortası primleri yatmadığı için bu kapsamdaki sigorta başlangıçları emeklilikte ilk giriş olarak dikkate alınmaz ve bu kapsamda yatırılan primler de hizmetten sayılmaz.

STAJ SİGORTANIZI SORGULAMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Çıraklık Yapan ya da Meslek Öğrenimi Görenlerden Anne ya da Babası Üzerinden Sağlık Güvencesi Olmayanlar Bu Sigorta Üzerinden Sağlık Hizmeti Alabilirler mi?

6111 sayılı kanun ile de Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile Yükseköğretim Kanununa tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden prime esas kazançları prime esas kazanç alt sınırından fazla olmayan öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortası kapsamına alınması sağlanmış ve aynı Kanunla saha önce sigorta kapsamında olmayan zorunlu stajyerler 5510 sayılı Kanun ile kısmen sigortalılar kapsamına alınmıştır.

Yani çıraklık yapan ve ya mesleki öğrenim gören öğrencilerden anne ya da babası üzerinden sağlık güvencesi olanlara bu sigorta üzerinden hastalık primi de yatar ve bu kişiler ayrıca genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemek zorunda kalmazlar.

Çıraklık ve Staj Süreleri Borçlanılabilir mi?

Kanunen bu sürelerin borçlanılarak hizmetten sayılması şeklinde bir düzenleme yok.

Editör: TE Bilisim