Gebze Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda, farklı şartları sağlayan adaylar arasından belediye bünyesinde çalışacak zabıta alımı yapılacak. Adaylardan KPSS puanı da istenirken başvurular için son tarih ise 9 Eylül 2020 olarak belirlendi.

Gebze Belediyesi Zabıta Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların başvuru yapabilmesi için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece şahsen Arapçeşme Mahallesi 1051/1 Sokak No:18 Gebze/KOCAELİ adresine yapılacaktır. Bunun dışında posta ya da telefon ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adayların başvuru esnasında şu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir;
 • Belediye resmi internet sitesinden temin edilmiş başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartının aslı ya da onaylanmış fotokopisi,
 • Mezun olunan okulu gösterir eğitim belgesi ya da yabancı okullardan mezun olanlar için denkliği YÖK tarafından kabul edildiğini gösteren denklik belgesi,
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge,
 • Görevini yapmaya herhangi bir engel olmadığını belirten sağlık raporu,
 • Ehliyet istenen pozisyonlar için güncel sürücü belgesi,
 • Adli sicil belgesi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf,
 • ÖSYM’nin internet sitesinden temin edilmiş 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi verilmelidir.
 • Başvuru yapılacak pozisyonlar şunlardır;
 • Zabıta, 2 adet; Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
 • Zabıta, 2 adet; Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak,
 • Zabıta, 3 adet; Beden Eğitimi ve Spor veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programlarının en az birinden mezun olmak. En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
 • Zabıta, 7 adet; Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi lisans programlarının en az birinden mezun olmak, En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak,
 • Zabıta 2 adet; Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği veya Fermente Ürünler Önlisans programlarının en az birinden mezun olmak. ) En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak,
 • Zabıta, 3 Adet; Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler Önlisans programlarının en az birinden mezun olmak, En az A2 sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak,
 • Zabıta 26 adet; Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler Önlisans programlarının en az birinden mezun olmak, En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

Gebze Belediyesi Zabıta Alımı Genel Şartları

Adayların pozisyonlara başvuru yapabilmesi için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • 2018 KPSS’den ilgili puan türünden en az 65 puan almış olmak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilgisi bulunmamak, bu kapsamda terhis, tecil ya da muaf olmak,
 • Görevini yapmaya 657 sayılı kanun kapsamında herhangi bir fiziksel ya da zihinsel engel taşımamak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin ya da ahlaki gerekçeler ile çıkarılmamış olmak,
 • Yapılacak boy kilo ölçümünde aradaki farkın 10 kilogramdan fazla olmaması. Kadın adayların boyunun en az 1,60 cm, erkek adayların ise en az 1,67 olması,
 • Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.
Editör: TE Bilisim