Ankara Büyükşehir Belediyesi, düşük KPSS ile 300 itfaiye eri alacağını duyurdu. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili puan türündeki şartları yerine getirmeleri gerekiyorken kriterleri taşıyan adayların mülakat sonucunda atama yapılacakları bildirildi. 1 – 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında itfaiye olmak isteyenler müracaatta bulanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 İtfaiye Eri Alımı İçin Genel Şartlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye kadrolarında boşta olan kadrolar için yapılacak olan başvurularda genel ve özel şartlar bulunmaktadır. Başvuru yapabilmek için genel şartlar şu şekildedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilgili herhangi bir ilişkilerinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
 • Görevlerini yapmak için sağlık koşullarının uygun olması,
 • Başvuru yapılacak kadro için aranan şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İçin Özel Şartlar

Pozisyona başvuru yapabilmek için gereken özel şartlar şu şekildedir;
 • İlan edilen itfaiye eri kadroları için, belirtilmiş mezun olunan okul ve öğretin şartlarını taşımak ve bu alanla ilgili 2018 KPSS’den alım yapılacak kadroların karşısında belirtilmiş puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak;
 • Buna göre; ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve dallarından birinden mezun olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar, KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmaları, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ya da Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olunması ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almaları gerekmektedir.
 • Başvuru yapacak kadın ve erkeklerin gerekli fiziksel koşulları taşıyor olmaları gerekmektedir. Buna göre tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre olunması gerekmektedir. Ayrıca boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında da 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmaması gerekmektedir.
 • Sağlık açısından yükseklik, dar alan, kapalı alan fobisi gibi durumlarının olmaması gerekmektedir.
 • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Ortaöğretim programları için en az B sınıfı ehliyet bulunmak gerekmektedir.
Bu kriterleri taşıyan adaylar Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sayfası üzerinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Sözlü sınav için uygun bulunan adaylar ilgili tarihler aralığında belediyeye istenen formları teslim etmek durumundadırlar. Sözlü sınavda başarılı olunması halinde ilgili pozisyonda çalışmaya başlanacaktır. Sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mahalli idarelere ilgili temel mevzuat konularını kapsamaktadır. Ayrıca araç kullanımı, sportif dayanıklılık ve mesleki bilginin de ölçülmesi sağlanmaktadır.
Editör: TE Bilisim