Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Mansur Yavaş’ın geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi neticesinde gündeme gelen 350 zabıta alımına dair şartlar belli oldu. Başvuru tarihlerinin ise yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların zabıta kadrolarına başvuru yapabilmeleri için şu adımları takip etmeleri gerekmektedir;
 • Başvurular şahsen ve posta yolu ile yapılacak olup bunun dışında kalacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru ilk tarihi ve son tarihi ileriki bir tarihte açıklanacaktır.
 • Son başvuru tarihini geçerek yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru esnasında talep edilen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde ibraz edilmesi gerekmektedir. Eksik ya da hatalı bilgi veren adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.
 • Başvuru esnasında verilmesi gereken belgeler;
 • Belediyenin resmi internet sitesinden temin edilecek başvuru formu ve formun tam doldurulmuş hali,
 • Nüfus cüzdanı ya da kimlik belgesinin aslı,
 • Adayların mezun oldukları okulu gösteren diploma, mezuniyet belgesi ya da yurtdışından mezun olmuş adaylar için Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi,
 • 2018 ve 2019 yıllarına ait KPSS sonuç belgesi, ÖSYM karekodlu olması koşuluyla,
 • Görevini yapmaya, 657 sayılı kanun kapsamında fiziksel ya da zihinsel herhangi bir sağlık engelinin olmaması,
 • A ya da B sınıfı ehliyet belgesi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf başvuru için gerekmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı Genel Şartları

Adayların pozisyona başvuru yapabilmesi için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamında belirtilmiş olan, ilgili süreler geçmiş olsa dahi, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, hakkında soruşturma – kovuşturma devam etmiyor olmak,
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilgisi olmamak ya da askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelinmiş ise muvazzaf askerlik yapmış veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • İlan edilecek özel şartlara haiz olmak,
 • İlan edilecek unvan kapsamında mezun olunan okul şartlarını taşımak. Buna göre ortaöğretim, ön lisans ya da lisans mezunu olmak.
 • 2018 ve 2019 KPSS itibariyle P94, P93 ve P3 türlerinde yeterli olan puan şartlarını almış olmak,
 • Daha önce şayet kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmışsa, bu kurumlardan ahlaki ya da disiplin gerekçeleri ile ihraç edilmemiş olmak,
 • 657 sayılı kanun kapsamında 48’inci maddede belirtilen şartların yanında Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında da belirtilen fiziksel şartları yerine getirmek. Buna göre tartılma ve ölçülme ile aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakta yapılması kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda ise en az 1,60 metre boyunda olmak ve 1 (bir) metreden fazla olacak kısım ile kilo arasında 10 kilogramdan fazla farkın olmaması. Boy ve kilo tespitlerinin yapımı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.
 • Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • En az A ya da B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.
 • Adaylardan ikamet şartı aranmayacak olup tüm Türkiye genelinden başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Ancak adayların görevleri gereğince Ankara’da ikamet etme zorunlulukları vardır.
 • Uygun görülen adaylara belediye tarafından sözlü sınav yapılacak olup sınavda adayların kendilerini ifade etme, mahalli idareler mevzuatı, Atatürk ilke ve inkılapları konularından sorular yöneltilecektir.
Editör: TE Bilisim