Kamu kurum ve kuruluşlarında zabıta memuru olarak görev yapmak isteyen adayları yakından ilgilendiren personel alımı ilanı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Bingöl Belediye Başkanlığı bünyesinde boş buluna kadrolara, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan en az 70 puan almış olan adaylar arasından zabıta memuru alımı yapılacağı bildirildi. Yapılan zabıta memuru alımı ilanında ayrıca adaylarda aranan genel ve özel başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı. 26 Haziran 2020 tarihinde sona ereceği açıklanan Bingöl Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı ilanında işe alımı kabul edilen adayların daimi olarak belediyeye bağlı zabıta memurluğu kadrosunda çalışmaya başlatılacağı açıklandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bingöl Belediyesi zabıta memuru alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Devlet memuru olmak ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) almış olduğu puanı değerlendirmek isteyen vatandaşlar Resmi Gazete üzerinden yayımlanan kamu personel alımı ilanlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Son olarak Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından belediye bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere 16 zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 70 puan almış olan adayların başvuruda bulunabileceği personel alımı ilanına başvuruların kabul edilmeye 22 Haziran tarihinden itibaren başlanacağı ve adayların en geç 26 Haziran 2020 tarihine kadar müracaat işlemlerini ilanda belirtilen usullere göre tamamlamaları gerektiği açıklandı.

Bingöl Belediyesi 16 Zabıta Memuru Alımı İlanı

Bingöl Belediyesi tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmış olan kamu personel alımı ilanında, "Bingöl Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" ifadesi kullanıldı. İlanda ayrıca Bingöl Belediyesi bünyesinde daimi olarak zabıta memuru kadrosunda çalışmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da yer aldı.

Bingöl Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Mesleğini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak
 • İlan edilen zabıta memuru kadrosu için aranan özel başvuru şartlarını taşımak

Bingöl Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Özel Şartları

 • Mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
 • Lise 2018-KPSSP94, Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kg.dan fazla fark olmamak
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların 22 Haziran ile 26 Haziran tarihleri arasında, müracaat için gereken belgeler ile birlikte Bingöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerektiği duyuruldu.
Editör: TE Bilisim