Belediyelerde daimi olarak zabıta memuru kadrosunda çalışmak isteyen adayları yakından ilgilendiren kamu personeli alımı ilanları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan zabıta memuru alımı ilanlarına göre, Sultangazi Belediye Başkanlığı ile Sivas Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Zabıta Yönetmeliği’nde yer alan şartlara uygun olacak şekilde çok sayıda zabıta memuru alımı yapılacağı bildirildi. Bu ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da ilan detaylarında yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi olarak zabıta memuru kadrosunda çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren Sultangazi Belediye Başkanlığı ile Sivas Akıncılar Belediye Başkanlığı personel alımı ilanları hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Resmi Gazete’de yayımlanan kamu personeli alımı ilanlarına göre; Sultangazi Belediye Başkanlığı ile Sivas Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde çok sayıda zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilanda adaylarda 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) 50 ve 60 puan alma şartı arandığı duyuruldu. Her iki belediye bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Zabıta Yönetmeliği’nde yer alan başvuru genel şartlarının adaylarda arandığı açıklandı.

Belediye Zabıta Memuru Alımı Başvuru Genel Şartları

Belediyelerde memur olarak çalışmak isteyen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan aşağıdaki genel şartları taşımaları gerektiği açıklandı:
 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Belediye Zabıta Memuru Alımı Başvuru Özel Şartları

Sultangazi Belediye Başkanlığı ile Sivas Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde daimi olarak istihdam edileceği açıklanan zabıta memuru alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerince başvuru özel şarları şu şekilde sıralandı:
 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
 • KPSSP93 ve KPSSP94 puanı için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan fazla fark olmamak
 • Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Bu başvuru şartlarına sahip olan adayların 4-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında Sultangazi Belediyesi’nin; 23-27 Temmuz tarihleri arasında ise Sivas Akıncılar Belediyesi’nin zabıta memurluğu alımı ilanına, belediye başkanlığı adreslerinden şahsen müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.
Editör: TE Bilisim