Doğum Borçlanması ile İlgili Bilinmesi Gereken Her Şey

Doğum borçlanması ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Kimler Doğum Borçlanması Yapabilir?

-4/a yani SSK kapsamında çalışan kadın sigortalılar,

-4/b yani Bağ-Kur’lu kadınlar,

-2925 Sayılı kanun kapsamında prim ödeyen tarım sigortalılar,

-4/c yani Emekli sandığı kapsamındaki kadın memurlar ve hak sahiplerinin doğum borçlanması yapma hakları vardır.

SSK Kapsamındaki Kadınlar Doğum Borçlanması İçin Nereye Başvurmalı?

SSK kapsamında çalışan kadın sigortalılar doğum borçlanması için en son çalışmalarının olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurabilir.

Bağ-Kur Kapsamındaki Kadınlar Doğum Borçlanması İçin Nereye Başvurmalı

Bağ-Kur kapsamındaki kadınlar doğum borçlanması için Bağ-Kur dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurabilir.

Emekli Sandığı Kapsamındaki Kadınlar Doğum Borçlanması İçin Nereye Başvurmalı

Emekli Sandığı kapsamındaki kadınlar doğum borçlanması için “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine başvurabilirler.

Doğum Borçlanması İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Doğum borçlanması için:

DOĞUM BORÇLANMASI DİLEKÇESİ

-Kadın sigortalıya ait kimlik fotokopisi gereklidir.

Doğum Borçlanması En Fazla Kaç Çocuk İçin Yapılabilir?

Doğum borçlanması en fazla üç çocuk için yapılabilir.

Doğum Borçlanması En Fazla Kaç Gün/Yıl Olarak Yapılabilir?

Doğum borçlanması her çocuk için en fazla 720 gün (2 yıl) olmak şartıyla toplamda 2160 güne (6 yıl) kadar yapılabilir.

Doğum Borçlanması İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

-Çocuğun ilk sigorta tescil tarihinden sonra doğmuş olması,

-Doğum tarihinden sonraki 24 aylık sürede anne adına SGK primi yatmamış olması,

-Çocuğun canlı doğmuş ve yaşamış olması gerekmektedir.

Sigorta Başlangıcından Önce Doğan Çocuklar İçin Doğum Borçlanması Yapılır mı?

İlk defa sigorta başlangıç (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı v.s) tarihinden önce doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılmaz.

Doğum Borçlanması ile Sigorta Girişi Geri Çekilir mi?

Doğum borçlanması sigorta başlangıç tarihini geri çekmez. Prim gün sayısının toplamına eklenir.

Doğum Borçlanması İçin Tamamını Ödemek Zorunlu mu, Kısmi Ödeme Yapılabilir mi?

İstenilen gün kadar borçlanma yapılabilir. Tamamını ödeme zorunluluğu yoktur.

Doğum Tarihinden Sonraki 24 Aylık Sürede Prim Ödenmişse Borçlanma Yapılabilir mi?

Doğum tarihinden sonraki 24 aylık sürede eğer anne adına prim yatırılmışsa borçlanma yapılamaz. Ama yirmi dört aylık sürenin içerisinde primler parça parça yatmışsa boşluk bulunan süreler için doğum borçlanması yapılabilir.

Doğumdan Sonra Vefat Eden Çocuklar İçin Doğum Borçlanması Yapılır mı?

Doğum tarihinden vefat tarihine kadar geçen süre için doğum borçlanması yapılabilir.

Yirmi Dört Aylık Süre Dolmadan Yeni Bir Çocuk Doğması Halinde Borçlanma Nasıl Yapılır?

Doğum borçlanması yapılacak çocuk için doğum tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde başka bir çocuk doğmuşsa bu durumda yeni çocuğun doğduğu tarihe kadar ki süre borçlanılabilir.

İlk Sigorta Girişi Çırak ve ya Stajyerlik Kapsamında Olan Kadın Sigortalılar Doğum Borçlanması Yapabilir mi?

Sigortalılığı ilk defa kısa vade sigorta kollarına tabi prim bildirilerek başlayan kadın sigortalıların bu tarihten sonra doğum borçlanması yapması halinde sigortalılık başlangıç tarihi uzun vade primi bildirilen tarihten geriye doğru gidilerek tespit edilir.

Yani kadın sigortalıların ilk sigorta girişi çıraklık ya da stajyerlik kapsamında ise doğum borçlanması yapma hakları var. Bu durumda ilk defa normal çalışmaya başlanılan tarihten geriye dönük olarak sigorta giriş tarihi geriye çekilir.

Örnek –3/4/1996 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında stajyer olarak çalışması nedeniyle tescil edilmiş ve adına kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olan sigortalı 12/12/1997 tarihinde yapmış olduğu doğum nedeniyle 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi statüsünde (SSK) borçlanma yapabilecektir. Bu sigortalının 18/1/2000 tarihinde ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladığı varsayıldığında sigortalılık süresi başlangıcı 18/1/2000 tarihinden geriye doğru borçlanılan süre kadar gidilerek tespit edilecektir.

Emekli Sandığı Çalışanı İçin Doğum Borçlanması Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Bunların borç tutarı, Kuruma yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak olup, tarafına bildirilen borç tutarının borcun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Sandıklara Tabi Çalışan Kadınlar Doğum Borçlanması Yapabilir mi?

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışması olup bu çalışması sona erdikten sonra doğum yapan kadınlardan daha sonra 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi çalışması bulunanlar 41 inci madde kapsamında Kuruma müracaat ederek borçlanma yapabilmektedirler.

Evlat Edinilen Çocuklar İçin Doğum Borçlanması Yapılabilir mi?

Kadın sigortalının 2 yaşını doldurmamış herhangi bir çocuğu (en fazla üç çocuk) eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmesi halinde evlat edinilen çocuklar için de doğum borçlanması yapılabilecektir. “Borçlanma Talep Dilekçesi”nde “Çocuk evlat edinildi ise:” alanındaki “Evet” kutucuğunu işaretleyen ya da çocuğun evlat edinilmesi nedeniyle doğum borçlanması yapmak istediğini beyan edenlerden evlat edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından düzenlenen “Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi”nin bir örneği istenir, çocuğun evlat edinildiği tarih olarak sözleşme onay tarihi esas alınarak borçlanma işlemleri sonuçlandırılır.

Bu sigortalılar için doğum borçlanmasının başlangıç tarihi, sözleşme onay tarihinden itibaren başlar,  doğum borçlanmasının başlangıcı sözleşme tarihinden önce olamaz. Evlat edinilen çocuk için yapılacak borçlanmalarda çocuğun doğum tarihi esas alınarak iki yıllık süreyi aşmamak koşuluyla evlat edinilen tarihten sonraki süreler borçlandırılır.

Örnek  5/1/1997 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlayan kadın sigortalı 10/1/2000 tarihinde doğum yapmış olup, 10/6/2000 tarihinde çocuğu başka bir kadın sigortalıya evlatlık olarak verilmiştir. Doğum borçlanması için SGK’ya müracaat eden kadın sigortalılardan doğum yapan kadın için 10/1/2000-9/6/2000 süresi, evlatlık alan kadın için de 10/6/2000-10/1/2002 süresi doğum borçlanması yaptırılabilecektir.

Doğum Borçlanması Yapılacak Sigorta Statüsü Nasıl Belirlenir?

Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğumdan önce yukarıda belirtildiği şekilde tescil şartının gerçekleşmiş olması gerekmekte olup, borçlanma statüsü sigortalının borçlanma müracaat tarihindeki talebine göre, müracaat ettiği tarihte herhangi bir çalışması olmayan sigortalıların ise en son sigortalılık statüsü esas alınarak borçlanma statüsü belirlenmektedir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

27 Yorum

 1. Merhaba Eşim 1997-2002 arası 1653 gün çalışması var 2002 de işten çıktıktan sonra isteğe bağlı 2002-2003 arası 390 gün isteğe bağlı olmak üzere toplamda 2043 günü var.2003 de isteğe bağlı sigortalılığı sonlandırdık.Şu anda çalışmıyor 3600 günle 58 yaşında emekli olmasını istiyoruz.eşim 1975 doğumlu.Çocuk borçlanması yapmak istiyoruz 2004 ve 2006 doğumlu çocuklarımız var.Bu borçlanmadan 4 sene 1440 gün kazanıyor. 2043+1440=3483 günümüz oluyor.Geriye 117 gün bir eksik kalıyor.bu 117 günü isteğe bağlı olarak yatırdıktan sonra doğum borçlanması yaparsam 4b kapsamına mı geçerim.Yoksa bu 117 günü ssk olarak çalışarak mı doldurmak lazım.Nasıl bir yol izlemem gerek .Ya da 117 gün bir yerde çalışıp çıkış aldıktan sonra eşim 58 yaşına az zaman kala bu borçlanmayı yapsa olur mu?

 2. 19.10.1990 yılında staj sgk yapılsın.prim ödemem yapılmamış.1992 yılında bir çocuğum oldu.15.06.1996-15.07.1996 yılında isteğe bağlı 2 aylık bir ödemem var. 2000 yılında bir bebeğim daha oldu.Daha sonra 10.04.2004 yılından sonra daimi primlerin ödendi.çocuklar için ödeme yapabiliyormuyum.ne kadar kazandırır.bu tabloya göre ne zaman emekli olabilrim.teşekkür ederim.

 3. merhaba eşim 1989 doğumlu 28/12/2007 ılk ışe gırıs tarıhı toplam prım gun sayısı 2481 3ay once ucuz bebegımız oldu emeklılık ıcın ne sartlar gerekıyo yardımcı olursanız sevınırım teşekkür ederım…

  1. Merhaba. Eşinizin SSK kapsamında emekli olabilmesi için 7000 gün 58 yaşı ya da 4500 gün, 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşı tamamlaması gerekir. Doğum tarihinden sonraki 24 aylık süre için borçlanma yapabilir.

 4. 1/09/1990 SSK girişim var 1996da 3.cocugum doğum yaptım 3940 gün Putin’in var 10/04/1065 doğumluyim borçlanma olur miyim borclanirsam ne zaman emekli olabilirim

 5. Merhaba .Benim devlet memurluguna baslama tarihim 14.10.1999.İlk çocuğumu 2001 yilinda ikinci cocugumu 2006 yilinda dunyaya getirdim.İkisinde de ucretsiz izin kullanmadim memuriyetim hiç kesintiye ugramadi.Emeklilik için borçlanma yapabilir miyim.Ayrica ilk cocugum down sendromlu ama raporunda agir engelli yazmiyor.% 70 lik. engelli raporu var.Raporda ağır engelli yazmiyor diye engelli annelerine verildiği soylenen erken emeklilik hakkindan da faydalanamiyorum benim çocuğum tek basina hayatını idame ettiremedikten sonra ağır yazsa ne olur yazmasa ne olur ihtiyaci oldugunda ben basinda olamiyorsam ağır engellilik kriterlerini merak ediyorum (rapor veren doktorlarin insafindan başka )

 6. MERHABA
  01.10.1988 YILINDA SİGORTA BAŞLANGICIM. HALK EĞİTİM DE ÇALISMAYA BASLADIM . 01.11.1988 – 31.05.1989
  02.10.1989- 31.05.1990
  01.10.1990 – 14.06.1991
  02.12.1991 – 15.06.1992
  05.10.1992 – 01.06.1993
  – 31.05.1994
  15.11.1994 – 31.05.1995
  BU ŞEKİLDE GİRDİ ÇIKTI YAPTILAR
  İLK ÇOCUĞUMU 09.12.1994 TARİHİNDE DOĞUM YAPTIM.
  2000 YILINA KADAR HİÇ BİR İŞ YERİNDE ÇALIŞMADIM . 2000 YILINDA 1 AYLIK ÇALIŞMAMDAN 1 SENE SONRA DOĞUM YAPTIM. 2007 YILINDA TEKRAR İŞE BAŞLADIM. 3823 GÜNÜM VAR. ÇOCUKLARIMIN DOĞUM BORÇLANMASINI YATIRABİLİYOR MUYUM ?

  1. Merhaba;çalışamadığınız dönemlerde doğum borçlanması yapabilirsiniz.Doğumdan itibaren 2 yıl boyunca çalıştığınız süreler düşülür,geriye kalan günlerinizi borçlanabilirsiniz.

 7. İlk işe girişim 1984 132 gün gösterildim sonra evlendim ve 1986 da ve 1989 da iki çocuğum oldu . 2002 de Tarım bağkurlusu oldum yaklaşık 7 yıl ve 2 yıla yakındır bir firmada SSK lı olarak çalışıyorum . 39 Ay doğum borçlanması ile 2019 Haziran’ında emekliliği düşünüyorum . Doğum borçlanmam SSK primi mi olacak , Bağkur primi mi olacak ?

 8. merhaba;
  Benim sorumda İkiz anneleri ile ilgili. 2003 yılında ilk çocuğumu doğum yaptım ve çalışmaya devam ettim 2005 yılında işten ayrıldım bu arada primlerim yattı. Sanırım bunu borçlanamıyorum. 2008 yılında ikiz çocuklarım doğdu ve 2017 ye kadar çalışmadım, şimdi tekrar işe başladım. Bu arada hiç prim yatmadı. İkiz çocuklar tek çocuk mu sayılıyor. Sadece birini mi borçlanabilirim.

 9. merhaba;
  borçlanma prim hesaplaması çocuğun dünyaya geldiği tarih mi baz alınacak;
  örnek:doğum1992 yılı ise borçlanma prim ödeme tutarı günlük kazanç 1992
  yılımı yoksa 2017 de baş vuru yapıldığı için 2017 prim tutarından mı hesaplama yapılıyor.
  teşekkürler.N.V.

 10. selam, 2008 yılıda dogum yaptım. öncesinde sigortam vardı.yaklaşık 9 ay sonra işe başladım aradaki borçlanmayı yatırısam emeklilik yaşım 9 ay geri geliyor mu ?

 11. Merhabalar annem 1994ten grisi var 2yil ödendi şuan 64yasinda 4cocuk sigorta öncesi 1cocuk sigorta sonrası emekli olma ihtimali varmidir

 12. 17.11.1988 yilinda staj ssk baslangicim var.Ancak 1993 yilinda sskli olarak calismaya basladim.2004 yilinda dogum yaptim.Ayrica 2009 yilinda 2.dogum yaptim.Ssk mudurlugune sordum dogum borclanmasi geriye cekilemez dediler.1993 yilini emeklilige baz alinacak deniliyor dogru mu ?

 13. Merhaba,ilk işe giriş tarihim 2001.2007 yılında 1 yıl ücretsiz doğum iznine ayrıldım ve izin süresi bitiminden bu güne kadar kesintisiz çalıştım halen de çalışıyorum (devlet memuru olarak) şu an bahsini ettiğim bu 1 yıllık süreyi doğum borçlanması olarak ödeme yapmam mantıklı mı? ödeme koşulları hakkında bilgi verir misiniz?

 14. Mehaba, 2016 ağustos ayında doğum yaptım.Spnra işe geri döndüm ve 3 ay primin ödendi.Şimdi işten ayrılmayı planlıyorum.geriye dönük doğum borçlanması yapmak istiyorum.Doğumdan sonra 3 ay çalıştığım için bu hakkı kaybetmiş oluyormuyum? Ayrıca işten ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigorta ödesem daha sonra tekrar doğum borçlanması yapabilirmiyim. İsteğe bağlı ödememek benim için daha mı avantajlı olur.

  1. Merhaba;sadece 3 aylık dönemi borçlanamazsınız; zaten gerek yok, istediğiniz zaman geriye kalan 21 aylık dönemi borçlanabilirsiniz.Ama doğumdan sonraki 24 aylık dönemde isteğe bağlı sigortalı olursanız o dönemleri borçlanamazsınız.Zaten o sürelerde hizmet almış oluyorsunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu