Belediye bünyesinde zabıta memuru veya itfaiyeci olmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacak. Belediyenin “İlk defa atanmak üzere memur alım ilanı” başlığıyla yayımladığı kamu personel alımı ilanında, ilgili bölümlerden mezun adaylar arasından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvurulacak kadroya göre adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Amasra Belediye Başkanlığı zabıta memuru ve itfaiye eri alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken detayları haberimizde bulabilirsiniz. Amasra Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personel alımı ilanında, “Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri ve zabıta memuru alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Amasra Belediye Belediyesi Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devletin güvenliğine ve anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar ile ilgili kanunda belirtilen yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Mesleğini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli ile sağlık sorunu bulunmamak
 • Resmi Gazete’de ilan edilen diğer başvuru şartlarını taşımak

Amasra Belediye Belediyesi Personel Alımı Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
 • 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan fazla fark olmaması (Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • İtfaiye eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla çalışma şartlarına uygun olmak
 • İtfaiye eri kadrosu için en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • Zabıta memuru kadrosu için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • Zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için İngilizce YDS’de en az C düzeyinde puan almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak

Amasra Belediye Belediyesi Personel Alımı Başvuru Belgeleri

 • Başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
 • Sürücü belgesinin aslı
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan kodlu bilgisayar çıktısı
 • 2 adet biyometrik fotoğrafı
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların 8 Haziran tarihinden itibaren en geç 12 Haziran 2020 tarihine kadar Amasra Belediye Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.
Editör: TE Bilisim