01.10.2008 tarihinden önce sigortalılıkları bulunanların ve hizmet çakışması olanların emekli maşşları bağlanırken neye göre bağlanır? Birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışmaları olan kişiler hangi kurumdan emekli maaşı alırlar?

2829 sayı Kanun sosyal güvenlik reformu ile birlikte kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmıştır. Fakat 1 ekim 2008'den önce hizmetleri olan kişilerin emeklilik maaşı bağlanmasında hala kullanılmaktadır. 2829 sayılı Kanuna göre birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışmaları olanların son yedi yılına bakılarak hangi kurumdan emekli olacakları belirlenir. Yani son 7 yılda hangi kurumda hizmeti fazla ise ona göre emekli maaşı bağlanır.

Son yedi yıla göre emekli maaşının bağlanması durumu da sigortalılıkta son 3,5 yılın önemini ortaya çıkarmaktadır. Fiili olarak çalışılan son 7 yılda hangi hizmet fazlaysa o kuruma göre emekli maaşı bağlanmaktadır.

Son 3,5 Yıl (1260 Gün) Borçlanmayla Tamamlanabilir Mi?

Emeklilikle ilgili sıkça sorulan sorulan biri de son 3,5 yılımı askerlik borçlanması ile tamamlayabilir miyim? sorusudur.  Sigortalının 1260 günü yani 3,5 yılı tamamlamasına 540 gün kalmışsa bunu askerlik borçlanması yaparak tamamlamak istiyor. Fakat son 3,5 yıl hesabında Kanuna göre fiili çalışma gerektiği belirtildiğinden 1260 günü tamamlarken borçlanmalar sayılmamaktadır. Bu borçlanma askerlik borçlanmasıyla sınırlı değil doğum borçlanması,yurt dışı borçlanması  kısacası bütün borçlanmalar son 3,5 yıl hesabı dışındadır. Çünkü 2829 sayılı Kanuna göre sigortalının son yedi yıl içerisindeki fiili hizmet süresi dikkate alınarak hangi Kurum mevzuatına göre ve hangi şartlarla emekli olacağı belirlenmektedir.

****