DEVLET KİMLERE YEŞİL KART VERİYOR?

 
2015 yeşil kart istatistikleriYaşadıkları hane içerisinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olanların genel sağlık sigortası primini devlet ödüyor.
1 Ocak 2012 tarihinde Genel Sağlık Sigortası Türkiye’de ikamet eden herkes için uygulanmaya başlayınca hayatımıza gelir testi kavramı girdi. Sağlık sigortasının adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Türkiye’de ikamet eden herkesi kapsayınca herkesin genel sağlık sigortasına prim ödemesi zorunluluğu başladı.

Kimler GSS'ye Prim Ödemeiyor?

Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsündekiler de annesi, babası veya eşi üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Fakat çalışmayanlar yani işsizler ve bir başkasının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar için gelir testi yaptırma ve gelir testi sonrası belirlenen primi ödeme yükümlülüğü bulunuyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler; çalışmamak ve emekli olmamak, dul veya yetim aylığı almamak, malullük aylığı bağlanmamak, sürekli iş göremezlik geliri almamak şartıyla; • Sigortalının eşi,  • Öğrenime devam etmiyorsa 18 yaşını geçmemiş çocukları, • Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı tespit edilmiş anne ve babası.

NE KADAR GELİRİ OLANA YEŞİL KART ÇIKAR?

Gelir asgari ücretin 3’ te birinden azsa bu kişinin genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödeniyor. 2015 yılı ilk altı ayı itibarıyla yaşadığı hane içerisinde kişi başına düşen gelir 400,5 TL’nin altında olan kişilerin primleri devlet tarafından ödeniyor. Gelir testi yaptırmayan veya hane içerisinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin iki katından fazla olanlar ise 288,36 TL prim ödüyorlar.

Asgari ücretin üçte biri

SGK’NIN Ekim 2014 istatistiklerine göre Türkiye’de 7 milyon 627 bin kişinin genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödeniyor. Yani bu kişilerin yaşadıkları hane içerisinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3’te birinden az. 2013 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre primi devlet tarafından ödenenler toplam nüfusun yüzde 10’u civarında. Yani nüfusun yüzde 10’unun yaşadığı hanelerde ciddi bir yoksulluk sorunu olduğunu söylemek mümkün. Genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödenen kişilerin yaşadığı illere bakıldığında yoksulluk sorununun doğu illerinde daha yoğun olduğu görülüyor.
Kaynak:Akşam