Zabıta memuru adaylarını yakından ilgilendiren kamu personeli alımı ilanı, Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, en az lise mezunu adaylar arasından Çankaya Belediyesi bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere, kadın – erkek toplam 80 zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılacak zabıta memuru alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar için, adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları ilan detayları üzerinde yer aldı. En az lise mezunu adayların müracaat edebilecekleri Çankaya Belediyesi 80 zabıta memuru alımı ilanında başvuru tarihleri de açıklandı. Kamu kurumlarında daimi olarak çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren Çankaya Belediye Başkanlığı kadın – erkek 80 zabıta memuru alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken detayları haberimizde paylaşabilirsiniz. Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, belediye bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Kamuda memur olarak çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren ilanda başvuruların bugün itibarıyla resmen başladığı duyuruldu. Çankaya Belediyesi tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruda, başvuru yapacak adayların doldurup yanlarında getirmesi gereken başvuru formuna yer verildi. Ayrıca Çankaya Belediye Başkanlığı kadın – erkek 80 zabıta memuru alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da ilan detaylarında yer aldı.

Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Genel Şartları

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
 • Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-KPSS P94 Önlisans 2018-KPSS P93 ve Lisans 2018-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Kadın – erkek adaylar arasından toplam 80 zabıta memuru alımı yapan Çankaya Belediyesi Başkanlığı, yayımlanan personel alımı ilanında, tüm kadrolar için ilana başvuruda bulunacak adaylarda en az 60 KPSS puan alma şartı arandığını açıkladı. Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, başvuru formunu eksiksiz doldurarak 23 Haziran ile 29 Haziran tarihleri arasında Çankaya Belediye Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.
Editör: TE Bilisim