Kadın sigortalılar doğum borçlanması yaparak eksik prim günlerini tamamlayabilmekte ve daha erken emekli olabilmektedirler. 5510 Sayılı Kanunun 4/b kapsamında prim ödeyen diğer ismiyle Bağ-Kur kapsamında olanlar doğum borçlanmasından faydalanabilir mi? Gerekli şartlar neler? İşte detaylar:

Bağ-Kur Kapsamında Olan Kadınların Doğum Borçlanması

4/b yani Bağ-Kur kapsamında prim ödeyen kadınların doğum borçlanması yapma hakları vardır. 11.09.2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 Sayılı Torba Kanun ile Bağ-Kur kapsamında prim ödeyen kadın sigortalılara da doğum borçlanması hakkı verilmiş ve üç çocuğa kadar doğum borçlanması yapma imkanı sağlanmıştır. Doğum borçlanması için gerekli şartlar ve bilinmesi gereken önemli bilgiler şunlardır:

-Doğum borçlanması yapılacak çocuğun ilk sigorta başlangıç tarihinden sonra doğmuş olması,

-Kadın sigortalı adına doğumdan sonraki 24 aylık süre içerisinde prim yatırılmamış olması,

-Çocuğun doğumdan sonra yaşaması gerekmektedir.

-Bağ-Kur’lu kadınlar doğum borçlanması için başvurularını Bağ-Kur dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapabilir. Başvuruda “BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ” ve kimlik fotokopisi haricinde bir belge istenmez.

-Bağ-Kur’lu kadınlar üç çocuk için doğum borçlanması yapabilir.

-Her çocuk için 720 gün toplamda üç çocuk için 2160 güne kadar doğum borçlanması yapılabilir.

-Çocuğun doğumundan sonraki 24 aylık sürede prim yatırılmış olan süreler toplam gün sayısından düşülür.

-24 aylık süre içerisinde yeni bir çocuk doğması halinde doğum tarihine kadar geçen süre borçlanılabilir.

-Çocuğun doğumdan sonraki 24 aylık süre içerisinde vefat etmesi halinde doğum tarihinden ölüm tarihine kadar geçen süre borçlanılabilir.

-Borçlanma için ödenecek günlük tutar talep tarihindeki asgari ücretin günlük brüt tutarının %32’si olarak hesaplanır.

-2016 yılı için en düşük günlük doğum borçlanması tutarı: 17,56 T.L.

-Sigorta başlangıcından önce doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılmaz.

-Doğum borçlanması sigorta başlangıç tarihini geri çekmez yalnızca prim gün sayısı hesabında dikkate alınır.

Editör: TE Bilisim