5510 Sayılı Kanuna göre borçlanılabilen süreler içerisinde erkekler için en önemli olanı askerlik borçlanmasıdır.Zira askerliğini sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapanlar için askerlik borçlanmasının çok büyük bir etkisi olmakta ve emeklilik yaşı ile şartlarını büyük oranda etkilemektedir.Askerlik borçlanması asgari ücretin brüt tutarı üzerinden belirlendiğinden askerlik borçlanması talebini yılbaşından önce vermek de çok büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Asgari ücret artışının askerlik borçlanmasına etkisi

Askerlik borçlanması için günlük asgari ödeme tutarı asgari ücretin asgari brüt tutarına göre belirlendiğinden her yıl ocak ve temmuz aylarında artış göstermektedir. Askerlik borçlanması için hesaplama yapılırken ödeme tarihi değil talep tarihi önemlidir.Dolayısıyla yılbaşından önce talep edenler de yılbaşından sonraki artışlardan etkilenmemektedirler. Askerlik Borçlanmasının Hesaplanması Günlük asgari askerlik borçlanması tutarı için formül basit şekilde şöyle: Asgari ücretin günlük brüt kazancı*%32*borçlanılacak gün. Askerlik borçlanması için ne kadar ödeyeceğinizi hesaplamamızı istiyorsanız lütfen askerlik borçlanmak istediğiniz gün sayısı ile talep tarihinizi yorum kısmına yazınız.

Askerlik borçlanması için gerekli belgeler

ASKERLİK BORÇLANMA DİLEKÇESİ askerlik borçlanması Askerlik borçlanmasına başvuru için aşağıdaki belgelerin en son çalışmanın olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne verilmesi gerekmektedir. -Askerlik borçlanma talep dilekçesi, -Askerlik şubesinden alınan ve askerlik sürelerini gösteren belge, -Emekli sandığı kapsamında çalışanlar için Kurumları tarafından onaylanmış hizmet belgesi, -Askerliğini yedek subay olarak yapanlar için yedek subay terhis belgesi. Askerlik borçlanmalarında ay ve yıl kaç gün olarak esas alınır Askerlik borçlanmalarında her ay 30 yıl da 360 gün olarak esas alınır. Askerlik Borçlanmalarında Posta ya da Elden Başvurularda hangi tarihler esas alınır? Askerlik borçlanması için talep tarihinin önemine dikkat çekmiştik.Buna göre elden verilenler için Kuruma veriliş tarihi, normal posta ya da kargo ile gönderilenlerde yine Kuruma veriliş tarihi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü postalarda da postaya veriliş tarihleri talep tarihi olarak kabul edilir. Askerlik borçlanması kaç gün içerisinde ödenmelidir? Borçlanma talebinde bulunan sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından borçlanılacak gün sayısı ve toplam tutarı gösteren yazı tebliğ edilir. Yazı tebliğ alındıktan sonra bir ay içerisinde borçlanma tutarının SGK ile anlaşmalı PTT ya da Banka Şubelerine ödenmesi gerekmektedir. Askerlik sürelerimin tamamını ödemek zorunda mıyım? Askerlik sürelerinin tamamının ödeme zorunluluğu yoktur.Emekli olmaya yetecek kadar ya da istenilen gün kadar kısmi ödeme yapılabilmekte. Askerlik Borçlanması Sigorta Başlangıç Tarihini Geri Çeker mi, Emekliliği Nasıl Etkiler? Askerliğini ilk defa sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapan sigortalılar askerlik borçlanması yapmaları ve süresi içerisinde ödemeleri halinde sigorta başlangıç süresi askerlik borçlanılacak süre kadar geri çekilmekte ve dolayısıyla emeklilik tarihini değiştirebilmektedir. Ancak ilk defa sigortalı olduktan sonraki bir tarihte askerliğini yapanlar askerlik borçlanmasını öderlerse sigorta başlangıç tarihleri geri çekilmez sadece prim gün toplamında esas alınır ve emekliliğe katkısı sadece prim günü olarak olur.
Editör: TE Bilisim