Belediyelerde zabıta memuru olarak daimi memur statüsünde çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren personel alımı ilanı, Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı’ndan geldi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kamu personel alımı ilanları arasında, Ankara Çankaya Belediyesi tarafından kadın – erkek adaylar arasından toplamda 80 zabıta memuru alımı yapılacağı yer aldı. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da ilan detaylarında yer aldı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak zabıta memuru alımı ilanında adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartının arandığı da bildirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı 80 zabıta memuru alımı ilanında kadrolar ve adaylarda aranan başvuru şartları hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personeli alımı ilanında, “Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Ankara Çankaya Belediyesi bünyesinde daimi olarak istihdam edilecek personelin kadro ve kontenjan bilgileri şu şekilde paylaşıldı:
 • Zabıta memuru – erkek – kadro derecesi: 9 – kadro adedi: 34
 • Zabıta memuru – kadın – kadro derecesi: 9 – kadro adedi: 6
 • Zabıta memuru – erkek – kadro derecesi: 10 – kadro adedi: 24
 • Zabıta memuru – kadın – kadro derecesi: 10 – kadro adedi: 6
 • Zabıta memuru – erkek – kadro derecesi: 10 – kadro adedi: 10

Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Genel Şartları

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:
 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
 • 2018-KPSSP94 Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • Soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Bu başvuru şartlarına sahip olan adayların müracaat işlemlerini 23 Haziran ile 29 Haziran 2020 tarihleri arasında Çankaya Belediye Başkanlığı'nın resmi sayfasından tamamlamaları gerektiği bildirildi.
Editör: TE Bilisim