4/C, Bağ-Kur, SSK, SGK, Engelli Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım

Emekli maaşı hesaplaması yapmak için sosyal Güvenlik kurumu tarafından hazırlanan hesaplama robotu kullanılmalıdır. Emeklilik dönemine kadar ödenen prim gün sayısı, ödenen prim tutarları, kişilerin yaşı, sigorta başlangıcının yapıldığı tarih ve bağlı olunan sigorta koluna göre emekli maaşı hesaplaması yapılmaktadır. SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ve engelliler için verilen emekli maaşlarının belirlenmesinde, birbirinden farklı hesaplama yöntemleri kullanılacaktır.

Emekli Maaşı Hesaplamasında Hangi Bilgiler Kullanılır?

Emekli maaşının hesaplanması için kullanılan temel bilgiler aşağıda sıralanmıştır:

 • Emekli olunacak dönem
 • Sigorta başlangıç tarihi
 • Toplam prim ödemesi
 • Prim ödemelerinin tutarı
 • Kişilerin malullük durumunun olup olmadığı
 • İsim soy isim bilgileri

Yukarıda sıralanan temel bilgiler dikkate alınarak, 4A, 4B, 4C ya da farklı sigorta koluna ait emekli maaşı sorgulaması yapılmaktadır. 2008 tarihinden önce sigortalı olan işçilerle, 2008 yılından sonra sigortalı olan kişilerin alacakları emekli maaşları birbirinden farklıdır. 2008 ve öncesinde sigorta başlangıcı yapıldığı zaman, daha yüksek emekli maaşı alınacaktır.

Emekli Maaşı Hesaplaması Nereden Yapılır?

Emekli maaşının hesaplaması için sosyal güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde bulunan hesaplama robotu kullanılmalıdır. https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ bağlantı adresi kullanılarak, SGK emekli maaşı hesaplama ekranı açılmalıdır.

Hesaplama bölümünde talep edilen bilgiler şunlardır:

 • T.C. Kimlik Numarası
 • SSK Sicil Numarası
 • Baba Adı
 • Nüfus İL
 • Doğum Tarihi

Yukarıda sıralanan bilgilerin sisteme girilmesinin ardından “Sorgula” butonuna tıklanmalıdır. Sorgulama ekranı açıldıktan sonra, mevcut prim değerleriyle elde edilen emekli maaşının tutarı hesaplanacaktır.

4/A Emekli Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

SSK kapsamındaki çalışanların alacakları emekli maaşının hesaplamasında, aşağıda yer alan işlemler ve bilgiler kullanılmaktadır:

4/A Emekli Maaşı Hesaplamak İçin TIKLAYINIZ

 • 4A sigortalıların emekli maaşları hesaplanırken, 2000 yılının öncesinde ve sonrasında sigortalı olmaları dikkate alınmakta ve buna göre hesaplama yapılmaktadır.
 • 2000 yılından önce sigorta başlangıcı yaptıran SSK’lıların emekli maaşı hesaplamasında “Gösterge Rakamı x Aylık Bağlama Oranı + Katsayı” değerleri kullanılmaktadır.
 • 2000 yılında önce sigortalı olan SSK’lıların emekli maaşı hesaplamasında “Güncelleme Katsayı Oranı x Aylık Bağlama Oranı” işlemleri kullanılmaktadır.

2000 yılından önce SSK’lı olan kişilerin emekli maaşı hesaplamasında kullanılan “Gösterge Rakamı” değeri, son 10 yıl içerisinde elde edilen ortalama kazancı temsil etmektedir. Katsayı değeri yerine “12000” aylık bağlama oranı yerine %60 değerleri kullanılmaktadır. “Güncelleme Katsayısı” terimi, 2000 yılından sonra başlatılan sigortaların primlerini temsil etmektedir.

4/B Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplaması için dikkate alınan bilgiler ve hesaplamanın genel özellikleri şu şekildedir:

4/B Emekli Maaşı hesaplamak İçin TIKLAYINIZ

 • 4B sigortalıların alacakları emekli maaşları hesaplanırken, sigorta giriş tarihine göre farklı işlemler gerçekleştirilmektedir.
 • 2000 yılından önce sigorta başlangıcı yapan 4B sigortalılar, ödedikleri toplam primin %70’i kadar emekli maaşı almaktadır.
 • 2000 yılıyla 2008 yılları arasında sigorta girişi yaptıran BAĞ-KUR çalışanlarının emekli maaşı hesaplanırken “Aylık Bağlama Oranı X Ağırlıklı Ortalama” işlemleri kullanılmaktadır. Ağırlıklı ortalama değerinin hesaplanması için 2000 ila 2008 yılları arasında ödenen toplam prim sayısı, tüm zamanlarda ödenen toplam prim gün sayısına bölünmektedir.
 • 2008 yılından sonra işe girenlerin emekli maaşı hesaplamasında da “Aylık Bağlama Oranı X Ağırlıklı Ortalama” değerleri kullanılmakta ancak, ağırlıklı ortalama değeri yerine büyüme hızıyla TÜFE değerleri toplanmaktadır.

4/C Emekli Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emekli Sandığı kapsamında görev yapan kamu personelinin alacağı emekli maaşının hesaplamasında, aşağıdaki bilgiler kullanılmaktadır:

4/C Emekli Maaşı Hesaplamak İçin TIKLAYINIZ

 • Emekli Sandığına mensup olan sigortalıların emekli maaşı hesaplamasında, 4A ve 4B sigortalarında olduğu gibi kriterler kullanılmamaktadır.
 • 4C sigortalıların emekli maaşı hesaplamaları, sgk.gov.tr adresi üzerinden ya da e-devlet sisteminden yapılmaktadır.
 • 4C emekli maaşı hesaplamasında derece, kademe, ek gösterge değeri, makam temsil süresi, görev tazminat süresi, hizmet yılı, toplam hizmet yılı, ikramiye yılları, maaş alma tarihleri, genel pay/payda değerleri ve kademe tazminatı ek gösterge değerleri dikkate alınmaktadır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik sorgulama ekranında talep edilen bu bilgiler doğrulandıktan sonra, emekli olma tarihi ve alınacak emekli maaşı bilgilerine ulaşılabilir.

Emeklilik ve emekli maaşı sorgulamasına eksik ya da yanlış bilgi girilmesi durumunda, hesaplama hatalı olacaktır. Emekli sandığına ait emekli maaşı sorgulaması yapmak için e-devlet sistemi kullanılarak, resmi emekli maaşı teyit edilebilir. E-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanılarak, www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. “Sosyal Güvenlik Kurumu” bölümü açıldıktan sonra, “4C Sigorta” seçimi yapılmalı ve emekli maaşı için sorgulama başlatılmalıdır.

Engelli Emekli Maaşının Genel Özellikleri Nelerdir?

Engelli raporuyla emekli olan çalışanların alacakları emekli maaşının hesaplaması ve maaşın genel özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Engelli kategorisinden emekli olmak için engelli sağlık kurulu raporuna sahip olunmalıdır.
 • Engelli emekli maaşının hesaplamasında, engellilerin sigorta başlangıç tarihi ve engel oranına göre prim gün sayısı hesaplanmaktadır.
 • 2008 yılından önce ve 2008 yılından sonra sigorta başlangıcı bulunan emekliler, farklı kategorilerde maaş alacaktır.
 • Engellilerin SSK, ağ-kur ve emekli sandığı üzerinden emeklilik hakkı bulunmaktadır.
 • %40 ila %49 oranları arasında engel raporuna sahip olan çalışanların, 4600 gün prim ödeme zorunluluğu bulunmaktadır.
 • %50 ila %59 arasında engelli raporu bulunan engelli çalışanların, emekli olmak için en az 4200 gün sigorta prim ödemesi yapması gerekir.
 • %60 ve üzerinde engele sahip olan çalışanların, emeklilik için 3960 gün prim ödemesi yapması zorunludur.
 • %80 ve üzerinde engele sahip olan ve 3003 ila 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı yaptıran engellilerin, emeklilik için 3600 gün prim ödemesi yeterlidir.

Emeklilik Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Emeklilik sorgulamaları, Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi ve e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Emeklilik ve emekli maaşı sorgulama işlemlerinde 4A, 4B, 4C ve diğer sigorta kollarına uygun olarak hesaplama yapılacaktır. E-devlet emeklilik sorgulaması işlemleri, www.turkiye.gov.tr bağlantı adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. E-devlet ana sayfası açıldıktan sonra sayfanın üst kısmındaki “Giriş Yap” butonuna tıklayarak ya da sayfanın tam ortasında bulunan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayarak, e-devlet giriş ekranı açılmalıdır.

E-devlet giriş ekranında, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi talep edilecektir. İstenen tüm bilgiler girildikten sonra “Giriş Yap” butonuna tıklayarak sorgulama ekranı açılacaktır. E-devlet girişinin ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik hesaplama sistemi açılmaktadır. Sistemde talep edilen kimlik bilgileri girildikten sonra, emeklilik tarihi ve emekli maaşı sorgulaması yapılacaktır.

Emekli Maaşının En Düşük Tutarı Ne Kadardır?

4A, 4B, 4C ve engelliler için belirlenen emekli maaşlarının en düşük limitleri aşağıdaki açıklamada ele alınmıştır:

 • 4A kapsamında emekli olan SSK’lılara verilen en düşük maaş 2000 yılı öncesinde 1.983 TL, 2000 yılı sonrası emeklilerde 1.181 TL’dir.
 • 4B BAĞ-KUR emeklilerine verilen en düşün emekli maaşı 1.775 TL’dir.
 • 4C memur emeklilerine verilen en düşük maaş 2.522 TL olarak hesaplanmıştır.

Emekli maaşının en düşük tutarı yukarıda belirtilen limitler olurken, kesin emekli maaşının hesaplamasında kişilerin prim ödeme tutarları ve prim süreleri dikkate alınmaktadır. 2000 yılından önce emekli olan kişiler, 2000 yılı sonrasında emekli olanlara kıyasla daha fazla emekli maaşı almaktadır. SGK emekli maaşları, yıl içerisindeki enflasyon değerine göre zam almaktadır. En son yapılan zamlarda, emekli maaşının tutarı %5 oranında artırılmıştır.

Engelli Yakını Maaşı Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Engelliler İçin Sosyal Yardım Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Hangi Hastalıklardan Malulen Emekli Olunur ?

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

150 Yorum

 1. 1989 da sigorta girişi var 6 bine yakında günü var emeklisine yaşı bekliyoruz ancak malulen emekli etsek ne kadar maaş alır

  1. Merhaba
   Malulen emeklilik işleminde, normal emeklilik işlemine göre daha düşük maaş bağlanır.

 2. 1980 doğumluyum sigorta girişim 1997 2014 tarihine kadar 3300 gün 4a sigortam mevcut 2014 ten günümüze kadar 4c memurum 2100 günüm mevcut %40 engelli raporum mevcut malulen emekli olma durumunda maaşım ve tazminatım ne olur lütfen yardımcı olun

  1. Merhaba
   Engelli maaşınız ödenmiş primlerinize göre hesaplanacaktır. Tazminatınız ise en son aldığınız maaşın brüt tutarından yani en son brüt maaş tutarı çarpımı çalışılan yıl olarak hesaplanacaktır.

    1. Merhaba
     Musatafa bey tazminat hesaplaması genel olarak yapılmaz. En son çalıştığınız iş yeriniz için kaç yıl çalışılmış ise her yıla 1 brüt maaş üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Yani en son çalışılan yerde çalışılan yıl sayısına, en son aldığınız maaşın brüt tutarı olmaktadır. Tabi bu tutarı eğer var ise aldığınız ikramiyeler ve sosyal yardımlarda artıracaktır.

     1. 4c memurlukta 6 senedir görev yapmaktayım öncesinde ise 10 yıllık 5510 4a sınıfında taşeron çalıştım hizmet birleştirme ile kazancım olırmu kusura bakmayın sizide rahatsız ediyorum ama çok fazla kriter nedeniyle net cevaplar alamıyorum ayrıca %41 engelli raporum mevcuttur

     2. Merhaba
      1 Ekim 2008 tarihinden önce işe girip, işe girmeden önce malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya engeli bulunanlar 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle emekli olabilir.
      SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı gibi farklı kurumlarda çalışmış olan vatandaşlar emekliliklerine bir yıl veya en az 6 ay süre kaldığında SGK hizmet birleştirmesi için başvuruda bulunabilirler.
      Birleştirme işlemleri yapılırken her yıl 360 gün olarak kabul edildiği gibi her ay da 30 gün olarak kabul edilerek
      hesaplamalar yapılır.

    2. Merhabalar 11.07.2002 ilk tescil tarihim 3100 günüm 450 askerliğim %70 raporum var ne kadar maaş alırım?

     1. Merhaba
      Emekli maaşınızı belirleyen en önemli unsur tarafınıza ödenen prim tutarı olmaktadır. Ödenen meblağın yüksek olması maaşınızın da o denli yüksek olması demektir.

     2. Merhaba
      % 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere ortalama olarak 1.800TL civarında maaş bağlanmaktadır.

 3. Merhaba 1975 dogumluyum. 01.01.1994 657 li olarak devlet memurluğuna başladım.2 yıl önce yüzde 57 engelli raporu aldım aynı zamanda vergi indirimi alıyorum.2021 ocak ayında emeklilik için dilekçe vereceğim.normal zamanıma göre 2026 da emekli olmam gerekiyor.başvurum halinde ne şekilde emekli olurum.20 yıl artı yaş şekline tabi olmamıza rağmen ben 26 yıllık hizmetim var ve 1/4 üyüm.malulen mi yoksa erken emeklilik gibi mi hesaplanıyor.2200 ek gösterge maaş ve tazminat ı hesaplarmısınız teşekkürler.

  1. Merhaba
   Tam teşekküllü devlet hastandesi ya da eğitim araştırma hastanesine giderek heyet raporu almanız ve rapor oranınızın en az % 60 ve üzeri olması koşulunda 1800 gün ödenmiş sigortalılığınızın ile emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

 4. meraba 2005 in 8. ayında tarım bağkuru yatırmaya başladım.Şimdiye kadar yatırdım.Emekli olunca yüksek maaş almak için ne yapmam lazım.Nezaman emekli olurum. 1980 doğumluyum. Bayanım. Bana yardımcı olursanız sevinirim.

 5. Devlet kurumunda sürekli işçi olarak çalışmaktayım. Sigorta girişim Ekim 1995. Toplam gün sayım 6640 tir. Ayrıca %50 engelliyim. En son maaşım 3500 TL. Acaba kaç lira maaşa bağlanırım ve tazminatım ne kadar olur teşekkürler..

 6. Merhabalar eşim beyin kanseri 23 yılın 2 yılını memur 21 yılını öğretmen olarak görev yapıyor malulen emekli olursa ne kadar maaş ve ikramiye alır yada bu şartlarda normal emekli olur mu

 7. 1994 den beri esnaf baykuşundayım şu an 6500 gün pirimim var malulen emeklilik icin başvuru yapacağım ülseratif kolit hastasiyim %40 alabilirmiyim maaşım nekadar olur

 8. Merhaba, güncel bir bilgi almak istiyorum fakat ulaşamıyorum?
  21 Riskli hastalıklardan 18 ay malüllük maaşı sonrasında %60 iş görmezlik durumunda tamamen malül emeklilik söz konusu olmakta yazmakta min 1800 gün prim ödemeli ..
  Bizim durumumuzda 4300 prim ödemesi ve hepsi tavandan ödendiğinden ilgili maaş bağlama bunları hesaplayarak mı yapılmakta yoksa sabit 1000 tl civarında mı verilmektedir?
  Umarım görülebilir

 9. Selamlar.24.12.1969 doğumluyum 03.10.1987 ssk başlangıcım var 1999 kadar1999 nisanından 2005 yılına kadar 1773 gün bağkurum var 2005 den büyümede ssk lı çalıştım 2019 17 haziranda iş yarım tazminatımı verip işten çıkardığında toplam ssk günum 4798 gün ssk+bağkur toplam günüm 6571 gün ve sizden ricam bunca hizmetin ustune sağlık sorunlarımdan dolayı yüzde 41 in üstunde engelli raporum olursa engelli maaşım mı yoksa normal emekli olup damı maaşım yüksek olur ve bu hizmet ile aralık tamı emekli olsam yada engelli belgemi alıp belli bir süre engelli çalışırsammı emekli olsam iyi olur.birde fazlalık yatan primlerimi geri alabiliyormuşum, bu konuda yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

 10. Merhaba 30.07.2000 tarihinde SSK girişim var ve şuana kadar 4658 gün pirim ödemem var.bu primlerin 2 yılı 2008 öncesi kalanı 2008 sonrası şimdi bir rahatsızlıktan dolayı %55 rapor alacağım. Acaba nekadar malül maaşı alabilirim.Birde emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek istesem emekli maaşı kesilir mi.Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler

 11. .merhaba .
  18.08.1974 doğumluyum 10.02.1991 sigorta grişliyim şu an 5332 gun ve 25 yıllık hizmet sürem dolu. 53 yaş beklediğim için emekli olamıyorum. geçen yıl beyin kanaması geçirdim.çalışamadığım için sağlık hizmetlerindende faydalanamıyorumki tedavimin devam etmesi gerekmekte. bana nasıl bir yol öneririsiniz ve ne maaş hakediyorum. (çalışmalarımın yarısından fazlası tavan primle ödendi)

 12. 24/2/1968 doğumluyum
  15/9/1991 ile 31/71992 tarihleri arasında (3 ay 1 gün) 4-a hizmeti
  15/9/1992 ile14/8/1994 tarihleri arasında (1 yıl 11 ay) 4-c
  15/11/1994 ile 14/8/2016 arasında (21 yıl 9 ay) 4-c
  15/08/2016 ile 14/9/2016 arasında(15 gün) 4-c (1/2) öğretmen olarak hizmetim var
  1.sorum:Ne zaman emekli olurum?
  2.sorum:Kalan süreyi ssk dan prim yatırarak emekli olsam kaç lira maaş alırım?
  3.sorum:Bypasslıyım,kanser ve skolyoz (%40 eğrilik) rahatsızlıklarım var.Bu durumda malülen emekli olsam kaç lira maaş alırım?

 13. 28.07.2008 tarihinde 9/3 derece ve kademeden Veri hazırlama ve Kontrol işletmeni olarak kamu kurumunda işe başladım. 2018 yılında engelli raporu aldım. 18.09.2019 tarihinde 4/1 dereceden malulen emekli olursam emekli maaşım kaç lira olur?

 14. Merhaba ben %53 raporum var 5500 gün primim var ssk başlangıç tarihim 10.26.1999 hala çalışıyorum Emekli olsam nekadar maaş alabilirim.

 15. (Doğuştan ortapedik Engelliyim) Askerlik’den muafım Engelli kimlik kartı başvurum adına aldıığım raporum 2016’da %54 verildi.İlk iş’e giriş başlangıç tarihi SGK 01.06.2006-4A (340 gün) ilk bağkur açılış tarihi 01.10.2008 BAĞKUR 4B (2477 gün) dışarıdan borçlanmayla veya bekleyerek beklemeden hangi kategorilerde emekli olma şansım var öğrenebilirmiyim nasıl bir yol izlemem gerekli ?? Teşekkürler.

 16. İyi günler Annem 01.01.1968 doğumlu 01.10.1987 yılında sigorta başlangıcı var bu başlangıçtan sonra 3 çocuk var şuanda 352 çalışma günü mevcut lütfen yardımcı olabilirsiniz hangi yolları izlemeliyiz ne yapılmalı .

 17. Toplam
  2000 Öncesi 2089
  2000-2008/10 Arası 2442
  2008/10 Sonrası 848
  Toplam 5379
  ne kadar maaş bağlanır tşk

 18. merhaba yüzde 68 raporum ve vergı ındırımı aldım ssk gırısım 1998 2800 gunum var 550 gun askerlıgı odeyıp halen daha yaklaşık 18 aydaga odeyıp 3840 gundenden emeklı olduğumda ortalama nekadar maas bağlanır .bırde endusuk ve enyuksek ne kadar maas bağlanıyor engellılere

 19. Merhaba Ahmet bey 16.07.1984 doğumluyum 24.03.2003 tarihinde sigorta başladım %65 yüzde raporluyum 4504 prim var emekli maaş aylığı hesapla öğrenebilir miyiz teşekkürler…..

 20. merhaba, 1996 mart sgk grişim var. 2007ye kadar sgk 2007-2017 arası özel banka emekli sandığından tavandan ödemelerim yapıldı. 2018 den bu yana bağkur ödemekteyim. sizce sgkdan mı devam etmem maaş alma açısından daha avantajlı?25 yılımın dolmasına 3 yıl kaldı.

 21. Merhaba eşimin sigorta bilgileri aşağıdaki gibidir. 3611 gün prim toplamımız mevcut. 10 günden fazla ev temizlik sigortasını ödüyoruz, 24 ay bittiği için teşvikte bitti ve primler de yükseldi. Bu yüzden prim ödemeye devam edelim mi yoksa 3600 günden emeklilik şartlarını bekleyelim mi? maaşta ne kadar fark olur ikisi arasında?
  Doğum tarihi: 01/08/1974
  SGK giriş : 09/02/1996
  Prim ödemeleri;
  2000’öncesi : 699 gün
  2000-2008 : 1862 gün
  2008 sonrası : 1050 gün.

  Teşekkürler
  iyi günler

 22. DOĞUM TARİHİM 12.08.1979 İŞE GİRİŞ TARİHİM 10.07.1999 4488 GÜN SGK VE 1082 GÜN BAĞKUR PRİMİM YATMIŞ BULUNUYOR. UZUN YOL GEMİ KAPTANIYIM VE GENELLİKLE YURTDIŞI GEMİLERDE ÇALIŞIYORUM. ENGELLİ RAPORU ALMAMI GEREKTİRECEK BİR RAHATSIZLIĞIM VAR. SGK DAN SORUŞTURDUĞUMDA %40 ÜZERİNDE ENGELLİ RAPORU VERİLİRSE EMEKLİ OLABİLECEĞİMİ SÖYLEDİLER. SON 10 YILIN İLK 5 SENELİK DİLİMİNDE ASGARİ ÜCRETİN %30 FAZLASINDAN SİGORTAM YATTI. 2013 TE İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR YATIRDIM. 2014 TE 6960 TL TAVAN MAAŞ ÜZERİNDEN SİGORTAM YATTI. 2015 TE İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR YATIRDIM. 2016 DA ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN SİGORTAM YATTI. SON 1 SENEDİR YİNE İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR YATIRIYORUM. ŞU ANDA TÜRK BANDIRALI BİR GEMİ 14000 TL MAAŞ VE BU MAAŞ ÜZERİNDEN SİGORTA YATIRIP 6 AY ÇALIŞTIRMAK ÜZERE BANA İŞ TEKLİF EDİYOR. ANCAK YABANCI BANDRALI GEMİLER DAHA YÜKSEK ÜCRETLİ VE DAHA UZUN SÜRELİ ÇALIŞTIRIYORLAR. 6 AY DAHA 14000 TL ÜZERİNDEN PRİM YATARSA ENGELLİLİKTEN ERKEN EMEKLİ OLDUĞUMDA EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR ETKİLENİR BİLMEK İSTİYORUM.

 23. Merhaba 1970 doğumluyum 1984 de ssk ya girişim var
  2013-2017 arası 1230 gün memurluğum var
  aşağıdaki bilgiler edevletten görünmekte Sgk müdürlüğüne gittiğimde 1544 lira maaş bağlandığını söylediler daha önce size yazımda 1800-2100 arası maaşbağlanır demiştiniz acaba itiraz etsem herhangi bir düzeltme yapılırmı

  En son çalıştığı kurum :özel
  AYLIK BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.04.2018
  GÖSTERGESİ : 9585
  DURUM KODU : HİSSE ORANI : 1/1
  AYLIK TUTARI : – BANKA :
  BANKA ŞUBE : – EK ÖDEME TUTARI :
  KESİNTİ TUTARI : – BİRİKMİŞ AYLIK TUTARI : 0
  AYLIK BAĞLAMA ORANLARI GÜN SAYILARI
  2000 ÖNCESI : 70.00 2000 ÖNCESİ : 4394
  2000-2008/10 ARASI : 55.00 2000-2008/10 ARASI : 485
  2008/10 SONRASI : 41.54 2008/10 SONRASI : 2598
  İNTİBAK : 0.00 TOPLAM : 7477

 24. 2004 yılında Engelli kadrosundan %45 raporla girişim var ;emekli sandığı 4c kapsamında 540 gün primim var.
  2008 sonrası, 500 gün SSK gün primim var;1440 gün yine Emekli sandığı 4c kapsamında günüm var.
  yani 2008 öncesi ve sonrası(540 4c) + 500 SSK ve (1440 4c).
  raporumu %45 den %60 a(bakıma muhtaçtır) yapıp 1800 gün 10 hesabından Engelli MALULEN EMEKLİ olursam nekadar maaş alırım?

 25. Merhaba
  %45 engelli raporum var. ilk olarak 03.02.2003 te SSK’lı olarak çalıştım. 1 ekim 2008 den sonra 5510 4-C’li olarak işe başladim. 5510 geçici 4. maddesi kapsamında 5400 gün (15 yıl) pirimle emekliliğe hak kazanıyorum.
  SORUM
  2008/10 öncesi 2032 GÜN SSK pirim
  104.684,80 TL YILLIK KAZANÇ
  51,52 TL ORT. GÜNLÜK KAZANÇ
  2008/10 sonrası 667 GÜN SSK+2730 GÜN 5510 4-C pirim
  277.144,87 TL YILLIK KAZANÇ
  81,59 TL ORT. GÜNLÜK KAZANÇ
  SGK Kısmi aylık bağlama durumuna göre tarafıma yaklaşık ne kadar yaşlılık aylığı bağlanır.

 26. Merhaba 1987 12 ay sskgırıslıyım 3 ay .sskdan sonra bagkura gectım 13 yıl bagkur yatırdım.sonra ssk.ya gectım.5yıldır ssklıyım. Emeklı olsam nekadar maas alırım . bılgılerınız ıcın tşk

 27. merhaba 17.05.1977 doğumluyum, 6145 işgünü doldurmuşum ilk sigortalı olma tarihim 01.09.1996 ,yüzde 43 engelliyim 4/a lıyım.Emekliliği hak kazandım.Ne kadar emekli maaşı bağlanır tahmini .Teşekkürler

 28. merhabalr 11/10/2003 ssk giriş %85 raporum var vergi indirimim var gün olarak 4000 ini geçti

  11/10/2018 tarihinde emeklilik dilekcesini vereceğim bu şartlarda ne kadar maaş alırım

 29. Dogustan %64 engelli raporum var 1995 dogumluyum 2015 yilinda sigorta baslangicim var ve158 gun pirimim var. Ayrica engelli milli sporcu maasi aliyorum sgk dan istege bagli sigorta yaptirabilirmiyim yaptirabilirsem ne zaman emekli olurum .tesekurler

 30. Merhaba babam 01.25.1951 doğumlu 01.03.1977 ilk sigorta girişi var sigortalılık süresi 13 yıldır toplam prim gün sayısı 1566 gündür.
  Engelli olarak doğuştan %71 raporu var 1800 gün şartıyla emekli olabilir mi

 31. Merhaba 05.05.1986 SSK başlangıç tarihim 31.10.1998 e kadar 2139 gün SSK primim var 31.03.2004 tarihine kadar Bağkur pirimin var 01.12.2014 tarihi itibariyle 1261 günü ödüyorum 30 Haziran 2018 de doluyor emekliliğe hak kazanıyorum ne kadar maaş bağlanır teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu