Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilecek yeni pakette gençler için yeni çalışma modelleri ve teşvikler de yer alıyor. Kısa zamanlı çalışma olarak da bilinen part time çalışmada, sosyal güvenlik başta olmak üzere izin, kıdem tazminatı gibi çalışan hakları da güvence altına alınmış olacak. Kapsamı henüz netleşmeyen yeni çalışma paketinde ayrıca iş yerinde genç veya üniversiteli öğrenci çalıştıran işverenin sigorta primlerinde de indirim yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini açıkladığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından üzerinde çalışıldığını duyurduğu istihdam kalkanı paketi 8 milyon üniversiteli gencin istihdam edilmesini kolaylaştıracak. Konuyla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Bu hafta Meclis gündemine gelmesi planlanan istihdam kalkanı paketinde gençlerin ve özellikle eğitim hayatına devam ederken çalışmak isteyen öğrencilerin istihdamına yönelik de yeni çalışma modelleri ve teşvikler yer alıyor. İş Kanunu’nda “kısmi süreli çalışma” olarak da tanımlanan part time çalışma sisteminde sosyal güvenlik, yıllık izin ve kıdem tazminatı gibi çalışan hakları güvence altına alınırken, 25 yaş altındaki gençlerin istihdam edilmesine de özel destekler sağlanıyor. Hayata geçirilecek istihdam kalkanı paketine göre iş yerinde genç çalıştıran işverene sigorta priminde indirim yapılacak. 1 ay içinde 10 günden az çalışan işçilerin, herhangi bir şekilde iş kazası yaşaması durumunda iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını devlet kendi hazinesinden karşılayacak.

Part Time Çalışmada Eksik Prim Günleri Tamamlanabilecek

Kısmi süreli çalışma sözleşmesi yapılan bir işçi, örnek olarak ayda 12 gün çalışmasına karşılık primi yatırıldıktan sonra, bu sigorta primlerini 30 güne tamamlayabiliyor. Bunun yanı sıra çalışmaya devam ettikleri dönemde eksik günleri tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırıp, kalan 18 günün primini ayrıca ödeyebiliyor. Bir diğer yöntem de eksik günleri ileride, emekliliğe yakın bir tarihte borçlanma yoluyla yatırıyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle gençler kalan primleri isteğe bağlı olarak ödeyebilecek. Gençlerde belirli süreli iş sözleşmeleri iki yılı geçmemek üzere objektif koşul aranmadan ve işin niteliğine bakılmaksızın zincirleme yapılabilecek. Hem kamuda hem de özel sektörde projelerde gençlerin kolaylıkla iş bulmaları sağlanacak. İstihdam kalkanı paketi kapsamındaki çalışanlar daha kolay iş bulabilecek, işveren daha esnek koşullarda istihdam sağlayabilecek. 25 yaşından küçük olanlarda çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si oranında (aylık yaklaşık 59 lira) iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecek.

Emeklilik Primini Devlet Karşılayacak

Tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçen çalışanlar için gelir vergisi istisnası tanınacak. Kısmi zamanlı yani part time çalışmaya geçilenden arta kalan bakiye gün sayısı kadar, emeklilik primlerini devlet ödeyecek. İstihdam kalkanı ile gelecek yeni model, kişilerin çalışma süresini azaltırken aynı işin birden fazla kişi tarafından yapılmasına da olanak tanıyacak. Son 1.5 yılda mevcut çalışana ek olarak alınan her istihdamın ücret dâhil masrafının yüzde 40'ı da devlet tarafından karşılanacak. İş Kanunu'na göre Part-time çalışanlar için "kısmi süreli" sözleşme yapılabiliyor. Prim desteği gençlerin sigortalı olarak çalıştırılmasını teşvik edecek. Tam süreli sözleşmede haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. Kısmi süreli sözleşme de haftada 30 saat ve altındaki süreler için yapılıyor. Türkiye'de part-time çalışma oranı yüzde 9'larda kalırken, Avrupa'da bu rakam yüzde 18 olarak dikkat çekiyor. Part-time çalışmanın işsizliği de azaltacağını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Gençlerimizi de iş hayatına daha çabuk edineceğiz ve onlar 25 yaş altında daha kolay çalışabilecekleri için beceri elde edecekler.” açıklamasında bulundu.
Editör: TE Bilisim