5510 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ DURUMU!

1-Bir kişi Hem Malulluk Hem de Yaşlılık Aylığı Alabilir mi?

Hem malûllük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnızca yaşlılık aylığı bağlanır.

2-Bir Kişi Kendi Gelir Ya Da Aylığının Yanında Eşinden de Aylık ya da Gelir Alabilir mi?

-Malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı da ödenmektedir.

-Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri ödenmektedir.

SSK'dan ne kadar aylık aldığınızı sorgulamak için lütfen TIKLAYINIZ.

3-Bir Kişi Hem Annesinden Hem Babasından Gelir Alabilir mi?

-Anne ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı bağlanır.

-Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı bağlanır.

4-Anne ve Baba Birden Fazla Çocuğundan Aylık Alabilir mi?

-Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan anne ve babaya en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı bağlanır.

-Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı bağlanır.

5-Bir Kişi Hem Eşinden Hem de Anne ya da Babasından Gelir Ya da Aylık Alabilir mi?

Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı bağlanır.

-Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri bağlanır.

Emekli Sandığından ne kadar aylık aldığınızı sorgulamak için lütfen TIKLAYINIZ..

6-Bir Kişi Hem Vazife Malulluğü Aylığı Hem de Yaşlılık Aylığı Alabilir mi?

Vazife malûllüğü aylığı almakta iken, tekrar sigortalı olanlardan hem vazife malûllüğüne hem de malûllük aylığına hak kazananlara bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malûllüğü aylığı, bunlardan hem vazife malûllüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi bağlanır.

7-Bir Kişi İkinci Eşinden Ölüm Aylığı Alabilir mi?

-Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylığı bağlanır.

-Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih ettiği geliri