Birden Fazla Sigortalılık Kollarına Tabi Olanlar Ne Yapmalı!

Bilindiği gibi Sigortalı hallerinin çakışmasına 5510 Sayılı Kanunun 53.maddesinde yer verilmiştir.Aynı anda birden fazla sigortalılık statüsünde çalışma sigortalıların en çok merak ettiği konulardan bir tanesidir. SSK'lı çalışıyorken Bağ-Kur'un devam etmesi ya da Emekli Sandığı kapsamında çalışıyorken Bağ-Kur'un devam etmesi gibi..

Bir Kişi Birden Fazla İşyerinde SSK'lı olarak Çalışabilir mi?

Sigortalıların birden fazla işyerinde SSK'lı olarak çalışması mümkün bulunmaktadır. Bu kişilerin ortalama aylık kazancı hesaplanırken tavanı aşmamak koşuluyla birden fazla işyerinde yatan sigorta toplam kazançları baz alınmaktadır.

Bir Kişi Hem Emekli Sandığına Tabi Olup Hem De Bağ-Kur Ödeyebilir mi?

Emekli Sandığına girişten önce Bağ-Kur sigortalılığı devam eden kişilerin işe girdikleri tarihten bir gün önce Bağ-Kur sigortalılığının durdurulması gerekmektedir.Dolayısıyla bir kişi aynı anda hem Bağ-Kur'a hem de Emekli Sandığına tabi çalışamamaktadır.

Emekli Sandığına tabi çalışmaya başlandığında Bağ-Kur otomatik olarak durmamakta, dilekçe ile beraber Bağ-Kur Dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapılması gerekmektedir.

Bağ-Kur'unuzun aktif olup olmadığını sorgulamak için lütfen TIKLAYINIZ..

SSK'LI İKEN BAĞ-KUR'LU OLUNABİLİR Mİ?

Aynı anda hem SSK hem de Bağ-Kur'a prim ödeyen sigortalıların durumlarının 01.03.2011 tarihi öncesi ve sonrası baz alınarak iki ayrı şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi 6111 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.03.2011 tarihine kadar  önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak devam edegelen sigorta kapsamında prim ödenebilmekteydi.

6111 sayılı Torba yasa ile bu uygulamaya son verilerek kişinin ilk sigortalılığının hangi kapsamda yapıldığına bakılmaksızın SSK kapsamında sigortalı sayılma zorunluluğu getirilmiştir.. Ancak sigortalılığı bu şekilde çakıştığı için 4/1-a kapsamında (SSK’lı) prim ödeyenler yazılı talepte bulunmak ve 5510 sayılı kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. (6111 sayılı kanunla değişen şekli)Sigortalının başka sigortalılık halleri için ödenen sigorta primlerinin tamamı ise esas alınan sigortalılık statüsü için dikkate alınır.

01.03.2011 tarihinden önce hem Bağ-Kur'a hem de SSK'ya prim ödeyen sigortalılar diledikleri takdirde hizmet çakışması sebebiyle SSK'da adına yatan primlerinin Bağ-Kur borçlarına mahsup edilmesini talep edebilmektedir.Tabi bunun için sigortalının SSK kapsamındaki primlerinin işverenince ödenmiş olması gerekmektedir.

01.03.2011 sonrası SSK ve Bağ-Kur çakışması bulunan sigortalılar ise bir dilekçe ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezine başvurdukları tarihte SSK yatan dönemlerde Bağ-Kur'larını durdurabilmektedirler.

SSK sigortanızın yatıp yatmadığını kontrol etmek için lütfen TIKLAYINIZ..

Bir Kişi Kendi İş Yerinde SSK'lı Olabilir mi?

Bir kişi kendine ait ya da ortak bulunduğu şirkette SSK kapsamında sigortalı olamamaktadır.Bu durumdaki sigortalılar tespit edildiği taktirde adına SSK kapsamında bildirilen primler iptal edilmekte ve geriye dönük Bağ-Kur borcu çıkarılmaktadır.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu vergi kayıtları ile SGK kayıtlarındaki sistem entegrasyonunu tamamlamış ve kişi istese de SSK kapsamında kendi işyerinde çalışmasının önü kesilmiştir.

İşveren Bağ-Kur'a Yanında Çalıştırdığı Sigortalıdan Daha Düşük Kazanç Bildirebilir mi?

Aktif vergi kaydı ya da şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kur kapsamında prim ödeyen ve yanında SSK kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin yanında çalıştırdığı ve en yüksek kazançlı sigortalıdan daha düşük prim ödeme imkanı bulunmamaktadır.

Örnek:A işvereninin  yanında çalışan sigortalılardan en yüksek maaşlı Ahmet bey 1500,00 T.L Prime Esas Kazançla sigortalı olarak çalıştırılmaktadır.

Dolayısıyla A İşvereninin Bağ-Kur'a ödeyeceği prim 1500,00 T.L.*34,5/100=517,00 T.L.olacaktır.

Sigortalı Çalıştırmaya Son Veren İşveren Bağ-Kur Primini Düşürebilir mi?

Yukarıda bahsedilen örnekte Ahmet Bey'in priminden dolayı Bağ-Kur'a yüksek prim ödeyen A işvereni sigortalısı işten ayrılırsa ya da Primi düşerse Bağ-Kur günlük kazanç beyan formunu doldurarak Sosyal Güvenlik Merkezine verir ve en düşük kazançtan Bağ-Kur'a prim öder.

Bağ-Kur kazanç beyan formunu indirmek için lütfen TIKLAYINIZ.