Kamu kurum ve kuruluşlarında zabıta memuru olarak çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanında son başvuru sürecine girildi. Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, belediye bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere 25 zabıta memuru alımı yapılacağı ve bu personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 19 Mayıs 2020 tarihine kadar müracaatlarını ilanda belirtilen usule uygun olarak tamamlamaları gerektiği açıklandı. Zabıta alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda ayrıca 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) ilgili puan türünde en az 70 puan alma şartının da arandığı belirtildi. Selçuklu Belediyesi bünyesinde daimi olarak zabıta memuru kadrosunda çalışmak isteyen adaylarda aranan diğer başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı. Selçuklu Belediye Başkanlığı 25 zabıta memuru alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Selçuklu Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, belediye bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere 25 yeni zabıta memuru alımı yapılacağı bildirildi. Selçuklu Belediyesi’nin zabıta alımı için yayınlanan ilana başvuruda bulunmak isteyen adayların KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmalarının gerektiği açıklandı. Bununla birlikte 25 zabıta memuru arasından istihdam edileceklerin 15’inin önlisans mezunu, 10 kişinin de lisans mezunu zabıta olacağı ifade edildi. İlan detaylarında belirtilen başvuru şartlarını taşımayan adayların başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı açıklandı.

Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alımı İlanı

Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan resmi açıklamaya göre, “Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Belediyenin ilanda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvuru işlemlerinde adayların uyması gereken genel ve özel başvuru şartlarının ilan detaylarında belirtildiği bildirildi.

Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alımı Başvuru Genel Şartları

Selçuklu Belediyesi’nce ilan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerektiği duyuruldu:
  • Türk vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru özel şartlarını taşımak

Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alımı Başvuru Özel Şartları

  • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
  • Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru belgelerini 9/06/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediye Zabıta Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerektiği bildirildi.
Editör: TE Bilisim