Kamuda memur statüsünde çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren ilan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldi. En az 5 bin TL maaşla istihdam etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Uygulamaları kapsamında memur alımı yapılacağı duyuruldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan adayların başvuruda bulunabileceği memur alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS puan şartı olmadan, en az 5 bin TL maaşla memur alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları ve kimlerin bu ilana müracaat edebileceğini haberimizden öğrenebilirsiniz. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan ancak kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren kamu personeli alımı ilanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık tarafından yayımlanan personel alım ilanında birbirinden farklı mesleklerde ve çok sayıda personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu kadrolarda en az 5 bin TL maaşla istihdam edileceği belirtilen personel alımı ilanına başvuruda bulunacak adaylarda aranan genel ve özel başvuru şartları da açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS Şartsız Memur Alımı İlanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan personel alımı ilanında “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesinde toplam (15) adet sözleşmeli personel alınacaktır” ifadeleri kullanıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS puan şartı olmadan yaptığı personel alımı ilanında personelin sözleşmeli olarak istihdam edileceği kadrolar şu şekilde sıralandı:
 • Uzman personel
 • Şehir ve bölge planlayıcısı
 • Mimar
 • İnşaat mühendisi
 • Harita mühendisi
Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacağı ilan detaylarında açıklandı. Genel ve özel şartların tümünü taşıyan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacağı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı Genel Başvuru Şartları

Bakanlık tarafından 5 farklı kadroda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 4/B sözleşmeli hükümlerine tabi olarak istihdam edilecek personelin alımında adaylarda aranan genel başvuru şartları, internet üzerinden yayınlanan ilanda şu şekilde yer aldı:
 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak
 • Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak
 • Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak
 • Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru sırasında istenilen belgeleri bilgisayar ortamında doldurup çıktılarını alıp imzalandıktan sonra, dilekçe ekinde 15 Haziran ile 26 Haziran tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne şahsen teslim etmesi veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile göndermesi gerektiği bildirildi. Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgilerin, Bakanlığın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edileceği ve adaylara ayrıca bildirimde bulunulmayacağı açıklandı.
Editör: TE Bilisim