Ankara Üniversitesi tarafından Türkiye İş Kurumu vasıtası ile yayınlanan ilana göre, en az lise mezunu farklı pozisyonlarda 172 personel alacağını açıkladı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular, kura ile değerlendirecek ve noter huzurunda gerçekleştirecek çekiliş ile kazananlar belli olacak.

Kura ile Alım Yapılacak

Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi konferans salonunda yapılacak kura çekilişi ile birlikte 172 kişi üniversite bünyesinde çalışmaya başlayacak. Farklı pozisyonlarda yapılacak pozisyonlara adaylar, 3 Temmuz 2020 mesai saati sonuna kadar İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirler. İŞKUR dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru ve Kura İşlemleri

İŞKUR üzerinden yapılmış olan başvurularda öncelikle adayların ilana uygun şartları taşıyıp taşımadıkları belirlenecektir. Uygunluğun belirlenmesi için istenen belgeler Ankara Üniversitesi’nin resmi web sayfasında yayınlanacaktır. Pozisyonlar için uygun şartları taşıyan adaylar arasında ise açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday çekilişi yapılacaktır. 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 09.00’da noter huzurunda yapılacak kura çekim işlemlerine katılımcı alınmayıp olup ilgili kanallar üzerinden canlı yayın yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen adaylar üniversitesinin internet sayfasından belirtilecek, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapmak için İŞKUR internet sitesi üzerinden adayların TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme ilk olarak giriş yapmaları, ardından ilgili ilana başvuru yapmaları gerekmektedir. Aynı zamanda Alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. Başvuru yapılan pozisyon için ilgili internet sayfasında seçim yapılmalı, genel başvuru kabul edilmemektedir. Listelere giren adaylardan ilan şartlarına bağlı olarak eğitim durumu, tecrübeleri, yaşları, mesleki belgeleri gibi belgeleri kuruma ibraz etmek zorundadırlar. Yalan ya da yanlış beyan sonucunda hak kazanmış adayların durumun tespit edilmesi halinde geçersiz sayılmaktadır. Kura ile çekiliş sırasında adayların hepsi eşit pozisyonda olup yapılacak çekilişe göre ilgili pozisyona hak kazanmaktadırlar.

172 Personel Alım Şartları

Açılan pozisyonlara başvuru yapabilmek için adayların şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Kamusal haklardan herhangi bir neden ile mahrum bulunmamak,
 • Görevini yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunlarının bulunmaması,
 • Herhangi bir kurumdan emeklilik maaşı almamak,
 • Başvuru yapacak adaylar sadece bir iş koluna başvuru yapabilirler.
 • Deneme süresi boyunca işlerinde başarısız olan kişilerin iş akitleri feshedilecektir.
 • Adayların 24 saat bazlı olarak vardiyalı çalışma usulüne uygun olmaları,
 • Aranan eğitim şartlarının adaylar tarafından sağlanması,
 • En az lise mezunu olmak ancak; engelli bakımı, hasta bakımı, yaşlı bakımı gibi alanlardan mezun olmaları,
İlana başvuru yapmak için aranan şartlardır.

Başvuru Yapılacak Pozisyonlar Hangileri?

Yapılan alımda şu alanlarda toplamda 172 kişilik çalışan alınacaktır;
 • Hasta ve Yaşlı Bakımı
 • Hasta Bakımı
 • Yaşlı Bakımı
 • Engelli Bakımı
Başvurular için en az lise düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olunması gerekmektedir. Aynı şekilde yüksekokul mezunları da ilgili kadrolara başvuruda bulunabilirler. Aday değerlendirmesi sonucunda lise ya da yüksekokul farkı aranmamaktadır. Tecrübe ya da iş konusundaki yeterlilik adayların seçilmesinde önde tutulmaktadır.
Editör: TE Bilisim