Birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışmaları olanların hizmetlerinin birleştirilmesi 2829 sayılı Kanuna göre yapılmaktaydı. 2829 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirmeye,

– T.C. Emekli Sandığı,

– Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK),

– Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur),

– 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıkları (banka, oda, borsa sandıkları gibi), Kurumlarda geçen hizmetler girmektedir.

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihi itibariyle 2829 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Fakat emeklilik için talepte bulunanların 01.10.2008 tarihinden öncede hizmetleri olduğundan 2829 sayılı Kanunun uygulaması devam etmektedir. Yani yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen birden fazla sosyal güvenlik kurumu kapsamında çalışması  olan kişilerin hizmet birleştirme işlemleri bu Kanuna göre yapılmakta, emeklilik şartları bu Kanun hükümleri esas alınarak belirlenmekte, sigortalının son yedi yıl içerisindeki fiili hizmet süresi dikkate alınarak hangi Kurum mevzuatına göre ve hangi şartlarla emekli olacağı belirlenmektedir.

01.10.2008 tarihinden önce hizmeti olanların emekli maaşı bağlanırken 2829 sayılı Kanunda belirtildiği üzere Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.  Yani 01.10.2008 den önce hizmeti olanların  emekli aylıkları  fiili olarak çalıştıkları son 7 yılda en fazla hizmetin geçtiği kuruma göre bağlanır.

01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar ise  tüm çalışma hayatı boyunca en fazla hangi statüde (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı)  çalıştığına bakılacak. En fazla hangi kapsamda çalıştı ise ona göre emekli aylığı bağlanacak.

***

Editör: TE Bilisim