Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda farklı pozisyonlarda görev yapacak sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. Adayların 4 Ağustos 2020 tarihine kadar şahsen ya da e-posta ile başvuru yapmaları gerekiyor.

Batman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Nasıl Başvuru Yapılır?

Adaylarına başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular şahsen ya da e-posta üzerinden yapılacaktır. Şahsen yapılacak başvurular şu adrese yapılacaktır; Yenişehir Mahallesi Batman Üniversitesi Batıraman Kampüsü 72000 Merkez 72, 060 Batman Merkez/Batman
 • Şahsen ya da e-posta dışındaki başvurular; posta ya da faks, kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru esnasında şu belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir;
 • Üniversite internet sitesinden temin edilmiş başvuru formunun eksiksiz doldurulmuş hali,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Mezun olunan okulu gösteren mezuniyet belgesi ya da fotokopisi,
 • Şartlara bağlı olarak istenen belgelerin asılları,
 • SGK Hizmet dökümü,
 • Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiklerinin olmadığını gösteren belge,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • İstenmesi halinde yabancı dil puanı ile başvurular yapılacaktır. Şahsen ya da eposta başvurularında tüm belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Yanlış ya da eksik belge ibraz eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Başvurular şu pozisyonlara yapılacaktır;
 • Harita Mühendisi; Fakültelerin Harita Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. M.E.B. onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak. AUTOCAD/STA4/ECCEL/PROJECT, Netcad 8 GIS’ /CAD-SURF Netcad projelendirme eğitimi aldığını belgelemek. İSG Genel Eğitimi almış olduğunu belgelemek.
 • Bilgisayar Mühendisi; Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans programından mezun olmak, Uygulamalı Siber Güvenlik ve Etik Hacker Eğitimi aldığını belgelemek. Siber Güvenlik Teknolojileri ve Süreçleri Eğitimi aldığını belgelemek, Temel Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi aldığını belgelemek, ISO27001 Bilgisayar Güvenliği Yön.Sis.Eğitimi aldığını belgelemek.
 • Programcı; Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Matematik bölümü mezunu olmak, Uygulamalı SQL veri Tabanlı: MySQL & MsSQL sertifika sahibi olmak, C++, Temel Linux eğitimi aldığını belgelemek.
 • Teknisyen; Meslek Liselerinin Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik veya Elektronik Bölümlerinin birinden mezun olmak, M.E.B. veya Yükseköğretim Kurumlarınca düzenlenen iş sağlığı ve Güvenliği Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. En az B sınıfı sürücü belgesi almış olmak.
 • Biyolog; Biyoloji Lisans mezunu olup, alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Real-Time PCR, Elektroforez, Kemilü- minesans görüntüleme cihazlarının eğitim sertifikasına sahip olmak. DS veya denkliği veya denkliği olan sınavdan en az 50 almış olmak. TS-EN-ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi aldığını belgelemek. TS-EN-ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi aldığını belgelemek. Bitki Hücre Kültürleri konularında çalışmaları olmak.

Batman Üniversitesi Personel Alımı Genel Şartları

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • 657 sayılı kanun uyarınca kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi uyarınca; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adayların askerlik ile başvuru tarihi itibariyle herhangi bir ilişiklerinin olmaması,
 • Son bir yıl içerisinde sözleşmeli olarak kurum ve kuruluşlara istihdam edilip bu yerlerden ahlaki ya da disiplin gerekçeleri ile çıkarılmamış olmak,
 • Belirtilen öğrenim özelliklerini taşıyor olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almıyor olmak,
 • Adayların 2018 KPSS’den en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.
Editör: TE Bilisim