Kamu kurum ve kuruluşlarında zabıta memuru olarak çalışmak isteyen kadın – erkek adayları yakından ilgilendiren personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan kamu personeli alımı ilanları arasında Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından yeni bir duyuru yayımlandığı görüldü. Yayımlanan duyuruda kadın ve erkek adaylar arasında Beykoz Belediyesi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere 50 zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruda bulunmak isteyen adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) asgari puan şartını taşımaları gerektiği bildirildi. Ayrıca kadın – erkek zabıta memuru adaylarında arandan başvuru genel şartları da ilan detaylarında yer aldı. Beykoz Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personel alımı ilanları arasında, belediyelerde zabıta memuru olarak çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni iş ilanları da yayımlandı. Beykoz Belediye Başkanlığı’nın duyurduğu ilanda belediye bünyesinde açık olan zabıta memuru kadrosunda daimi olarak istihdam etmek üzere 50 yeni personel alımı yapılacağı açıklandı. Beykoz Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı ilanında kadın ve erkek adaylarda KPSS puan şartının arandığı belirtildi. Başvuruların 1 Haziran 2020 tarihinde kabul edilmeye başlanacağı ve Beykoz Belediyesi bünyesinde zabıta memuru olarak görev yapmak isteyen adaylarına en geç 10 Haziran 2020 tarihine kadar müracaatlarını belirtilen usule uygun olarak tamamlamaları gerektiği açıklandı.

Beykoz Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Genel Şartları

Beykoz Belediye Başkanlığı’nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak kendi bünyesinde daimi istihdam etmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak zabıta memuru alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde sıralandı:
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bırakılmış olmamak
 • TCK 53. maddede belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Beykoz Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
 • Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri belediye yetkilileri tarafından yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların müracaatları, başvuru sırasında istenen belgeler ile Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne adresine şahsen yapılacağı açıklandı.