Zabıta memuru olarak çalışmak isteyenlerin merakla beklediği memur alım ilanı Ankara’dan geldi. Ankara’da Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartıyla belediye bünyesindeki boş kadrolara 48 yeni zabıta memuru alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan kamu personel alımı ilanında Çankaya Belediye’sinde daimi olarak zabıta memuru kadrosunda görev yapmak isteyen adaylarda arana genel ve özel başvuru şartlarına  da yer verildi. Ankara Çankaya Belediyesi KPSS puan şartı ile 48 zabıta memuru alımı başvuru şartları, başvuru tarihleri ve müracaat bilgileri hakkındaki tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan zabıta memuru alımı ilanında, “Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Belediyede zabıta memuru olarak görev yapmak isteyen adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı.

Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alımı Başvuru Genel Şartları

Ankara Çankaya Belediyesi tarafından ilan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şu başvuru genel şartlarına sahip olmaları gerektiği açıklandı:
 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
 • Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine belirtilen özel başvuru şartlarını taşımak

Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alımı Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
 • Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-KPSSP94 Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kg.dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo ölçümleri Çankaya Belediyesi yetkilileri tarafından yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, ilan detaylarında belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte 23 Haziran 2020 Salı gününden 29 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar Şehit Gönenç Caddesi No:20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine şahsen müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.

Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alımı Başvuru Belgeleri

 • Çankaya Belediyesi resmi internet sayfasından (http://www.cankaya.bel.tr/) temin edilen iş başvuru formu
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
 • KPSS sonuç belgesi
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 • Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi
Editör: TE Bilisim