Türkiye’deki milyonlarca emekli vatandaş, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldıkları emeklilik aylıkları ile geçim derdi yaşıyor. Ekonomik koşulların ve hayat pahalılığının artmasıyla emekli vatandaşlar da çoğu zaman almış oldukları borçları geri ödemekte zorlanıyor. Maaşlarına resmi kurumlar tarafından haciz konulan emekli vatandaşlara icra uzmanları tarafından hayati nitelikte uyarı ve tavsiyeler gelmeye devam ediyor. İcra uzmanı Caner Çakı, borcu olan emekli vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Emekli maaşınıza haciz gelirse, icra müdürlüğüne itirazda bulunarak haczi kaldırın.” açıklamasını yaptı. Borcu olan emekli vatandaşları yakından ilgilendiren son gelişmeler ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme dönemine geçilmesi ile birlikte icra müdürlükleri de yeniden çalışmaya başladı. Emekli vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında da “Emekli maaşlarına haciz konulur mu?” sorusu geliyor. Bu konuyla ilgili olarak emekli vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulunan icra uzmanı Caner Çakı, emekliler tarafından kendilerine en çok yöneltilen sorunun “Emekli maaşıma haciz gelir mi?” sorusu olduğunu ifade etti.

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi?

Konuyla ilgili açıklama yapan Caner Çakı, icra müdürlüklerinin alacaklının talebi üzerine emekli maaşlarından kesinti yaptığını hatırlattı. Mevcut kanunlara ve mevzuata göre borçlu olan vatandaşın emekli maaşından yapılan bu kesintinin alınan maaşın en fazla yüzde 25’i kadar yapılabildiğini kaydetti. Çakı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İcra iflas kanununda bu, 2004 sayılı 83 üncü maddesine göre maaşlar, tahsisatlar, yaşlılık aylıkları, sigortalar ve yaşlılık sandıkları tarafından tahsis edilen gelirler haczi, ancak kısmen caiz olan şeyler arasındadır ibaresi yer almış. Bu konuda icra memuru, emekli maaşı üzerinden haciz kesintisi taleplerinde, borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için gerekli olan miktarı saklı tutar ve geriye kalan kısım üzerinde haciz işlemi yapabilir.” Emekli maaşına konulan haciz tutarının detaylarını açıklayan icra uzmanı Caner Çakı, mevcut durumda uygulamada olan kanunun, haciz işlemleri sırasında haciz yapılabilecek miktarın dörtte birinden az olamayacağını da belirttiğine dikkat çekti. Buna rağmen icra müdürlüklerinin ise söz konusu dörtte birlik kısma haciz uygulamayı tercih ettiklerini söyledi. Sosyal güvenlik hukukunda ise haciz uygulama sisteminin çok farklı olduğunun altını çizdi.

Emekli Maaşlarına Kısmi Olarak Haciz Uygulaması

İcra ve İflas Kanunu’nun emekli maaşlarına kısmi olarak hacze karar vermiş olmasına rağmen, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bu sistemin çok farklı olduğunu kaydeden Çakı, “Sosyal güvenlik hukuku, sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin haczedilmesini yasaklamıştır.” dedi. Çakı konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kanun sadece bununla kalmayarak sigortalıların ve onların geride kalan eş, çocuk, ana ve baba gibi hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri koruma altına alınmıştır. Haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, icra müdürü tarafından reddedilmesi gerekmektedir. Bunun tek istisnası ise borçlunun ben bu borcu ödemek istiyorum maaşımdan kesilebilir demesidir.”

Haczi Yasak Maaş İçin Şikayet Edebilirsiniz

Borçlu durumda olan emekli vatandaşlara önemli uyarı ve önerilerde bulunan icra uzmanı Caner Çakı, vatandaşın emekli maaşına haciz geldiği takdirde, kanuna aykırı olarak haciz kesintisi yapıldığını ve bu kesintinin sonlandırılmasının mümkün olduğunu söyledi. Çakı açıklamasında, “Haciz kesintisi koyan icra müdürlüğüne başvurarak, 5510 sayılı kanunun uygulanmasını talep edin. Büyük ihtimalle talebiniz cevap bulacaktır. Bulmadığı takdirde ise icra tetkik merciine başvurarak, haczi yasak olan maaşınızın kesintiye uğradığını şikayet edebilirsiniz. İcra tetkik hakimi sizin şikayetinizi inceleyecek, maaşınızdaki haczin kaldırılması kararı verecektir.”  ifadelerini kullandı.

Çalışanlara ve Emeklilere 2375 TL ile 4500 TL Ödeme Yapılacak!

SGK Erken Emekli Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir ?

Emeklilik Yaş Tablosu Kadın / Erkek Tüm Detayları

Editör: TE Bilisim