Bağkur birkaç ay ödenmediğinde ne olur sorusu özellikle ekonomik durumu iyi olmayanlar tarafından yani primlerini düzenli olarak ödemeyenler tarafından merak ediliyor. Bağkur borcunun ödenmemesi halinde çeşitli kısıtlamalar gündeme gelmektedir.

Bağkur Ödemesi Niçin Yapılır?

Sosyal güvenlik alanında kendi işini yapanlar ya da isteğe bağlı olarak emekli olmak isteyenler için tek statü 4B olarak da adlandırılan Bağkur olmaktadır. Bağkur buna göre sosyal güvencelerden yararlanmak ve aynı zamanda emeklilik elde edebilmek için kişilerin kendilerinin prim ödemeleri yaptıkları bir alan olmaktadır ve Bağkur ödemeleri de bu güvencelerin sağlanması için düzenli olarak yapılmaktadır. Eğer bir kişi kendi işini kurmuşsa, örneğin esnaf, çiftçi ya da benzeri işler ile uğraşıyorsa ya da herhangi bir işte çalışmadığı halde dışarıdan emekli olmak istiyorsa Bağkur sistemine giriş yapması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’ya yapacağı başvuru sonucunda gerekli olan belgeleri ibraz ile birlikte statüsünü tescil ettirmiş olur ve böylece düzenli olarak Bağkur kapsamında belirlenen primlerini ödemesi gerekecektir. Bağkur prim tutarları borcun ait olduğu ay sonuna kadar ödenirler ve böylece Bağkur kapsamında sosyal hizmetlerden ve emeklilik hakkından yararlanmak mümkün olmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye’de sağlık ücretsiz değildir, sadece maddi durumu çok kötü olanlar için yeşil kart dahilinde ücretsiz sağlık hizmeti sunulmaktadır ancak yeşil kart almak için de asgari ücretin üçte biri tutar ile yaşamak gerekeceği için çoğunluk sağlık ücretlerinden SGK kapsamında yararlanmaktadır. SGK tarafından devlet hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin karşılanması için de genel sağlık sigortası yatırılması gerekmektedir. Genel sağlık sigortası SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’na dahil olanların aylık prim tutarlarının içindedir. SSK ve Emekli Sandığı’na dahil olanlar temelde çalışan oldukları için primleri işverenler ya da devlet tarafından yatırılmaktadır fakat Bağkur’lu olanların primlerini kendilerini yatırmaları gerektiği için bu noktada başta sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için primlerini ödemeleri gerekmektedir. Bağkur kapsamında yatırılan primler sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sağladığı gibi aynı zamanda yaş, prim ve hizmet şartlarının sağlanmasından sonra emeklilik için de yatırım sunmaktadır. Bağkur borçları da bu yüzden oluşmaktadır.

Bağkur Ödenmezse Ne Olur?

Bağkur primleri ödenmezse ne olur sorusuna süre kapsamında yanıt vermek gerekmektedir. Bir ay ödenmediğinde diğer ay kalan borcu da ödemek mümkün olmaktadır. Ancak Bağkur primlerinin belirli bir süre ödenmemesi çeşitli imkânlardan faydalanmayı ortadan kaldırmaktadır. Borcunu birkaç ay yani 60 gün geciktiren bir Bağkurlu artık SGK’nın sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamaz. Başka bir deyişle sağlık sigortasını ödemediği için devlet hastanelerinden ücretsiz bir şekilde faydalanmaz, devlet hastanelerinde yapacağı her işlem için ödeme yapması gerekir. Bağkur borcunun ödenmemesi durumunda bir diğer sorun da emeklilik süresi ile ilgili olmaktadır. Genelde daha uzun sürede ortaya çıkan bu etki, emeklilik süresinin uzamasına neden olur. Çünkü emekli olmak için prim süresinin yani emeklilikten sayılacak gün sayısının büyük önemi bulunmaktadır. Bağkur borcu ödenmediğinde emeklilik için prim yatırılmadığından daha sonra bu tutarların yatırılması gerekeceği için ileride emekli olma yaşı artmaktadır. Hatta uzun vadede borcu olanlar emeklilik yaşını çok daha ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalacaklardır. Ayrıca Bağkur borçları için yasal faiz de işletilmektedir ve zamanında ödenmeyen primler daha sonra ödendiğinde yasal faizleri ile birlikte ödenmektedir. Bu nokta biraz daha açılacak olursa Bağkur borçlarının birkaç ay ödenmemesi halinde bu geçen süreler emeklilik günü olarak kabul edilmemektedir. Aynı zamanda birkaç aylık süre 12 aya ulaşırsa yani 12 ay boyunca hiç ödeme yapılmazsa bu durumda da Bağkur’lu olarak geçen süreler silinmekte ve bu sürelere ait daha sonradan ödeme yapmak da mümkün olmamaktadır. Eğer Bağkur borçları birkaç ayı geçmezse bu borçlu olunan süreler yine emeklilik dahilinde borçların ödemesi yapıldığında geçerli olmaktadır fakat ilgili sürelerin 12 ayı geçmesi halinde süre silinmekte ve emeklilik için büyük bir dezavantaj oluşmaktadır.

Bağkur Borcundan Dolayı İcra Gelir mi?

Bağkur borcundan icra gelir mi sorusu da konuyla ilgili olarak merak edilmektedir. Bağkur borçları için icra işlemleri yapılmamaktadır. Çünkü en temelde Bağkur kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanması ve emekli olmasını sağlamak için yapılan bir borçlanmadır. Kişi sağlık hizmetlerinden yararlanmayı ya da emekli olmayı kendisi tercih ettiğinden borçların ödenmediği durumlarda banka hesaplarına el koyma ya da icra işlemlerinin başlatılması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Belirtildiği gibi burada temel yaptırım 60 günü geçen Bağkur borçları sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını ortadan kaldırmakta ve emeklilik süresinin uzamasına neden olmaktadır. Bu açıdan oluşan borçların sağlık hizmetlerinden yararlanmayı engellemesi ve emeklilik süresini de uzatmaması için Bağkur borçlarının düzenli ödenmesi eğer birikmiş borçları bir bütün halinde ödeme imkânı maddi olarak bulunmuyorsa da bu durumda Bağkur borç yapılandırılması yapmak gerekmektedir. Borç yapılandırması yapacak olanlar ise devlet tarafından belirli dönemlerde çıkarılan yapılandırma hakkından yararlanmalıdırlar aksi halde tercihe bağlı olarak yapılandırma yapılmamaktadır. Eğer birkaç aylık borç bulunuyorsa bu borçlar toplu olarak ödenmektedir fakat daha fazla sürelere ait borçlar varsa ve bu tutarın peşin olarak ödenmesi mümkün değilse yapılandırmadan yararlanmak yararlı olacaktır. Ancak yapılandırma hakkı için devletin o anda yapılandırma kanunu çıkarmış olması gerekmekte ve ilgili tarihler arasında başvuru yapılması gerekmektedir.
Editör: TE Bilisim