Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda kurum bünyesinde faaliyet gösterecek sosyal yardım ve inceleme görevlisi alınacağı açıklandı. Buna göre bakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda görev alacak kimselerin 14 Eylül 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece online yapılacak olup bunun dışında yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Son başvuru tarihini geçen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru yapmak için adayların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Başvuru yapabilmek adına sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt olma sırasında adaylardan istenecek kimlik, eğitim, medeni hal durum, erkek adaylar için askerlik gibi bilgilerin eksiksiz ve hatasız olarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Adayların eksik ya da hatalı bilgi vermeleri halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru yapabilmek için; Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim ve İşletme Fakültesi mezunu olmak. Bu Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi ile Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler bölümlerinden başvuru tarihi itibariyle mezun olmaları gerekmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu genel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamında belirtilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Bilgisayar kullanımı alanında gerekli belgelere sahip olmak,
 • En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olabilmek,
 • Başta MS Office programları başta olmak üzere Microsoft programlarına tam hakim olmak ve bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı ya da üniversiteler tarafından verilen belgeler ile kanıtlamak.
 • Adayların bilgisayar, bilgi ve tecrübeleri uygulamalı olarak değerlendirmeye alınacaktır.
 • İlan tarihi itibariyle görevlendirme yapılacak bölgede en az 6 aydır ikamet ediyor olmak
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiğinin olmaması, terhis ya da muaf olması ya da en az 1 yıl tecilli olunması,
 • Daha önce sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında çalışmalar yürütmüş olmak ve bunu belgelemek,
 • ÖSYM tarafından 2018 ya da 2019 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan KPSSO3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
 • Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması kapsamında, soruşturmanın olumlu sonuçlanması,
 • Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • 657 sayılı kanun kapsamında görevini yapmaya herhangi bir fiziksel ya da zihinsel rahatsızlığının bulunmaması,
 • Farklı bölgelerde görevlendirme alabilmeye uygun olması gerekmektedir.
 • Uygun şartları sağlayan adaylar için sözlü mülakat yapılacak olup mülakattan başarılı olan adaylar görev almaya hak kazanacaklardır. Adayların başvurularının değerlendirmesinde tecrübeleri ve ilgili alandaki deneyimleri göz önünde tutulacaktır.
 • Gerekli şartları sağlamayan ya da uygun özellikler taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adaylar sözleşmeli personel olarak kurum bünyesinde görev alacaklardır. Bu yüzden son 1 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmelerinin olağandışı haller dışında feshedilmemiş olması gerekmektedir. Ahlaki ya da genel disiplin kuralları çerçevesinde iş sözleşmeleri sona ermiş adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların bu durumu göz önünde tutması gerekmektedir.
Editör: TE Bilisim