Sosyal Güvenlik Mevzuatımız gereği fiili çalışma olmayan bazı sürelerin borçlanılarak hizmetten sayılması uygulaması bulunmaktadır. Erkekler için borçlanma kalemlerinden en önemlisi askerlik borçlanmasıdır. Askerlik borçlanması erkek sigortalıların işe giriş tarihini geri çekebilmekte ve erken emekli olmalarını sağlamaktadır.

 Bu yazımızda askerlik borçlanması ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. İşte soru ve cevaplarla askerlik borçlanması:

ÖRNEKLERLE ASKERLİK BORÇLANMASI HESABI İÇİN TIKLAYINIZ

1-Askerlik Borçlanması Sigorta Başlangıcını Geri Çeker mi?

Askerlik yapılan sürenin ilk sigorta başlangıç (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı v.s.) tarihinden önce olması halinde askerlik borçlanılan ve ödenen süre kadar sigorta başlangıç tarihi geri çekilir ve emeklilik şartları geri çekilen tarihe göre yeniden değerlendirilir.

Örnek: Hasan Bey askerliğini 1997-1998 yılları arasında 18 ay olarak yapmıştır. Hasan Bey ilk defa 01.01.1999 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başlamıştır. Hasan Bey’in emekli olabilmesi için normal şartlarda 25 yıllık sigortalılık süresi, 58 yaş ve 5975 günü tamamlaması gerekirken askerlik sürelerinin tamamını ödemesi halinde işe giriş tarihi 01.07.1997 tarihine çekilecek ve yeni emeklilik şartları 25 yıllık sigortalılık süresi, 57 yaş ve 5900 prim günü olarak oluşacaktır. Görüldüğü üzere askerlik borçlanması 1 yıl daha erken emekli olma hakkı sağlamış ve gün olarak da 5975 gün yerine 5900 gün ile emeklilik imkanı sağlamıştır.

2-Askerliğin Sigorta Başlangıç Tarihinden Sonra Yapılmış Olması Halinde Emekliliğe Etkisi

Askerlik süresi sigorta başlangıç tarihinden sonra olan kişilerin askerliğini borçlanarak ödemesi halinde emeklilik şartları değişmez. Askerlik borçlanması yalnızca prim gün sayısı toplamında dikkate alınır.

3-Askerlik Borçlanma Başvuruları Nereye Yapılır?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,

Kamu görevlileri (eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

4-Askerlik Süreleri Kısmi Borçlanılabilir mi?

Askerlik borçlanması ile ilgili yanlış bilinen şeylerden birisi ise askerlik sürelerinin tamamının borçlanılması gerektiği. Tamamını borçlanma gibi bir zorunluluk bulunmamakta. Sigortalılar kısmi olarak istediği kadar süreyi borçlanabilirler.

5-Askerlik Borçlanması Ne Kadar Tutar?

Askerlik borçlanması için günlük en düşük tutar talep tarihinde geçerli asgari ücretin günlük brüt tutarının %32’si, en yüksek tutar ise bunun 6,5 katı olarak hesap edilir.

-2016 yılında en düşük günlük askerlik borçlanma tutarı: 17,56 T.L.

-2016 yılında en yüksek günlük askerlik borçlanma tutarı: 114,19 T.L

Editör: TE Bilisim