Bayram tatilinde çalışmak zorunda olan sigortalılar kendilerine fazla mesai ücreti ödenip ödenmeyeceği ya da ne kadar ödeneceği konusunda çok da bilgi sahibi değiller. Bu yüzden bayramda çalışan sigortalıların ne kadar fazla mesai alması gerektiği, ücretlerinin nasıl hesaplanacağı konusunda bilgi vermeye çalışacağız.

Bayram tatilinde çalışma zorunluluğu var mıdır?

4857 Sayılı İş Kanununun 44. Maddesinde konu ile ilgili şu hüküm yer almaktadır:” Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.”

Yukarıdaki hükümden anlaşılacağı üzere toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde ulusal bayram ve tatil günlerinde sözleşmede çalışılabileceğine dair bir hüküm yoksa sigortalıların bu tatil günlerinde çalışma zorunluluğu yoktur.

Ancak sigortalıların onayı alınmak suretiyle sigortalılar ulusal bayram ve tatillerde çalıştırılabilmektedirler.

Bayramlarda ve ulusal tatil günlerinde çalışanların ücretleri nasıl hesaplanır

[caption id="attachment_5996" align="aligncenter" width="500"] bayramlarda ve tatil günlerinde fazla mesai[/caption]

4857 Sayılı İş Kanununun 47. Maddesine göre kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.

Örnek: Günlük ücreti 45,00 T.L olan bir sigortalının Kurban Bayramında 3 gün çalıştığını düşünelim. Bu durumda gülük ücretin iki katı ödenecek yani sigortalı her gün için 90,00 T.L. ve toplamda da bayramda çalışmış olduğu üç gün için 270,00 T.L. ödeme alacak.

Editör: TE Bilisim