Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü kurum bünyesinde çalışacak toplamda 1100 memur alımı yapacağını açıkladı. İlgili şartları sağlayan adaylar sınava girmek için 6 Ekim 2020 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular 6 Ekim 2020 tarihine kadar elektronik ortamdan yapılacaktır. Bunun dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvurular için ÖSYM’nin internet sitesinden başvuru yapmak gerekmektedir. Buna göre adayların sisteme giriş yapacakları bilgileri olmalıdır. Adayların şifrelerinin olmaması halinde ÖSYM sınav başvuru merkezlerinden ilgili işlemleri yapmaları olanaklıdır.
 • Adayların sistemde fotoğraflarının olmaması ya da güncel olmaması halinde başvuru yapabilmeleri için sınav başvuru merkezlerine gitmeleri gerekmektedir.
 • Adayların eğitim bilgileri doğrudan YÖKSİS üzerinden sisteme yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri YÖKSİS’te olmayan adayların ÖSYM merkezlerinden gerekli belgeler ile eğitim bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
 • Yurtdışından mezun olmuş adaylar için sadece ÖSYM sınav başvuru merkezlerinden başvuru yapmak mümkündür.
 • Geçerli sayılacak fotoğrafın son elli ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
 • Başvurularını ÖSYM sınav başvuru merkezinden yapacak olan adaylar, ÖSYM’nin internet sitesinden temin edecekleri Aday Başvuru Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Formu doldurmuş halde ÖSYM başvuru merkezlerine gidilmesi gerekmektedir. Adayların başvurularını bu şekilde yaparken başvuru formlarında kimlik bilgileri, eğitim bilgileri ve diğer istenen bilgilerin de olması gerekmektedir. Aynı şekilde kimlik, sürücü ya da güncel pasaport aslının da yanlarında bulundurulması gerekmektedir.
 • YÖKSİS’te eğitim bilgileri olmayan adayların da sınav başvuru merkezlerine giderken yanlarında diploma asıllarının olması gerekmektedir.
 • Fotoğrafı güncel olmayan adayların ilgili merkezde ölçütlere uygun olacak şekilde fotoğrafı çekilecektir.
 • Başvurular 5 – 9’uncu dereceli kadrolara yönelik olmak üzere icra müdür ve müdür yardımcısı olarak yapılacaktır.
 • Adaylara uygulanacak sınavlar 22 Kasım 2020 günü şu illerde yapılacaktır; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu; Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, İstanbul Avrupa; Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamında belirtilmiş Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılmış olsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için sınava başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiği olmamak,
 • Adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinden ön lisans ya da lisans düzeyinde mezun olması, buna göre Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,
 • Görevini yapmaya 657 sayılı kanun çerçevesinde herhangi bir fiziksel ya da zihinsel engelinin olmaması,
 • Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması kapsamında olumlu sonuç almak gerekmektedir.
 • Adaylara ilgili tarihte yapılacak sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir. Sınavda adaylara 356 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Buna göre konu dağılımları şu şekildedir;
 • Türkçe 10, matematik 10, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 5, Türk Kültür ve Medeniyetleri 5, Temel Yurttaşlık Bilgisi 5, Türk Ticaret Kanunu 8, İcra ve İflas Kanunu 12, Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu 9, Genel Hukuk Bilgisi 8 adet sorudan oluşmaktadır.
Editör: TE Bilisim