Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi olarak iş arayan zabıta memuru adaylarını yakından ilgilendiren personel alımı ilanı Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İŞKUR’un “kamu personeli alımı ilanları” kategorisinde yayınlanan ilanda Bingöl Belediyesi’nin kendi bünyesinde, kadın – erkek adaylar arasından zabıta memuru alımı yapacağı açıklandı. Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan zabıta memuru alımı ilanında, adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da yer aldı. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların en geç 26 Haziran 2020 tarihine kadar müracaat işlemlerini tamamlaması gerektiği bildirildi. Bingöl Belediye Başkanlığı’nın kadın – erkek zabıta memuru alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayınlanan Bingöl Belediyesi kadın – erkek zabıta memuru alımı ilanında, “Bingöl Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Bingöl Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Genel Şartları

Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından İŞKUR üzerinden ilan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerektiği açıklandı:
 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Bingöl Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
 • Lise 2018-KPSSP94, Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kg.dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo ölçümleri belediyede yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan kadın – erkek zabıta memuru adaylarının, başvurularını ilanda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte, 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren 26 Haziran 2020 tarihi saat 16:30’a kadar Yenişehir Mah. Kutluay Sok. No: 4 BİNGÖL adresinde bulunan Bingöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Başvuruların şahsen yapılacağı, posta veya diğer yollarla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Bingöl Belediye Başkanlığı resmi internet sitesinden takip edebilecekleri duyuruldu.
Editör: TE Bilisim