Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son dönemde iş ve çalışma hayatında en çok konuşulan ve tartışılan konuların başında gelen İstihdam Kalkanı Paketi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk açıklamasında, “İstihdam Kalkanı'nda gençlerin ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddeler olacak. Farkındalık sağlamak için bazı teşvikler sağlayacağız.” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin kısmi zamanlı çalışma (part-time) bakımından Avrupa ülkelerinin çok gerisinde olduğunu vurguladı. İstihdam Kalkanı Paketi’nin en çok dikkat çeken ayaklarından biri olan 25 yaş altı gençlere ve 50 yaş üstü vatandaşlara sağlanacak iş imkanları hakkında dikkat çekici açıklamalar yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un konuyla ilgili görüşlerinin tamamını haberimizde bulabilirsiniz. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını sonrasında normalleşme sürecine geçilirken istihdamın korunmasını hedefleyen “İstihdam Kalkanı Paketi” kapsamında, gençler ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddelerin uygulamaya geçirileceğini kaydetti. Selçuk, yaptığı açıklamada, genç istihdamına büyük önem verdiklerini, gençlerin istihdama katılımını artırıcı adımlar atacaklarını söyledi. Yeni tip koronavirüs salgını döneminde, çalışma hayatının değişip dönüştüğünün net bir şekilde görüldüğüne dikkati çeken Selçuk, bu değişime bağlı olarak farklı çalışma modellerinin tercih edilmeye başlandığını vurguladı.

Türkiye, AB Ortalamasının Çok Gerisinde

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye iş ve çalışma yaşamında da esnek çalışma, evden çalışma ve kısmi çalışma modellerinin gündeme gelip uygulanmaya başladığını hatırlatan Bakan Selçuk, Türkiye’nin kısmi çalışma sisteminde dünya ile kıyaslandığında çok geride olduğuna dikkat çekti. Bakan Selçuk, gündemdeki istihdam kalkanı paketi kapsamında kısmi çalışma sistemi (part-time) ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemiz, dünyayla kıyasladığında kısmi çalışmada çok geride. Hollanda'da iş gücünün yarısı kısmi çalışmada. İsveç'te iş gücündeki her dört kişiden birisi kısmi çalışmada. Bizde ise oran yüzde 9,9 seviyesinde. AB ortalaması yüzde 18'lerde. İstihdam Kalkanı'nda gençlerin ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddeler olacak. Mevzuat anlamında çok sıkıntımız yok ama farkındalık sağlamak için bazı teşvikler sağlayacağız.” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısmi çalışma (part-time) modeli ile kadınlar ile 50 yaş üzerindeki vatandaşların iş ve aile yaşamı dengesini daha rahat sağlayabileceklerini, kendilerine ve ailelerine daha fazla vakit ayırabileceğini söyledi.

İstihdam Kalkanı Paketinde Kısa Çalışma Düzenlemesi

İstihdam Kalkanı Paketi ile birlikte, 25 yaşını doldurmayan veya 50 yaşın üzerinde çalışanların iş yerlerinde daha kolay istihdam edilmesini gerçekleştirmek için bazı önemli düzenlemelere de gidilecek. Bu yaş aralıklarındaki çalışanlarla belirli süreli iş sözleşmeleri iki yılı geçmemek üzere objektif koşul aranmadan ve işin niteliğine bakılmaksızın zincirleme yapılabilecek. Böylece, kapsamdaki çalışanlar daha kolay iş bulabilecek, işveren daha esnek koşullarda istihdam sağlayabilecek. İş yaşamında gençlerin daha aktif olmalarını sağlamak, deneyim ve beceri kazanmalarını desteklemek için işverenlerin gençleri tercih etme oranını artıracak destekler ve teşvikler verilecek. Kısmi çalışma sistemi uygulamasında 25 yaşından küçük olup çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecek. Kalan primler izleyen ayın sonuna kadar sigortalı tarafından isteğe bağlı ödenebilecek. Kısmi zamanlı çalışma tüm dünyada istihdam piyasalarında önemli bir uygulama olarak bilinirken kişilerin çalışma sürelerini azaltarak aynı işin birden fazla kişi tarafından yapılmasına imkan tanınacak. 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan kısmi çalışmaya geçmek isteyenlere bu olanak verilecek. Bu kapsamda, tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçen çalışanlar için gelir vergisi istisnası tanınacak ve kısmı zamanlı çalışmadan arta kalan bakiye gün sayısı kadar emeklilik primleri ödenecek.

Asgari Ücretli Bayram İkramiyesi Alacak Mı?

Hak-İş Başkanı’ndan Kıdem Tazminatı Fonu Değerlendirmesi

Yeni Esnek Çalışma Düzenlemesi İş Hayatını Nasıl Etkiler?

Editör: TE Bilisim