Asgari ücretin artış göstermesi sonrasında 2021 65 yaş aylığı tutarları da değişti. Buna göre emekli olamayan kimselerin alabildikleri 65 yaş aylığı yeni yılda farklı tarife üzerinden verilecek. Aynı zamanda 65 yaş aylığı kimler alabilir sorusu da merak ediliyor.

65 Yaş Aylığı Nedir?

65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık aylığı temelde yaşın ilerlemesine yönelik çalışma gücünün azalması sonucunda iş kaybına uğrayan ve emeklilik için hak kazanamayan kimselere verilmekte olan bir destektir. Temel olarak 65 yaş emekli olma yaşı olarak kabul edilmesine karşılık emeklilik yaşı, sigorta süresi ya da prim süresi gibi çeşitli etmenlerden dolayı bazı kimseler emekli olma hakkı elde edememektedirler. Bu bakımdan 65 yaş aylığı bu kimselere bağlanmakta olup yaşlılıklarındaki maddi giderlerin karşılanması için uygulanmaktadır. 65 yaş aylığı almak için ise belirlenmiş şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

65 Yaş Aylığı Alma Şartları Nedir, Kimler Alabilir?

65 yaş aylığı kimler alabilir sorusu yaşlılar tarafından merak edilmektedir. Yaşlılık aylığı almak için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda yaşlılık aylığı almak için gereken şartlar  şu şekilde belirlenmiştir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvencesi olmamak, bu kapsamda SGK kapsamında statülere tabii olmamak ve prim ödememek,
 • Nafaka almamak,
 • Sağlık sigortası bulunmuyor olması,
 • 65 yaşını tamamlamış olması,
 • Hane halkının ortalama gelirinin asgari ücretin üçte birinden fazla olmaması gerekmektedir.
Yaşlılık aylığı bağlanacak kişilerin ikamet ettikleri hanenin gelirinin de belirlenmiş olan kriterlere uygun olması gerekmektedir. Hanenin gelir durumun hesaplanmasında;
 • Aylık net maaş, nafaka, ücret ve diğer gelirlerin yıllık orandaki aylık ortalaması,
 • İkamet edilen konutun rayiç bedelinin 240’ta biri ya da varsa aylık kira gelir tutarı,
 • Dükkan bulunuyorsa rayiç bedelin 240’ta biri ve varsa aylık kira gelir tutarı,
 • Hane halkında bulunan arsa, arazi, tarla, depo gibi mülklerin rayiç bedellerinin 240’ta biri ve getirileri bulunuyorsa bu getirilerin toplamı,
 • Binek araçların 240’ta birisi,
 • Hane halkına ait olan banka hesaplarındaki menkul servetler için işletilen faiz oranlarının aylık getirilerinin ortalaması temel alınarak hane geliri hesaplaması yapılmaktadır.
Ancak kanun kapsamında yapılmış olan düzenlemeler kapsamında hanede oturan bireyler için değil sadece yaşlılık maaşı almak isteyen kişi ve eşinin aylık geliri üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Bu kapsamda kişinin kendisinde söz konusu gelirler mevcut değil ancak eşinde bulunuyorsa bu durumda yaşlılık aylığı başvurusu yapılamayacaktır.

65 Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

65 yaş aylığı almak için 65 yaş aylığı başvurusu yapmak gerekmektedir. Yaşlılık maaşı başvuruları il içinde bulunan valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklarda bulunmakta olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmaktadır. Başvuru esnasında gerekli olan belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında doğru ve eksiksiz olarak verilecek belgeler;
 • Nüfus kimliği,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Mal bildirimi,
 • Başvuru dilekçesi
 • Herhangi bir sosyal güvencesi olmadığını gösteren belge,
 • Hane içinde yaşayan kimselerin kimlik bilgileri,
 • Muhtarlıktan alınmış olan muhtaçlık belgesi ile başvuru yapılabilmektedir.
Fakat Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yapılacak olan başvurular için kişinin gelirinin olmadığının anlaşılması için gelir testinin yapılması gerekmektedir. Vakıf tarafından başvuru sahibi adına inceleme başlatılacaktır. Bu inceleme başvuru yapan kişinin oturduğu hane ziyaretini içerdiği gibi aynı zamanda da çevreden alınacak bilgileri de içermektedir. Başvuru sahibinin gerçekten muhtaç olduğunu öğrenmek için yapılan bu inceleme sonrasında belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmektedir. Kurum ise gerekli olan incelemeleri yaptıktan sonra aylık bağlama işlemlerine başlayacaktır.

65 Yaş Aylığı Ne Zaman Ödenir?

Başvuru ve yapılan inceleme sonrasında yaşlılık aylığı almaya hak kazanmış olan kimseler ilk aylıklarını bağlı oldukları Ziraat Bankası şubesinden alacaklardır. Daha sonra ise talep ederlerse aylıklarını PTT üzerinden alabilirler. Yaşlılık maaşı ödemeleri daha önceden 3 aylık sürelerde ödeniyordu ancak 2021 yılında aylık olarak ödenmektedir. Aylık ücretler Ocak ve Temmuz aylarında artış göstermektedir. Aylıkların artmasında ise enflasyon oranları etkili olmaktadır. 65 yaş aylığı ödeme günleri ise tek seferde yapılmayıp her aylık alan kişinin doğum tarihlerine göre yapılmaktadır. Buna göre yaşlılık aylığı ödemeleri;
 • Son rakamı 4 ve 9 olanlar için ayın 9’uncu gününde,
 • Son rakamı 3 ve 8 olanlar için ayın 8’inci gününde,
 • Son rakamı 2 ve 7 olanlar için ayın 7’nci gününde,
 • Son rakamı 1 ve 6 olanlar için ayın 6’ncı gününde,
 • Son rakamı 0 ve 5 olanlar için ayın 5’inci gününde ödemeleri almaktadırlar.
Muhtaçlık durumunun devam etmesi halinde 65 yaş aylığı ödemeleri devam etmektedir. Ancak kişinin vefat etmesi ya da maddi durumunun iyileşmesi halinde 65 yaş aylığı ödemeleri kesilir. Kişinin vefatı halinde almakta olduğu 65 yaş aylığı eşine ya da çocuklarına devredilmez ancak eşinin de maddi durumu kötüyse ve 65 yaş ve üzerindeyse bu durumda kendisi başvuru yaparak 65 yaş aylığı alabilir. Aynı şekilde 10 ay boyunca hesaba yatırılmış olan 65 yaş aylığının çekilmemesi ya da hesap hareketleri olmaması durumunda yine 65 yaş aylığı kesilmektedir.

65 Yaş Aylığı Ne Kadar? 2021

2021 65 yaş aylığı tutarı artış göstermiştir. Buna göre 65 yaş aylığı tutarı 711,5 liradan 864,89 liraya yükseldi. Buna göre 65 yaş aylığı alanlar Ocak ayında yeni tutar üzerinden aylıklarını alabilecekler. 65 yaş aylıkları aynı zamanda Temmuz ayında yapılacak zam oranı ile birlikte tekrar yükseliş gösterecek.

65 Yaş Aylıkları Engel Durumuna Göre Artış Gösterir mi?

65 yaş aylıkları belirlenmiş tutar üzerinden tüm 65 yaş aylığı almakta olanlar için geçerlidir. Bu kapsamda kişinin iş gücü kaybı ya da engel oranına göre farklılık göstermemektedir. 65 yaş aylığı almakta olanlar aynı zamanda engelliler ise bu durumda engelliler için sunulan haklardan ve çeşitli vergi indirimlerinden yararlanmaları da mümkün olmaktadır.

65 Yaş Aylığında Dikkat Edilecekler Nelerdir?

65 yaş aylığı almak için belirli noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. En önemli nokta başvuru yapacak olan kişinin 65 yaş ve üzerinde olmasıdır, bu bakımdan 65 yaş altında olan kimseler hiçbir şekilde bu aylığı alamamaktadırlar. Bunun yanında başvuru yapan kişinin bahsedildiği üzere maddi açıdan muhtaç durumda olması gerekmektedir. En önemli ve merak edilen konulardan birisini ise SGK kaydı oluşturmaktadır. 65 yaş aylığı alacaklar için SGK kaydının devam etmiyor olması gerekmektedir. Başka bir deyişle kişi 65 yaş aylığı alırken diğer taraftan prim ödemesi yaparak emekli olmayı gerçekleştiremez. Şayet emekli olma imkânı bulunuyorsa ve bunun için prim ödemelerinin yapılması gerekiyorsa 65 yaş aylığı almak yerine emeklilik primlerinin ödenmesine devam edilmesi daha avantajlı olacaktır. Fakat emekli olma imkânı bulunmuyorsa bu durumda başvuru yapacak olanlar SGK’dan çıkış yaparak 65 yaş aylığına başvuru yapabilirler. Eğer kişi, 65 yaş aylığı alırken SGK kapsamında emeklilik durumunu ihya etmek isterse bu durumda 65 yaş aylığı kesilmektedir. Bu durumlar eş için de geçerli olup eşi emekli olanlar 65 yaş aylığı alamamaktadırlar.
Editör: TE Bilisim