Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personeli alımı ilanları arasında Niğde ili Alay Belediye Başkanlığı’nın arkeolog alımı ilanı da yer aldı. Kadın ve erkek adayların başvuruda bulunabileceği bildirilen Alay Belediyesi personel alımı ilanında ayrıca belirtilen kadro için başvuruda bulunacak adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. Niğde ili Alay Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan personel alımı ilanında belediye bünyesinde istihdam edilecek personelin alımında adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartının arandığı duyuruldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında arkeolog olarak çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz. 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 70 puan alan erkek ve kadın adayların başvuruda bulunabileceği arkeolog alım ilanı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında kamuoyuna duyuruldu. Niğde ili Alay Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan personel alımı ilanında, “Alay Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla arkeolog alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Alay Belediyesi Arkeolog Alımı Başvuru Genel Şartları

Resmi Gazete’de ilan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuruda bulunmak isteyen adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerektiği açıklandı.
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından yoksun bırakılmış olmamak
 • TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, asten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da askerlik çağına gelmemiş olmak
 • Mesleğini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek zihinsel ve bedensel engeli veya hastalığı bulunmamak
 • İlan edilen kadro için aranan özel başvuru şartlarını taşımak
 • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak
 • 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, Niğde İli Alay Belediyesi arkeolog alımı başvurusu yapmaları için 4 Mayıs 2020 tarihinden 8 Mayıs 2020 Cuma Günü saat 17.00’ye kadar müracaatlarını yapabilecekleri belirtildi. Adayların başvuru belgelerini elektronik ortamda belediyenin resmi internet sitesine veya şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile Alay Belediyesi Niğde adresine gönderebilecekleri açıklandı.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler

Niğde ili Alay Belediyesi Başkanlığı’nın duyurmuş olduğu başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler şu şekilde sıralandı:
 • Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı
 • Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı