Bağ-Kur prim borçlarının affedilmesi, 2019 yılında yapılan son düzenleme ile mümkün kılınmaktadır. Bağ-Kur prim borcu affı sonrası kişilerin borçlarına ilişkin faizler silinmiştir. Borcu olanların Bağ-Kur işlemleri dondurulmuştur. Bu işlemler kapsamında affedilen aslen prim borcu değil, prim borçlarına ilişkin faiz ve cezalarıdır. Ancak kişilerin Bağ-Kur işlemlerine devam etmek istemesi durumunda borcu ödemeleri gerekecektir.

Bağ-Kur Prim Affı Mümkün Müdür?

Bağ-Kur prim borçlarının affedilmesi, yapılandırma yasasından sonra, ödeme vadesi geçmiş prim borçları için uygulanmaktadır. Yapılan affa ilişkin düzenleme ile kişilerin gecikme zamları ve cezaları silinmektedir. Silme işleminden sonra ana borcun ödenmesi sağlanmaktadır. Ancak kişilerin ana borcu da ödeyemeyecek durumda olması halinde, ana borca yönelik de borcun taksitlendirilmesi ya da indirilmesi gibi işlemler yapılabilmektedir. Ancak yapılan anlaşma ve verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda kişiler, Bağ-kur prim borçlarından silinen ceza ve faizleri ödemek zorunda kalacaktır.

Bağ-Kur Prim Affı Neleri Kapsar?

Bağ-Kur prim borcu affı yasasının kapsamı, kişilerin Bağ-Kur prim borçlarının cezalarının silinmesini kapsar. Bu yasa ile kişilerin ödemedikleri prim borçlarının cezaları silinmekte, gecikme faizleri yok sayılmaktadır. Ayrıca isteğe göre taksitlendirme işlemleri de yapılmaktadır.

Bağ-Kur Prim Affı Hangi Tarihten İtibaren Mümkündür?

Bağ-Kur prim borçlarının faiz ve cezalarının silinmesi durumu, 2018 yılı Haziran ayı sonrasında yapılan borçları kapsamaktadır. 2018 Haziran ayı öncesinde kişilerin Bağ-Kur borçlarının tamamı silinmiş ve sistemin durdurulmasına karar verilmiştir. Sistem durdurulması kapsamında işlemler yeni sigorta sistemine geçirilmiştir. Bu nedenle yapılan ceza ve faiz indirimleri, 2018 Haziran ayı sonrasını kapsar.

Bağ-Kur Prim Affı İşlemleri Hangi Tarihten İtibaren Yapılabilir?

Bağ-Kur prim affı işlemlerinin yapılabileceği dönemler, 2019 Temmuz ayı sonrasıdır. İşlem konusunda bilgilendirmeler resmi gazetede Haziran ayında yapılmıştır. Bununla birlikte işlem talebi alınması, 2019 Temmuz ayını kapsamaktadır. Kişiler, 2019 yılı Temmuz ayından itibaren Bağ-Kur affına ilişkin tüm işlemlerini yapabilmektedir.

Bağ-Kur İhya Affı Ne Anlama Gelir?

Bağ-Kur ihya affının anlamı, sistemde uygulamanın dondurulması nedeniyle yapılacak yeni hesaplamada, borç düzenlemelerinin affı anlamına gelmektedir. Dondurulan hizmet sürelerini borçlanmak istemeniz durumunda, ihya borcu hesaplaması yapılmaktadır. Bu sayede kişilerin dondurulan aydaki işlem ücretleri dikkate alınarak hesaplama işlemi tekrar yapılır. Eski düzenlemeye göre, ihya borcu hesaplanırken, dondurulan dönemdeki borç dikkate alınarak hesaplama işlemi yapılmakta, aylık hesaplamalar ayrı olarak yapıldığından kişilerin borç ödemesi gerekmekte idi. Ancak son düzenlemeye göre kişilerin dondurulan işlemleri için ödemeleri gereken faizler silinmektedir. Bu sayede ihya durumunda ödenmesi gereken tutarlar %60 oranında düşmektedir. Son düzenlemeye göre ihya borcunda ödeme yapılacak tutar, sadece borcun ana para miktarı olacaktır.

2019 Yılı İçin Geri Dönük Bağ-Kur Prim Affı Mümkün Müdür?

2019 yılındaki düzenleme ile geriye dönük Bağ-Kur affı mümkündür. Ancak geriye gidilecek tarih, kaydı olup, bu kayıtlara istinaden Bağ-kur tescili açtırma hakkı olmayan kişiler için belirlenmektedir. Kişilerin 2008 yılı öncesinde bu aftan yararlanması eski düzenlemede mümkün değildi. Ancak 2019 yılında yapılan son düzenleme ile kişilerin bu tarihin öncesindeki borçlanmalarını da yapılandırmasının önü açılmıştır. Bu kapsamda Bağ-Kur primlerinden kaynaklanan hataların affı hedeflenmektedir.

Bağ-Kur Prim Affından Kimler Yararlanabilir?

Bağ-Kur prim affından yararlanabilecek kişiler şu şekilde sıralanabilir:
  • Vergi kaydından kaynaklanan Bağ-Kur prim borçlarını ödeyemeyenler
  • Esnaflık kaydı bulunan ancak Bağ-Kur prim borçlarını ödeyemeyenler
  • Oda kaydı kaynaklı Bağ-Kur prim borçlarını ödeyemeyenler
  • Şirket ortaklığı durumundan kaynaklanan Bağ-Kur prim borçlarını ödeyemeyenler
Belirtilen durumlarda, Bağ-Kur prim borcu affı, geriye dönük olarak yapılabilmektedir. Bu kişiler için prim borçları, kişilerin durumuna göre 2008 ya da 2018 yılı baz alınarak hesaplanacaktır.

Bağ-Kur Prim Borcunun Taksitlendirilmesi Mümkün Müdür?

Bağ-kur prim borcunun taksitlerle ödenebilmesi, 6183 numaralı yasa ile mümkün olmaktadır. taksitlendirme işleminden yararlanmak için kişilerin, Bağ-Kur güncel af yasasına tabi olmaları gerekecektir. 2019 af yasası kapsamında belirtilen şartların karşılanabilmesi durumunda kişilerin taksitlendirme ile borçlarını ödeyebilmesi sağlanmaktadır. Ancak taksitlendirme işleminde kişilerden taahhüt alınır. Alınacak taahhüt işlemi ile ödemelerin gecikmesi durumunda bir gün bile beklenmez. Taahhüt verilmiş olduğundan kişilerin ödemelerini geciktirmesi durumunda silinen prim borçları ve cezaları, icra yoluyla tahsil edilir. Bağ-Kur borçlarına yapılan taksitlendirme işlemi, 36 aya kadar olabilmektedir. Ancak 36 aya kadar taksitlendirme işlemi, yapılandırma kapsamında yer almamaktadır. Bu nedenle taksitlendirme yapacak kişiler, taksitlendirmede, sildirdikleri Bağ-kur borç cezalarının yerine taksit aylarına göre faiz öder. 36 aylık taksitlendirme işleminde 10.000 TL tutarında Bağ-Kur borcu olduğu düşünülürse, yapılacak ödeme aylık olarak 470- 500 TL olacaktır.

Bağ-Kur Prim Borcu Dondurulur Mu?

Bağ-Kur borcunun dondurulması, söz konusu olabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılacak bir dilekçe ile yapılan dondurma işlemi, kişilerin borçlarını aynı şekilde bırakmasını sağlar. Ancak yapılacak bu işlemde, borçlar ödenmediği sürece kişinin emekli olması söz konusu olmaz.

Bağ-Kur Prim Affından Kimler Yararlanabilir?

Bağ-Kur prim affından yararlanabilecek kişiler, yasalarla şu şekilde belirlenmiştir:
  • Prim affı düzenlemesine göre kişilerin 12 aydan fazla prim borcu olması şartı aranmaktadır. Prim borçlarının 12 aydan az olması durumunda cezalarda ve faizlerde indirimler ve yapılandırma işlemleri yapılmaz.
  • Yapılandırma işleminden 1 defa yararlanılır. 2018 yılında çıkarılıp, Haziran ayı öncesindeki Bağ-Kur borçlarını sildiren prim affı yasası kullanıldıysa, 2019 yılında çıkarılan prim affı yasasının kullanımı söz konusu olmaz.
  • 12 aydan uzun süre Bağ-Kur prim borcu bulunan kişilerin esnaf olması durumunda da prim yapılandırmasından yararlanmaları sağlanacaktır.
  • Şirket ortaklarının ve çift olarak çalışan kişilerin de Bağ-Kur prim borcu affından yararlanması söz konusu olabilir. Kişilerin gerekli şartları karşılaması durumunda prim borçlarının sildirilmesi sağlanabilir.
  • Borcun silindiği döneme ait hizmet süresi askıya alınmaktadır. Bu nedenle bu prim borcu yapılandırmasından yararlanan kişilerin zamanından geç emekli olması söz konusu olabilir.

Bağ-Kur Prim Borcu Ödemesi PTT’den Yapılır Mı?

Bağ-Kur prim borcu ödemesi, aslen bankalar tarafından yapılmaktadır. kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirecekleri banka hesabından her ay taksit miktarının alınması sağlanır. Bunun yanında eğer ödeme tek seferde, direkt olarak yapılacaksa, Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda bilgilendirilerek ödemenin alınacağı banka hesabı hakkında detaylar verilmelidir. Ancak ödeme PTT aracığıyla da yapılabilir. Eğer ödemeler PTT kullanılarak yapılacaksa, kişilerin kişinin ikametgah durumuna göre bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe merkezine bilgilendirmede bulunması gerekecektir. Yapılacak bilgilendirme sayesinde borcunuzu ödediğinize dair bir belgeye sahip olabilirsiniz.

Bağ-Kur Prim Borcu Affı Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?

Bağ-kur prim affı başvurusu için kullanılacak belgeler, prim borcu affı başvuru dilekçesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınacak başvurularda kişilerin Bağ-Kur prim borcu affı yasasının getirdiklerinden yararlanmak istediğine ilişkin bir beyanda bulunması gerekecektir. Bu kapsamda kişilerin yanında T.C. kimlik belgesi de yanlarında olmalıdır. Sigortaya ilişkin tüm detaylar online işlemler üzerinden görüntülenebilmektedir. Bu sayede herhangi bir belge alınması gerekmez. Ancak yapılacak başvurunun resmileştirilmesi amacıyla prim affına başvurduğunuza dair beyan vermeniz gerekecektir.

Bağ-Kur Borcu Olanlar Sağlıktan Yararlanabilecek mi?

4/B BAĞ-KUR Hizmet Dökümü Nasıl Alınır ? 4B Sorgulama

Bağ-Kur Ne Zaman Emekli Olurum Hesaplama