Bağkur için belirlenmiş olan 1479 ve 2926 Sayılı Yasalara göre sigortalıların ödeyecek oldukları prim miktarı söz konusu yasalara göre belirlenmiştir. Bu yasalar kapsamında Bağkurlular derecelere göre ödeyecek oldukları prim için belirlenen değer üzerinden ödemelerini yaparlar. Bağkur basamak seçme ve yükseltme nasıl yapılır konusu merak edenler için yazımızın ilerleyen bölümlerinde bilgi verilmiştir.

BAĞKUR Basamak Seçme Nasıl Yapılır?

Bağkur’da 1’den 24’e kadar toplam 24 basamak bulunuyordu. Bağkur’a ilk girişte derece seçme işlemi, birinci basamak ile on ikinci basamak arasında seçim yapılarak başlanmaktaydı. Bağkurlular, bu basamak aralığında, istedikleri basamaktan başlamakta serbestlerdi.

Lakin vatandaşların Bağkur dışında diğer kurumlardan sigortalıkları var ise vatandaşların sigortaları değerlendirilir ve bunun üzerine karşılık gelen basamaktan düşük olmayacak şekilde basamak seçim işlemi gerçekleştirilebiliyordu. İlk kayıt kapsamında seçilen Bağkur derecesini takip eden dereceye geçilmesi halinde kişiler, basamaklarını yükseltebiliyorlardı. Bir üst basamağa geçerek ilk girişte seçmiş oldukları basamağı yükseltmiş oluyorlardı.

Bağkur’a kayıt oluşturan kişiler bir ile on iki basamak arasında basamak seçimini, ilk Bağkur kaydını takip eden üç ay içerisinde gerçekleştiriyorlardı. Eğer Bağkur kaydı oluşturan kişiler ilk üç ay içerisinde basamak seçimlerini kendileri yapmazlar ise, Bağkur kişileri birinci basamaktan başlatmaktaydı.

Birinci ve on ikinci basamaklar yılda bir defa yükselmekte olup, on üçüncü ve yirmi dördüncü basamaklar arası basamak yükseltmek isteyenler iki yıl beklemek zorunda kalıyorlardı. Bu bekleme süresinde de herhangi bir prim borcunun da bulunmaması gerekmekteydi.

1479 ve 2926 Ne Demektir?

5510 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altına giren Bağkur bu Kanundan önce 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre hizmet vermekteydi. Peki 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanun ne demektir? Kimler bu kanunlara göre sigortalıdır?

1479 sayılı Kanuna göre sigortalılık halk arasında esnaf bağkuru olarak tanımlanan sigortalılık anlamındadır.

Yani  Vergi mükellefi olan esnaf ve Şirket ortağı olanlar 1479 sayılı Kanuna göre Bağkur kapsamında sigortalı olurlar.

2926 sayılı Kanuna göre sigortalılık ise tarım bağkuru veya çiftçi bağkuru olarak tanımlanan kişiler için geçerlidir. Yani Tarım bağkurluları ve ya çiftçi bağkurluları 2926 sayılı Kanuna göre sigortalı olurlar.

BAĞKUR Basamak Yükseltme Nasıl Yapılır?

Bağkur kapsamında sigortanızın başlaması halinde, Bağkurluların ödemeleri gereken primler ve adlarına bağlanacak olan aylık hesabında yirmi dört basamaklı gelir tablosu üzerinden uygulama yapılır. Bağkur Kanunu kapsamında “gelir basamaklarının yükseltilmesi” adı altındaki 52. Madde’ye göre açıklanan düzenlemelerde Bağkur derece yükseltme şöyle belirtilmiştir,

 • Bağkur sigortalısının söz konusu Kanuna göre seçmiş olduğu basamak ya da adlarına seçilen basamak kapsamında basamak yükseltme işlemleri için ilk on iki basamakta beklenen süre toplam bir yıl olarak belirlenmiştir.
 • Bağkurluların on üçüncü basamak itibari ile her bir basamak için bekleyecek oldukları süre iki yıl olarak belirlenmiştir.
 • İlk on bir basamakta, basamak yükseltme işlemi prim ya da ödemeye yahut talebe bakılmadan kurum tarafından yapılmaktadır.
 • Bağkurluların on ikinci basamağa gelmeleri halinde, basamak yükseltme işlemi için, sigortalının yazılı talepte bulunması ve talep etmiş oldukları tarihten önceki ay sonu itibari ile prim ve diğer borçların bulunmaması gerekmektedir. Bağkurlular basamak yükseltmek için talepte bulunduklarında herhangi ödenmemiş primlerinin bulunmaması şart koşulmuştur.
 • Bağkurlular, kurum tarafından ya da kendi istekleri ile yazılı talepte bulunmaları halinde, başvuru yapılan tarihi takip eden ayın başından itibaren, basamak yükseltme farkı ve yükselmiş oldukları basamak üzerinden prim ödemelerine başlarlar.

Basamak yükseltme işlemi için belirtilmesi gereken durumlardan bazıları da şunlardır:

 • Kişilerin diğer sosyal güvenlik kanunlarına ya da kurumlarına bağlı olan bir işte çalışmaları halinde, Bağkur Kanunda bulunan kişilerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilmiş olan süre esas alınarak uyarlanarak belirlenir.
 • Kişilerin Bağkur Kanunu kapsamından ayrılması halinde, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olunduğu durumda ve kişilerin tekrar Bağkur Kanunu kapsamına girmeleri ile basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilmiş olan süreye ve öncesinde bulundukları son basamağa bakılarak uygulama yapılır.

Basamak yükseltmek isteyenler öncelikle talep yazısı ya da formu Bağkur ilgili birimlerine elden vermesi ya da posta yolu ile taahhütlü göndermesi şart koşulmuştur. Sigortalı kişiler basamak yükseltme başvurusunu elden vermiş ise Bağkur kayıtlarına alındıkları tarihi izleyen, posta yolu ile taahhütlü olarak göndermiş ise de gönderme tarihini izleyen ayın başı itibari ile bir üst basamağa geçme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Basamak yükseltme işlemini gerçekleştiren Bağkur sigortalısı, basamak yükseltilmesinin gerçekleştiği aydan itibaren basamak yükseltme farkı ile yeni geçilen basamağın prim ödemesini yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirildiği takdirde yeni basamağa geçiş sağlanır.

Basamak yükseltmek isteyenler için Bağkur basamak seçme ve yükseltme nasıl yapılır konusuna yukarıda değinilmiştir. Bağkur basamak seçme ve yükseltme belirtilen işlemler çerçevesinde gerçekleşmektedir.

BAĞKUR Basamakları Nelerdir?

Bağkur sigorta kolundan emekli olan Bağkurlular için emekli aylığı hesaplamaları 2000 yılı öncesi, 2000 ve 2008 yılları arası ve 2008 yılı sonrası olmak üzere toplamda üç dönem üzerinden ayrı olarak hesaplama yapılır. Bağkur sigortalıları 2008 yılına kadar derece sistemi üzerinden prim ödemeleri yapmışlardı. 2008 yılı sonrasında basamak sistemi değiştirildi ve asgari ücret kapsamında ödeme sistemine geçiş yapıldı.

Bu kapsamda Bağkur emeklisi olan kişiler maaş hesaplamalarını bu üç dönem kapsamında hesaplayarak gerçekleştiriyor. Bağkur dereceleri, kişilerin ödemiş oldukları sigorta primlerinin miktarını belirlemektedir. Kişiler ne kadar yüksek basamaktan prim ödemesi yapmış ise emekli maaşını da o kadar yüksek almaktadır.

Her bir basamak için kişilerin ödemeleri gereken primler bulunmakta ve bu primler yirmi dörtlü basamak sistemi üzerinden gerçekleşmekte idi. 2008 yılı sonrasında prime esas kazanç üzerinden prim ödemeleri gerçekleştiği için emekli maaşını en yüksekten almak isteyen kişilerin prime esas kazançlarını yükseltmeleri gerekmektedir. Ne kadar yüksekten prim ödemesi yapılırsa emekli maaşı o kadar yüksekten ödenir.

Basamaklara Göre BAĞKUR Primleri Ne Kadar?

24’lü basamak sistemine göre Bağkur primleri şöyledir,

1. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 85,03
 • Sağlık Primi: 125,41
 • Toplam Prim: 210,44

2. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 90,49
 • Sağlık Primi: 125,41
 • Toplam Prim: 215,90

3. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 95,94
 • Sağlık Primi: 125,41
 • Toplam Prim: 221,35

4. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 101,40
 • Sağlık Primi: 125,41
 • Toplam Prim: 226,81

5. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 106,86
 • Sağlık Primi: 125,41
 • Toplam Prim: 232,27

6. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 113,04
 • Sağlık Primi: 125,41
 • Toplam Prim: 238,45

7. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 119,22
 • Sağlık Primi: 125,41
 • Toplam Prim: 244,63

8. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 125,41
 • Sağlık Primi: 125,41
 • Toplam Prim: 250,82

9. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 131,59
 • Sağlık Primi: 131,59
 • Toplam Prim: 263,18

10. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 137,77
 • Sağlık Primi: 137,77
 • Toplam Prim: 275,54

11. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 143,96
 • Sağlık Primi: 143,96
 • Toplam Prim: 287,92

12. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 150,14
 • Sağlık Primi: 150,14
 • Toplam Prim: 300,28

13. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 172,06
 • Sağlık Primi: 172,06
 • Toplam Prim: 344,12

14. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 192,07
 • Sağlık Primi: 192,07
 • Toplam Prim: 384,14

15. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 212,07
 • Sağlık Primi: 212,07
 • Toplam Prim: 424,14

16. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 232,08
 • Sağlık Primi: 232,08
 • Toplam Prim: 464,16

17. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 252,09
 • Sağlık Primi: 252,09
 • Toplam Prim: 504,18

18. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 272,09
 • Sağlık Primi: 272,09
 • Toplam Prim: 544,18

19. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 292,10
 • Sağlık Primi: 292,10
 • Toplam Prim: 584,20

20. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 312,11
 • Sağlık Primi: 312,11
 • Toplam Prim: 624,22

21. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 332,12
 • Sağlık Primi: 332,12
 • Toplam Prim: 664,24

22. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 352,12
 • Sağlık Primi: 352,12
 • Toplam Prim: 704,24

23. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 372,13
 • Sağlık Primi: 372,13
 • Toplam Prim: 744,26

24. Basamak üzerinden:

 • Aylık Prim: 392,14
 • Sağlık Primi: 392,14
 • Toplam Prim: 784,28

Hangi BAĞKUR Basamağı Ne Kadar Maaş Alır?

Bağkur kapsamında sigortalı olan kişilerin belirlenen basamaklı sistem üzerinden güncel alacakları aylık ödenek SGK resmi web sayfası üzerinden sorgulama yapılarak görüntülenebilir. Bağlı olunan Bağkur basamağı aylığı SGK üzerinde yer alan maaş sorgusu ekranı üzerinden girilen bilgiler doğrultusunda öğrenilebilir.

Hangi BAĞKUR Basamağı Ne Kadar İkramiye Alır?

Bağkur basamakları üzerinden ikramiye tutarı için, Bağkurlu kişilerin maaş sorgulama işleminde kullanılan SGK sayfası üzerinden ikramiye bilgilerine de güncel olarak ulaşabilmektedirler.

Bağkur Basamak Sorgulama

Bağkur basamak sorgulama işlemini ücretsiz ve hızlı bir şekilde e-devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

E-devlet Basamak Sorgulama

BAĞKUR Emeklilik Nasıl Hesaplanır?

Bağkur derece sistemi üzerinden emeklilik hesaplaması şu adımlarla gerçekleşir,

1 ile 8. basamak için Aylık Sigorta Primi:

 • Gelir Basamağı x 0.20 Aylık Sağlık Primi = 8. Basamak Gelir Tutarı x 0.20 Aylık Sağlık Primi

8. basamaktan sonraki basamaklar için:

 • Basamak Gelir Tutarı x 0.20 Basamak Yükseltme Farkı = Yükselen Basamağın Gelir Tutarı - Önceki Basamağın Gelir Tutarı   Giriş Keseneği = Basamak Gelir Tutarı  x  0.25

Bu yazı kapsamında Bağkur basamak seçme ve yükseltme nasıl yapılır kapsamında bilgiler verilmiştir.

Editör: TE Bilisim