Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan personel alımı ilanları arasında Erzurum Pazaryolu Belediye Başkanlığı’nın kamu personeli alımı ilanları da yer aldı. Yayımlanan memur alımı ilanında adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı arandığı belirtildi. Belediye bünyesinde bulunan boş kadrolara açıktan atama yoluyla yapılacak personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Belediyede memur olarak çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanı Erzurum Pazaryolu Belediye Başkanlığı tarafından yayımlandı. Memur alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru şartları da kamuoyuna duyuruldu. Erzurum Pazaryolu Belediye Başkanlığı imzalı yayımlanan kamu personeli alımı ilanında, “Pazaryolu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.” açıklaması yapıldı.

Erzurum Pazaryolu Belediyesi Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

Kamuda iş arayanların yakından ilgilendiği Erzurum Pazaryolu Belediyesi Başkanlığı tarafından duyurulan personel alımı ilanında belediye bünyesindeki boş kadrolara yapılacak personel alımı için adaylarda aranan başvuru şartlarına yer verildi:
  • T.C. vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • TCK 53. maddede belirtilen süreler geçmiş olsa bile devletin güvenliğine ve anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  • Mesleğini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi akıl hastalığı veya bedensel engeli ile bulaşıcı hastalığı bulunmamak
  • İlan edilen kadro için aranan özel başvuru şartlarını taşımak

Erzurum Pazaryolu Belediyesi Personel Alımı Başvuru Özel Şartları

  • Son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
  • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların sözlü sınava tabi tutularak Erzurum Pazaryolu Belediyesi Başkanlığı tarafından işe alınacağı açıklandı. İlana başvuruda bulunarak belediye bünyesinde memur unvanında çalışmak isteyenlerin başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihinden 1 Mayıs 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar müracaatlarını yapabilecekleri duyuruldu.

Erzurum Pazaryolu Belediyesi Personel Alımı Başvuru Şekli

Adayların açıklanan başvuru belgelerini elektronik ortamda belediyenin resmi internet sitesine ya da şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Pazaryolu Belediyesi Erzurum adresine gönderebilecekleri duyuruldu. Eksik belge ve nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvuruların belediye başkanlığı tarafından değerlendirmeye alınmayacağı açıklandı. Postada yaşanabilecek gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacağı açıklandı.