Az süreli ev hizmeti çalışan kişi sorgulama işlemleri online olarak yapılmaktadır. Sorgulama işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E-devlet sistemine giriş yapabilmek için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi gerekmektedir. E-devlet şifresi olmayan vatandaşlar herhangi bir PTT şubesinden e-devlet şifresi satın alabilmektedir.

Ev Hizmeti Çalışanı Sorgulama Nereden Yapılır?

Ev hizmeti çalışanı sorgulamak için vatandaşların e-devlet sistemine giriş yapması gerekmektedir. Sorgulama yapabilmek için:
 • Vatandaşların turkiye.gov.tr adresine giriş yapması gerekmektedir.
 • Sisteme giriş yapan vatandaşların kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.
 • Kimliğini doğrulayan vatandaşlar sayfanın ortasında yer alan arama bölümüne ‘’4A on günden az süreli ev hizmeti çalışan kişi sorgulama’’ yazmak gerekmektedir.
 • Ardından sayfa üzerinden sorgulama işlemleri yapılmaktadır.

4/A On Günden Az Süreli Çalışanlar Sağlık Sigortası Öder mi?

4/A on günden az süreli çalışan vatandaşların sağlık sigortası ödemesi gerekmez. Ev hizmetinde 10 ve daha az günde çalışan vatandaşlar için herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Bu primler yerine vatandaşların iş kazası primlerinin işverenler tarafından ödenmesi gerekmektedir. Buna göre evde 10 günden az süreli olarak sigortalı olarak çalışan kişiler, aldıkları maaşın yüzde 2’si oranında prim ödemelerini yapmalıdır.

10 Günden Az Süreli Çalışanlar için GSS Var mı?

On günden az süreli çalışan vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası hakkından faydalanabilmektedir. Aylık 10 günden az çalışan işçilerin Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanması için primlerini ödemesi gerekmektedir. Şayet vatandaşlar eşinden sigortalı ise GSS prim borçlarını ödemesi gerekmemektedir. Ev hizmetinde 10 günden daha az çalışan vatandaşların herhangi bir sigortası yoksa, Genel Sağlık Sigortası’na başvuru yapması gerekmektedir.

Ev Hizmetinde Çalışanlara Kıdem Tazminatı Ödenir mi?

Ev hizmetinde çalışan vatandaşların hakları İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Ancak ev hizmetinde çalışan vatandaşların kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı alabilmek için vatandaşların 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışması gerekmektedir. Ev hizmetinde çalışan vatandaşlar ise 4857 sayılı olan İş Kanunu kapsamında kabul edilmemektedir. Bundan dolayı da işçi ve işveren arasında iş sözleşmesi yapılmışsa, kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. Ev hizmetleri kapsamında çalışan işçilerin senelik yasal olarak izin hakkı bulunmaktadır. Bir sene çalışan vatandaşlara 2 hafta zorunlu olarak ücretli izin verilmektedir.

SGK Hizmet Dökümü Doğrulama Nasıl Yapılır?

SGK hizmet dökümü doğrulama işlemlerini yapabilmek için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaşların sigortalılık sürelerini kayıt altında tutmaktadır. Bu kayıtlar online olarak vatandaşlar tarafından sorgulanabilmektedir. SGK hizmet dökümü sorgulama ve doğrulama için:
 • Vatandaşların turkiye.gov.tr adresine giriş yapması gerekmektedir.
 • Sisteme giriş yapan vatandaşlar TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile kimlik doğrulama işlemlerin yapabilmektedir.
 • Kimlik doğrulama işlemlerinden sonra vatandaşın sigorta kolu kapsamında arama yapması gerekmektedir.
 • 4B Bağkur, 4C Emekli Sandığı ve 4A SSK kapsamında hizmet dökümü sekmesine tıklanmalıdır.
 • Bu alan üzerinden yatan toplam prim günleri ve prim ödemeleri sorgulanabilmektedir.
 • Prim borçları olan vatandaşlar, aynı alan üzerinden online olarak ödeme yapabilmektedir.

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Maaşından Kesinti Yapılır mı?

Ev hizmetlerinde çalışan vatandaşların maaşlarında gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Buna göre vatandaşların aldıkları maaşlar 193 sayılı olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Ev hizmetinde çalışan vatandaşların aldıkları maaşlarda yalnızca damga vergisi kesintileri yapılmaktadır. Bu kesintiler dışında maaşlar tam olarak yatmaktadır. Bunun dışında vatandaşa asgari geçim ödemeleri yapılmıyorsa, vergi kesintisi de yapılmamaktadır. Ancak vatandaş, aylık 10 günden daha uzun süreli çalıştırılıyorsa, bu aşamada aylık sigorta yapılması gerekmektedir. Evden çalışan sigortası olmayan vatandaşlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Buna göre evden bile olsa aylık on günden daha uzun süre çalışan tüm kişilerin sigortasının yapılması gerekmektedir. Az süreli ev hizmeti çalışan kişi sorgulama işlemleri ile vatandaşlar sigortasının ödenip ödenmediğini sorgulayabilmektedir.

Ev Hizmetinde Çalışan Vatandaşların Yasal Hakları Nelerdir?

Ev hizmetinde 10 günden daha az ya da 10 günden daha çok çalışan vatandaşların yasal hakları İŞ Hukuku kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre ev hizmetinde çalışan vatandaşların yasal hakları ise:
 • Evden işçi çalıştıran tüm işverenler, çalışanlarının yasal olarak sigortasını yapmak durumundadır.
 • İşverenler tarafından yapılan sigortalar vatandaşın bir ayda on günden daha az ya da daha çok çalışmasına göre yapılabilmektedir.
 • Yabancı uyruklu olan işçilerin sigortaları ise aylık olarak 10 günden daha az çalışmasına rağmen bir aylık olarak yapılmalıdır.
 • Ev hizmetlerinde çalışan vatandaşların her hafta ücretli izin hakkı bulunmaktadır.

10 Günden Fazla Çalışanlara Prim Ödeme Nasıl Yapılır?

Ev hizmetlerinde ya da iç mekanlarda 10 günden fazla çalışan vatandaşlara prim ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Buna göre SGK ek9 10 günden fazla prim ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan tüm bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Buna göre ödemeler PTT şubelerinden, mobil ya da internet bankacılığı aracılığı ile yapılabilmektedir. Prim ödemeleri e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Ek 9 10 Günden Fazla Prim Ödemesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ek 9 10 günden fazla çalışanların prim ödemelerini ifade etmektedir. E-devlet sisteminde ya da farklı bir online platform üzerinden ek9 primi ödeyen işverenler, borç sorgulama işlemlerini online olarak yapabilmektedir. Buna göre vatandaşlar:
 • E-devlet sistemine giriş yapan vatandaşlar SGK kart prim ödeme sistemine giriş yapmalıdır.
 • Bu sekme üzerinden TC kimlik numarası ile beraber 10 günden fazla çalışanlar için prim sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.
 • E-devlet sistemi üzerinden 10 günden fazla borç sorgulama ve SGK ek9 10 günden fazla ödeme yapmak için ‘’Prim Ödeme Uygulaması’’ alanına girmek gerekmektedir.

Ek 9 10 Günden Fazla Prim Ödemeleri Yapılmazsa Ne Olur?

Ev hizmetlerinde aylık on günden daha fazla çalışan kişilerin prim ödemeleri yapılmazsa, cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. İşverenlerin her ay, ek 9 kapsamında SGK prim ödemelerini yapması gerekmektedir. Borçların ödenmediği durumlarda gecikme faizi uygulaması yapılmaktadır. Borçların ödenmemesi halinde işverene cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Ev Hizmetlerinde 10 Günden Daha Az Çalışanların Sigortası Nasıl Ödenir?

Ev hizmetlerinde 10 günden daha az çalışan vatandaşların sigortası 5510 sayılı kanun kapsamında düzenlenmiştir. Vatandaşın sigorta ödemelerinin yapılması için sigortanın aşağıdaki tutarlarda ödenmesi gerekmektedir:
 • Ödenen sigorta primlerinin yüzde 20’si uzun vadeli sigorta kollarına,
 • Yüzde 12,5’i Genel Sağlık Sigortası için,
 • Yüzde 2’si ş kazası ve meslek hastalıkları için,
 • Yüzde 3’ü işsizlik sigorta primleri için ödenmektedir.

Ev Hizmetleri için Sigorta Ödemesi Nereden Yapılır?

Ev hizmetleri için sigorta ödemeleri işveren tarafından yapılmaktadır. Ev işlerinde aylık 10 günden daha az çalışan vatandaşların sigorta ödemeleri, aylık sigorta kapsamında hesaplanmamaktadır. Ancak evden çalışan tüm vatandaşların sigortasının yapılması yasal olarak zorunluluktur. Buna göre az süreli ev hizmeti çalışan kişi sorgulama işlemleri ile çalışanlar sigortasının yapılıp yapılmadığını sorgulamalıdır. Sigortası yapılmayan ev hizmetinde çalışan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapabilir.

SSK / SGK Sigorta Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ödenmiş SGK Priminin İadesi Nasıl Alınır?

TC No İle SSK / SGK Gün Sorgulama Nasıl Yapılır?

Editör: TE Bilisim